Klagevejledning

Ønsker du at klage?

Hvis du ønsker at klage over Merkur Andelskasse, skal du i første omgang kontakte din afdeling. Hvis I ikke kan nå til enighed og du ønsker at indgive en mere formel klage, er du velkommen til at kontakte Merkurs klageansvarlige. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Vær opmærksom på, at almindelige e-mails typisk ikke er beskyttede eller krypterede. Hvis du vil sende oplysninger, som bør beskyttes, fx oplysninger om private forhold, foreslår vi, du i stedet sender via vores hjemmeside Send dokumenter til Merkur.

Merkurs klageansvarlige

Merkurs klageansvarlige er Camilla Reinholdt. Du kan kontakte Camilla via brev, telefon eller e-mail på følgende adresse:

Merkur Andelskasse
Att: Camilla Reinholdt
Vesterbrogade 40, 1.
1620 København V
Tlf. +45 6265 6991
E-mail: klage@merkur.dk 

Klage over betaling af negativ rente

Forbrugerombudsmanden har anlagt en sag for at få domstolenes vurdering af, om danske pengeinstitutter har haft hjemmel til at indføre og opkræve negative renter på en række private opsparings- og indlånskontotyper.

Merkur afventer en endelig afgørelse i sagen fra domstolene, før vi behandler klager vedr. betaling af negativ rente.

Hvis du er blevet opkrævet negative renter og vil klage over det, inden der falder dom i sagen, anbefaler vi, at du snarest muligt sender din klage til det Finansielle Ankenævn. Ankenævnet oplyser på deres hjemmeside, hvordan sager vedrørende negativ rente bliver håndteret. Du kan se link og kontaktoplysninger til ankenævnet herunder.

Ankenævnet

Du kan i sidste ende vælge at indbringe din klage for Det Finansielle Ankenævn:

Store Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
Tlf. +45 3543 6333
Email: www.fanke.dk

Persondata

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte Merkurs dataansvarlige. Camilla Reinholdt er dataansvarlig for Merkur. Du kan kontakte Camilla via brev, telefon eller e-mail på følgende adresse:

Merkur Andelskasse
Att: Camilla Reinholdt
Vesterbrogade 40, 1.
1620 København V
Tlf. +45 6265 6991
E-mail: gdpr@merkur.dk 

Hvis du fortsat ikke er tilfreds med behandlingen af din sag hos os, kan du klage til Datatilsynet via Datatilsynets hjemmeside.

EU-kommissionens online klageportal

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage ad denne vej, skal du angive Merkurs e-mail adresse merkur@merkur.dk.