Udland Outline 64

Udenlandske betalinger

I Merkur kan du selvfølgelig både foretage og modtage overførsler fra udlandet.

Hurtigt og sikkert via netbank

I Netbank kan du nemt og sikkert lave en overførsel til en konto i udlandet.

Modtag betalinger fra udlandet

Betalinger fra udlandet kan nemt overføres direkte til din konto i Merkur

Alle oplysninger samlet ét sted

I Netbank finder du alle de nødvendige oplysninger for at kunne foretage og modtage overførsler

Har du spørgsmål?

Nedenfor guider vi dig til, hvordan du opretter eller modtager udenlandske overførsler. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte din rådgiver eller skrive til vores udlandsafdeling.

Hvordan foretager eller modtager jeg en udenlandsk overførsel?

Overførsler til udlandet

Det billigste, hurtigste og sikreste for dig er, at du selv overfører pengene til udlandet via Netbank. Du vælger "Ny betaling" i menuen og dernæst "Udenlandsk overførsel".

Merkur kan også overføre penge til udlandet for dig, men det er både dyrere og kan risikere at tage længere tid. Ønsker du, at Merkur sender betaling til udlandet for dig, skal du udfylde skemaet, som du finder under downloads. Udfyld skemaet og mail eller send det til Merkur i underskrevet stand.

Bemærk, at det er vigtigt, at du udfylder skemaet korrekt samt oplyser SWIFT kode og IBAN nr., ellers koster overførslen ekstra.

Overførsler fra udlandet

Betalinger fra udlandet kan overføres til din konto i Merkur fra et udenlandsk pengeinstitut. Du skal opgive følgende oplysninger til den person eller virksomhed, som skal foretage overførslen:

Account name: Kontohavers navn
Account no: IBAN-nr.
Bank: Merkur, Bispensgade 16, DK-9000 Aalborg
SWIFT: MEKUDK21
Reference: Eksempler på reference kan være indbetalers navn, fakturanummer eller lignende

Det er vigtigt, at der ikke oplyses en 3. person/part på betalingen. Er der behov for at angive en 3. part, skal vi bruge alle oplysninger på denne - det vil sige fulde navn, adresse, evt. CPR/CVR, m.m.

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål ang. udenlandske betalinger. Finder du ikke svar på netop dit spørgsmål her, er du altid velkommen til at kontakte os på +45 7027 2706.

IBAN står for International Bank Account Number. Et IBAN hos Merkur er på 18 karakterer, som består af landekode, en individuel kontrolnøgle, Merkurs registreringsnummer (8401) og kontonummeret på 10 karakterer.

Skal I modtage en betaling fra udlandet, skal du altid oplyse IBAN nr. Flere lande både indenfor og udenfor Europa har valgt at IBAN nr. skal oplyses, når du skal overføre penge til udlandet. Modtagerbanken i udlandet skal bruge nummeret for at de kan udføre/afregne overførslen.

Oversigt over lande der benytter IBAN

I Netbank finder du dit IBAN nr. ved at trykke "Konti og kort" i sidemenuen og dernæst vælge "Konti". Derfra trykker du på den konto , hvis IBAN nr. du skal bruge. I højre side vælger du menupunktet "Kontovilkår". Dit IBAN nr. fremgår i toppen af den side, som du nu er kommet til.

Denne guide gælder både iOS- og Android-app'en. Du finder dit IBAN-nr. i app'en ved at gå til "Overblik" og vælge den konto, hvis IBAN nr. du skal bruge. I øverste højre hjørne trykker du på de tre prikker og vælger "Kontovilkår". Her vil du kunne se IBAN nr. for den valgte konto.

BIC står for Bank Identifier Code og er det samme som en SWIFT adresse. SWIFT adressen er bankens internationale registreringsnummer, som identificerer banken og landet, hvor banken er hjemmehørende. En BIC er enten på 8 eller 10 karakterer og består af en række bogstaver og evt. tal. Merkurs SWIFT adresse er MEKUDK21

Skal du overføre penge til en beløbsmodtager i et andet EU/EØS-land, skal du altid oplyse modtagerbankens SWIFT-adresse Skal du derimod modtage en betaling fra en beløbsafsender i udlandet, skal du oplyse Merkurs SWIFT-adresse: MEKUDK21. Dette gælder uanset om beløbsafsender er fra et EU/EØS land eller ej.

Enkelte lande anvender clearingskoder, som skal opføres på betalingen. Du kan finde oversigten over clearingskoder i Netbank, når du opretter betalingen under tilvalg nederst på siden.

Merkur tilbyder overførsler i en lang række valuta. Listen kommer her: USD, EUR, GBP, SEK, NOK, CHF, CAD, AUD, NZD, RON, PLN, CZK, HUF, HKD, SGD, JPY, INR, THB, CNY, ZAR, AED og TRY.

Det er desværre sådan, at når du først har godkendt en udlandsoverførsel i Netbank, er betalingen ikke længere synlig, før den har fået en såkaldt afregningskurs. Afregningskursen dannes og udenlandske overførsler afregnes hver dag kl. 14.45.

Kvitteringen på overførslen finder du i e-Boks den efterfølgende bankdag.

Der er flere ting du kan gøre. Du kan eksempelvis sende din kvittering fra e-Boks til modtager, som derefter kan fremvise kvitteringen i sin egen bank. Langt de fleste sager bliver løst på denne måde. Er det ikke løsningen, kan Merkur igangsætte en såkaldt efterlysning. Her skal du dog være opmærksom på, at det koster et gebyr - se vores prisliste herunder.

Prisliste

Merkur kan tilbyde at håndtere en fast overførsel manuelt, men det er ikke muligt at oprette en fast overførsel via Netbank. Har du behov for faste overførsler, så send os en mail på udland@merkur.dk.