Merkurs organisation

Merkur er en en demokratisk ejet virksomhed, som primært er ejet af vores kunder. Alle andelshavere har stemmeret på generalforsamlingen. På generalforsamlingen tages der stilling til en række punkter, som er væsentlige for andelskassens virke. Generalforsamlingen vælger bl.a. et repræsentantskab, der igen vælger Merkurs bestyrelse.

Merkurs bestyrelse

Merkurs bestyrelse består af seks bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen samt tre bestyrelsesmedlemmer, som vælges af Merkurs medarbejdere. Merkur har interne styredokumenter for relevante områder, som sikrer at andelskassen ledes effektivt og forsigtigt. Styredokumenterne består af politikker som vedtages af bestyrelsen, og som fastlægger instruksen til direktionen. Merkurs bestyrelse har bl.a. vedtaget en politik for interessekonflikt, som sikrer procedurer for forebyggelse af interessekonflikter. Nedenfor kan du se, hvem der sidder i Merkurs bestyrelse. Du kan også se hvilke kollektive og individuelle kompetencer bestyrelsen i Merkur skal have, og hvor mange medlemmer, der besidder kompetencerne.

Bestyrelsens kompetencer
Direktion og ledelse

Merkurs ledelse består udover bestyrelsen af direktionen. Direktionen består alene af Merkurs administrerende direktør. Merkur er organiseret i forskellige forretningsområder eller afdelinger, som har en direktør, en chef eller en ansvarlig, som refererer direkte til direktionen. Enkelte større forretningsområder har chefer og gruppeledere, som refererer til direktøren, chefen eller den ansvarlige. Merkur har forretningsgange som fastlægges af direktionen og fastlægger instruksen for medarbejdere. Andelskassens compliancefunktion foretager løbende kontrol med at de interne styredokumenter følges. Compliancefunktionen agerer uafhængigt og er ikke involveret i udførelsen af opgaver, som den kontrollerer. Merkurs risikoansvarlige vurderer risici for de enkelte risikoområder og sikrer at der er en betryggende styring heraf. Risikofunktionen agerer uafhængigt og er ikke involveret i udførelsen af opgaver, som den kontrollerer.

Organisationsdiagram

Repræsentantskab og udvalg

Merkurs repræsentantskab

Repræsentantskabet vælges af Merkurs generalforsamling, hvor alle andelshavere har stemmeret. Det er bl.a. repræsentantskabets opgave at vælge bestyrelsen. Merkurs repræsentantskab består af (bestyrelsesmedlemmer er markeret med en *):

 • Anders Ehlers, Advokat, Frederiksberg
 • Anke Stubsgaard*, heilpraktiker og biolog, Hjortshøj
 • Annette Hartvig Bohé, adm. direktør, Humlebæk
 • Bernhard Franz Schmitz*, leder (CEO), Tappernøje
 • Caroline Bjerglund Andersen, sekretariatsleder, København
 • Cees Kuypers*, direktør, Sønder Stenderup
 • Daniel Barrera Madsen, Netværksleder, Humlebæk
 • Dorte Bjerregaard Lerche, Ph.d. og specialkonsulent, København
 • Frank Oudshoorn, chefforsker, Bredsten
 • Hilde Kjelsberg*, kreditchef, Helsinki (Finland) 
 • Jakob Brochmann Laursen*, direktør, Hillerød
 • Jette Plougheld, organist, Middelfart
 • Jonathan Ries, bæredygtigheds- og ESGrådgiver, København
 • Kristoffer Lüthi*, arbejdende bestyrelsesformand, Järna (Sverige)
 • Kristoffer Pehrson, teknoantropolog, København
 • Lars Engmark, vicedirektør, Søborg
 • Lars Lundbye, kreativ direktør, København
 • Lisbeth Stausholm Zacho, direktør, København
 • Matthew Daniali, Projektmedarbejder & diversitets- og relationsmedarbejder, København
 • Mette Winther Nielsen, Selvstændig erhvervsrådgiver, yogalærer & mentor, Randers
 • Mikkel Bilyk Larsen, direktør, Falster /Singapore
 • Morten Gunge, arkitekt MAA, Søborg
 • Peter Andreas Nielsen, project manager, Amsterdam (Holland)
 • Søren Egge Rasmussen, folketingsmedlem, Hjortshøj
 • Tobias Simonsen, Ungeminister, København
Merkurs revisionsudvalg

Det er et lovkrav, at alle pengeinstitutter med en balance over 500 mio. kr. skal have et revisionsudvalg, som er et udvalg under bestyrelsen. Det skal bestå af bestyrelsesmedlemmer. Merkurs revisionsudvalg består af:

 • Jakob Brochmann Laursen, forperson
 • Cees Kuypers
 • Kristoffer Lüthi

Se kommissorium for revisionsudvalget her

Merkurs risikoudvalg

Merkurs risikoudvalg består af:

 • Jakob Brochmann Laursen, forperson
 • Cees Kuypers
 • Hilde Kjelsberg

Se kommissorium for risikoudvalget her

Merkurs nomineringsudvalg

Merkurs nomineringsudvalg består af:

 • Anneke (Anke) E. Stubsgaard, forperson
 • Cees Kuypers
 • Bernhard Schmitz

Se kommissorium for nomineringsudvalget her