Merkur og klimaet

Hensynet til miljø og klima er en integreret del af Merkurs værdier og vores daglige arbejde. Det gælder både i forhold til de bankprodukter vi tilbyder, måden vi driver virksomhed på, og de penge vi låner ud til nye grønne virksomheder.

Som pengeinstitut arbejder vi med en tredobbelt bundlinje. Det vil sige, at økonomien skal være bæredygtig, men samtidig skal vi også tage vare på mennesker og natur.

Derfor er klima ikke blot et isoleret fokusområde for Merkur, det hænger også tæt sammen med hele vores værdisæt. Vores perspektiv på klimaet er helhedsorienteret. For eksempel ser vi ofte, hvordan en løsning på et klimaproblem også kan have flere gavnlige afledte effekter inden for andre områder.

Når vi har finansieret solceller på skoler i Burkina Faso og Senegal i forbindelse med vores CO2-Sparekonto, er det en klimaløsning, men samtidig har det en række andre effekter: det resulterer i mere og bedre skolegang for børn, og samtidig bliver det muligt at undervise voksne om aftenen.

Så klimafordelene spiller i det tilfælde sammen med både sociale og uddannelsesmæssige gevinster. Eksemplet viser, at der kan være meget at vinde ved et helhedsorienteret blik på nye sammenhænge og muligheder.

En ny forpligtelse

Merkur har en konkret påvirkning på klimaet gennem de penge, vi låner ud. Vi finansierer blandt andet vedvarende energi, økologisk og biodynamisk landbrug, virksomheder baseret på cirkulær økonomi, økologisk byggeri og meget mere. Det gør vi for at støtte op om de virksomheder og produkter, der tager vare på jordens ressourcer, så de også står til rådighed for fremtidige generationer.

Sådan har vores udlånspolitik været i mange år. Men som noget nyt har Merkur nu også påtaget sig en forpligtelse til at måle og rapportere på den klimapåvirkning, som vores udlån har.

Et af vores vigtige partnerskaber er Global Alliance for Banking on Values (GABV), som er en international sammenslutning af bæredygtige banker. GABV’s medlemmer har i fællesskab besluttet at yde deres bidrag til, at vi når Parisaftalens klimamål om en temperaturstigning, der ikke overstiger 2 grader. Derfor har Merkur sammen med en række andre medlemsbanker forpligtet sig til at måle og rapportere på CO2-påvirkningen af vores samlede aktiviteter.

Næste år vil vi for første gang rapportere på dette felt. At måle og rapportere på CO2-påvirkning af udlån er teknisk meget vanskeligt og rummer utallige dilemmaer. Vi har næppe fundet den endegyldige løsning på disse dilemmaer til næste år, men vi vil arbejde målrettet og opmærksomt på feltet, fordi vi mener, at det er vigtigt, at bankerne tager ansvar – også for den påvirkning som vores udlån har. Vi håber dermed også, at det nye initiativ kan være til inspiration for resten af banksektoren.

Merkurs grønne produkter

En ting er udlånet, noget andet er de konkrete services, vi tilbyder vores kunder. I Merkur har vi i mange år haft flere forskellige klimavenlige produkter på hylderne. Det klimavenlige valg skal helst også være det billigste, og derfor har vi for eksempel valgt at gøre renten på vores billån afhængig af, hvor meget din bil belaster miljøet. Du får den mest fordelagtige rente hos os, hvis du køber en elbil, og vi tilbyder naturligvis også lån til en ny cykel.

Er du boligejer, og vil du i gang med energirenovering, så kan du benytte dig af vores Klimalån til nye tiltag i huset, der sparer på energien. Det er både godt for klimaet, og du sparer på el- og varmeregningen. Det kan være lån til at installere sol-celler, jordvarme, efterisolering eller til at udskifte oliefyret med en varmepumpe.

Dine sparepenge kan du sætte på vores Klimakonto eller CO2-Sparekonto. Her donerer Merkur hvert år et beløb, der er relativt til dit indestående på kontoen, til henholdsvis miljøorganisationen VedvarendeEnergi (Klimakonto) og energiprojekter i udviklingslande (CO2-Sparekonto). I 2018 har Merkur blandt andet støttet et skovrejsningsprojekt i Uganda og solceller på skoler i Burkina Faso og Senegal.

Sidst men ikke mindst kan vi også hjælpe dig med at gøre en forskel via din pensionsopsparing eller andre investeringer. Merkur har en række investeringsfonde, som lever op til strenge bæredygtighedskriterier samtidig med, at de giver et godt afkast. Du kan for eksempel investere i en grøn energifond, som genererer ny vedvarende energi over hele Europa.

Eller i Merkur Andele - en investering, der giver Merkur mulighed for at låne ud til endnu flere grønne virksomheder og projekter. Vil du vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os, og har du spørgsmål angående investering, kan du skrive til investering@merkur.dk.

Merkurs aftryk

Merkur sætter også et aftryk på klimaet som den virksomhed, vi er. Det er en hjørnesten for Merkur, at vores omtanke for miljøet udadtil også afspejles indadtil. Vi forbruger derfor med omtanke og prioriterer økologi, lavenergi og miljøcertificerede varer.

En af de varer, vi gør brug af i vores daglige drift, er papir. Her har vi valgt en leverandør, som gør et særligt stort arbejde for, at eksempelvis det magasin, du sidder med i hånden lige nu, har en minimal klimapåvirkning. KLS Pureprint er Cradle-to-cradle certificeret, det vil sige, at de arbejder med en cirkulær produktion, hvor papir og trykfarve er bionedbrydeligt, og papiret kommer fra ansvarlige kilder. Derudover får de strøm fra vindmøller og leverer så vidt muligt papir og tryksager i el-lastvogne.

I Merkur får vi også selv vores strøm fra vedvarende energikilder, og vi ønsker så vidt muligt at kompensere for eget energiforbrug gennem tilsvarende investering i anlæg til energiproduktion. Derfor har vi andele i to vindmølleparker og en solcellepark.

Den CO2-udledning vi forårsager, og som ikke dækkes af produktionen af energi på de vedvarende energianlæg, vi er medejere af, kompenserer vi for ved køb af såkaldte ”Climate Clearing”-enheder, som er investeringer i ny vedvarende energi. På den måde er vi stolte af at kunne kalde os CO2-neutrale. Men vi arbejder selvfølgelig hele tiden på at forbedre os og gøre endnu mere for klimaet, der hvor vi kan.

Du kan læse mere om Merkurs klimaaftryk, og hvad vi gør, i vores årsrapport på vores hjemmeside.