2018 B Corp Logo Black S

Merkur er B Corp-certificeret

Merkur Andelskasse blev som det første pengeinstitut i Danmark B Corp-certificeret i 2020. Det vil sige, at Merkur er kommet med i en eksklusiv gruppe af virksomheder, der kan dokumentere, at vi internationalt er blandt de mest ambitiøse i arbejdet med at skabe en mere bæredygtig verden. Det er vi virkelig stolte af i Merkur.

B står for Benefit

Som B Corp forpligter Merkur sig til at være til nytte for den verden og det samfund, vi er en del af.

Juridisk forpligtet

Som B Corp er Merkur juridisk forpligtet til at bruge vores kerneforretning til at skabe bæredygtige forandringer.

Bedst FOR verden

Som B Corp ønsker vi ikke blot at være bedst I verden, men bedst FOR verden.

B Corp

Et bevis på, at din bank arbejder for en bedre verden

Merkur har alle dage arbejdet for at skabe et mere bæredygtigt samfund. En B Corp-certificering er et bevis på, at en virksomhed er bæredygtig i hele sit virke, og at det ikke kun gælder for enkelte produkter eller tjenester. For at opnå en B Corp-certificering bliver virksomheder nemlig målt 360 grader rundt. Det vil sige, at alt vurderes – lige fra f.eks. miljøpåvirkning, ledelse, arbejdsmiljø, leverandører og til i hvilken grad selve forretningen bruges til at skabe positiv værdi for samfundet. Det kræver 80 point for at blive certificeret. Merkur har opnået en score på 142,9 point.
Re-certificering

Ny B Corp-vurdering: Merkur bekræfter førerposition inden for bæredygtighed

Merkur har i 2024 fornyet vores B Corp-certificering med en markant styrket vurdering. Den nye vurdering bekræfter, at vi er blandt verdens mest bæredygtige virksomheder.

Læs mere
Interview

Merkur er blandt de mest bæredygtighedsorienterede i verden

I oktober 2020 var det en realitet. Merkur Andelskasse fik sin certificering som B Corp og blev hermed optaget i det mest anerkendte samfundsansvarlige fællesskab af virksomheder globalt set. Forretningsmodellen er katalysatoren i B Corp. For Merkur har det altid været sådan, men nu er der også dokumentation for det. Siden starten har andelskassen brugt sin kerneforretning til at fremme en bæredygtig udvikling, hvilket aldrig har været vigtigere end nu.

Læs mere
Pressemeddelelse

Merkur opnår B Corp med højeste score i Norden

Umiddelbart er de vidt forskellige, men nu har friluftsbrandet Patagonia, madrasproducenten Auping, stjernekokken Jamie Oliver, kosmetikmærket The Body Shop, møbelproducenten Skagerak og pengeinstituttet Merkur Andelskasse alligevel noget til fælles. De er alle med i en international og eksklusiv kreds af virksomheder og brands, der med det eftertragtede B Corp-certifikat kan bevise, at de er blandt de mest ambitiøse i arbejdet med at skabe en mere bæredygtig verden.

Læs mere

Det siger B Corp om Merkur

Spørgsmål og svar

Ved du ikke helt, hvad B Corp er og hvorfor certificeringen er vigtig? Så har vi samlet en række pointer til dig her,

B’et i B Corp står for Benefit, altså ”nytte” eller ”gavn”. Som B Corp-virksomhed skal man arbejde for at være til nytte for den verden og det samfund vi er en del af. En B Corp-certificering er en samlet vurdering af en virksomheds bæredygtighed - fra A til Å. For at få certifikatet skal ens forretningsmodel og ens virke være bæredygtighedsorienteret. B Corp måler på i hvor høj grad ting vi selv bruger på vores kontorer, vores arbejdsmiljø, forretningsmodellen, vores leverandører og kunder og vores produkter og hele forretning, er bæredygtig. Dertil kommer at certificeringen også handler om social ansvarlighed. Som B Corp-virksomhed forpligter man sig til ikke at være den bedste I verden, men den bedste FOR verden. Der er flere end 3000 B Corp-virksomheder internationalt. Merkur er det eneste pengeinstitut i Norden, som er B Corp, men flere af vores samarbejdspartnere i GABV (Global Alliance for Banking on Values) er også B Corps, ligesom der ude i verden også er en del andre B Corp-banker, inklusiv vores samarbejdspartner Triodos.

Merkur har alle dage arbejdet for at skabe positiv forandring, men nu har vi bare også fået papir på det. Det er godt at kunne dokumentere, at hos Merkur går vi hele vejen med arbejdet med bæredygtighed. Samtidig er Merkur også blevet en del af B Corps internationale fællesskab af de allermest ambitiøse virksomheder i forhold den bæredygtige agenda. Vi B Corps kan inspirere og guide hinanden på tværs af brancher og lande. B Corp er også et redskab til hele tiden at teste os selv, udvikle, forbedre og udbedre, når vi finder blinde vinkler. Merkur skal fortsat være et fyrtårn i den finansielle verden, og det er vores B Corp status med til at sikre.

Dels ved, at vi i Merkur selv går foran, løbende gransker og opdaterer vores arbejde med bæredygtighed og dermed selv sikrer en positiv udvikling. Desuden, betyder B Corp, at vi har en 3. mands validering af os - altså at vi har eksperters kritiske blik på, at alt hvad vi foretager os, lever op til de højeste standarder. Det betyder også, at ved vores eksempel kan inspirere andre ved tydeligt at vise, at det kan rykke noget at handle. Desuden bliver B Corp stadig mere udbredt, og i takt med, at mærket i videre udstrækning bliver mere kendt, vil det også skabe tryghed og synlighed.

Med B Corp-certifikatet har du som kunde et bevis på, at din bank arbejder målrettet for bæredygtighed og social ansvarlighed, og ikke lægger platform til tvivlsomme investeringer eller miljøbelastende handlinger. Merkur arbejder med bæredygtighed hele vejen rundt, så det giver ’impact’ og gør gavn, lige meget hvilket aspekt man måler på, eller synes er vigtigt.