Hvem er Merkur?

Merkur Andelskasse har været frontløber for bæredygtig udvikling og social ansvarlighed indenfor bankdrift siden 1982. Det har vi tænkt os at blive ved med at være. I Merkur får du naturligvis den service og de produkter, du normalt forventer af en bank. Men du får også meget mere.

Bliv kunde nu
Dine penge er afgørende for fremtiden

Vi lever i det mest afgørende århundrede i menneskehedens historie. I løbet af det 21. århundrede, i din og dine børn og børnebørns levetid, skal vi finde måder at leve på, som respekterer planetens grænser og skaber livskvalitet for alle verdensborgere. Bankerne, pensionskasserne og de andre finansielle institutioner bliver helt afgørende for den store omstilling, som allerede er i gang. Når vi låner penge ud eller investerer, er vi med til at skabe den fremtid, du og din familie skal leve i. I Merkur giver vi dig mulighed for at give dine penge mening. Du kan blive en af frontløberne, samtidig med at du får nytte af al den erfaring, Merkur har opbygget gennem årene.

Merkur giver penge værdi

I Merkur giver vi penge værdi og mening ved at kanalisere dem i retning af en mere bæredygtig verden. Vi har formuleret en ambition for den verden, vi ønsker at fremme og udviklet værktøjer, der er med til at sikre, at pengene vi forvalter, skaber positive forandringer.

Læs mere om hvordan Merkur giver penge værdi
En demokratisk ejet virksomhed

Merkur er en andelskasse. Vi er en demokratisk ejet virksomhed, som primært er ejet af vores kunder. Det giver et stærkt fællesskab, fordi vi har et fælles ønske om, at det skal gå andelskassen godt, samtidig med at der skal være gode forhold for vores kunder, som andelshaver får du stemmeret på generalforsamlingen og alle andelshavere har én stemme uanset antallet af andele.

Læs mere om Merkurs organisation
Bliv en del af et fællesskab

I Merkur bliver du en del af et værdibåret fællesskab. I vores kundemagasin og på vores digitale platforme deler vi nyheder og historier fra vores kunder og fra andre, der bidrager til den store omstilling. Ikke bare fra Danmark, men fra hele verden. Merkur er en del af Global Alliance for Banking on Values (GABV), som består af mere end 60 værdibaserede banker på alle kontinenter.

Læs mere om GABV
Gaver giver stor effekt

Ud over andelskassen er Merkur Fonden en del af Merkur familien. Her kan vi hjælpe dig med at donere penge til spændende projekter i ind- og udland, og vi kan hjælpe med testamenter.

Læs mere om Merkur Fonden
Bliv medejer

Andele i Merkur: En investering, der gør forskel

Når du køber andele, bliver du medejer, men samtidig er andelene en investering, som giver et løbende afkast og gør det muligt for Merkur at låne penge ud til nye bæredygtighedsorienterede virksomheder og projekter.

Læs artiklen
Transparens

Danmarks mest gennemsigtige pengeinstitut

Vi vil gerne bevise, at vi rent faktisk gør, det vi siger. Derfor kan du til enhver tid se, hvilke virksomheder og institutioner, Merkur låner penge ud til. Du kan derfor følge med i, hvilken forskel dine penge er med til at gøre, mens de står på kontoen hos os.

Her arbejder dine penge
Samfundsansvar

Merkur og klimaet

Hensynet til miljø og klima er en integreret del af Merkurs værdier og vores daglige arbejde. Det gælder både i forhold til de bankprodukter vi tilbyder, måden vi driver virksomhed på, og de penge vi låner ud til nye grønne virksomheder.

Læs artiklen
Vælg en ansvarlig bank

Vi dækker dine finansielle behov

I Merkur har vi alle de produkter og services, du har brug for i en bank. Vi kan tilbyde dig de sædvanlige kort og konti og kan give dig en kassekredit, der giver fleksibilitet i din daglige økonomi. Merkurs boligrådgivning hjælper dig til den ejer- eller andelsbolig, du gerne vil bo i. Vi kan samtidig hjælpe dig med at gøre den så energivenlig og bæredygtig som muligt. Vi hjælper dig også gerne med at finansiere den el-bil eller energieffektive bil, du gerne vil køre i – er du mere til cykel, har vi selvfølgelig også et cykellån. Merkurs investeringsrådgivere giver dig adgang til grundigt screenede investeringer, der både giver dig et finansielt og et samfundsmæssigt afkast. Og vores pensionsrådgivere hjælper dig med at planlægge din opsparing, så den både sikrer din pensionstilværelse og bidrager til det samfund, du ønsker at leve i. Kort sagt: vi kan det hele – og lidt mere til.

Ejerne har talt

Merkur er ejet af kunderne og ikke af anonyme aktionærer. Vores overskud tilfalder på den måde vores kunder. Vil du også være medejer? Her er noget af det vores andelshavere siger

Vores lange historie kort

Den 2. oktober 1982 holdt en mindre gruppe mennesker stiftende generalforsamling i den forening, der få år senere skulle blive til Merkur Andelskasse. Det foregik i Hjørring, i et lokale, som kommunen udlånte til foreninger.

Inspirationen fik vi fra GLS-Banken i Tyskland, men fra begyndelsen forestillede vi os egentlig ikke, at Merkur kunne blive til en rigtig bank. Tanken var, at vi med de penge, vi hver især havde, kunne hjælpe hinanden med de små projekter, vi var involveret i. Udgivelsen af en bog, køb af 3 ekstra køer til et økologisk landbrug, etc.
Men en appelsin faldt ned i vores turban fra en uventet kant i 1985: EU – eller EF, som det hed dengang – ville harmonisere banklovgivningen, og der skulle derfor ske noget med de spare- og låneforeninger, credit unions osv., som fandtes rundt om i Europa. Det gav os en mulighed for at blive andelskasse, og dermed et officielt anerkendt pengeinstitut.

Allerede 10 år efter den stiftende generalforsamling havde Merkur været med til at finansiere nogle af de vigtige økologiske pionérvirksomheder, vi kender i dag såsom Thise Mejeri.  

Driften af andelskassen begyndte at give overskud, og vi kunne med tilbyde andelshaverne en andel i overskuddet og dermed et afkast af deres investering.

Da finanskrisen bragede løs i 2008 skulle det få store konsekvenser, også for Merkur. Selv om vi ikke var involveret i spekulation eller red på den ejendomsboble, der udløste krisen, fik krisen stor betydning for os. På den ene side strømmede kunderne til i forøget tempo – flere og flere efterspurgte et transparent alternativt til den anonyme finansøkonomi. På den anden side fik vi også krisens omkostninger at smage med bl.a. bidrag til bankpakker mv.

For at vise verden, at banker kan drives på et bæredygtigt grundlag, var Merkur i 2009 med til at stifte det internationale netværk Global Alliance for Banking on Values, som vi stadig er en aktiv del af.

I dag er Merkur Andelskasse Danmarks største værdibaserede pengeinstitut. Vi vokser kontinuerligt og servicerer både erhvervs- og privatkunder fra hele landet, som ønsker en etisk og ansvarlig bank.  

Kontakt Merkur

Ønsker du at blive kunde i Merkur, foregår det direkte på hjemmesiden. Klik på "Bliv kunde" øverst på siden og log ind med MitID. Har du spørgsmål eller vil du vide mere om Merkur, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.