Merkur Andelskasses website bruger helt almindelige cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du kan læse mere om brugen af cookies og vilkår for brug af hjemmesiden her

Merkurs organisation

Generalforsamling

Merkur er en en demokratisk ejet virksomhed, som primært er ejet af vores kunder. Alle andelshavere har stemmeret på generalforsamlingen. På generalforsamlingen tages der stilling til en række punkter, som er væsentlige for andelskassens virke. Generalforsamlingen vælger bl.a. et repræsentantskab, der igen vælger Merkurs bestyrelse.

Merkurs bestyrelse

Merkurs bestyrelse består af fem bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen samt tre bestyrelsesmedlemmer, som vælges af Merkurs medarbejdere. Nedenfor kan du se, hvem der sidder i Merkurs bestyrelse.

Bestyrelse

Formand

Henrik Tølløse

Næstformand

Jakob Brochmann Laursen

Bestyrelsesmedlem

Anke Stubsgaard

Bestyrelsesmedlem

Bernhard Franz Schmitz

Bestyrelsesmedlem, medarbejdervalgt

Henrik Kronel

Bestyrelsesmedlem

Hilde Kjelsberg

Bestyrelsesmedlem, medarbejdervalgt

Jesper Kromann

Bestyrelsesmedlem

Klaus Loehr-Pedersen

Bestyrelsesmedlem, medarbejdervalgt

Søren Sivesgaard

Repræsentantskab og revisionsudvalg

Merkurs repræsentantskab

Repræsentantskabet vælges af Merkurs generalforsamling, hvor alle andelshavere har stemmeret. Det er bl.a. repræsentantskabets opgave at vælge bestyrelsen. Merkurs repræsentantskab består af (bestyrelsesmedllemer er markeret med en *):

 • Andreas Pindstrup Jørgensen, freelancer, København
 • Anke Stubsgaard*, heilpraktiker og biolog, Hjortshøj
 • Anne-Birgitte Olsen, forretningsfører, Roskilde
 • Annette Hartvig Larsen, adm. direktør, Humlebæk
 • Astrid Engberg, projektchef, København
 • Bernhard Franz Schmitz*, leder (CEO), Tappernøje
 • Carsten Ohm, direktør, København
 • Cees Kuypers, direktør, Sønder Stenderup
 • Dorte Bjerregaard Lerche, Ph.d. og fuldmægtig, København
 • Helene Bjerre Nielsen, projektudvikler, København
 • Henrik Tølløse*, økonomi- og administrationschef, Ringsted
 • Hilde Kjelsberg*, kreditchef, Helsinki
 • Ilse Hartmann, pensionist, Frederiksberg
 • Jakob Brochmann Laursen*, underdirektør, Hillerød
 • Jette Plougheld, organist, Middelfart
 • Jørn Ussing Larsen, direktør, Hjørring
 • Klaus Loehr-Petersen*, projektleder, Vejle
 • Klaus Søgård, gartneriejer, Odense
 • Lene Diemer, advokat, Jyllinge
 • Maja Wenzel Ørum-Nielsen, selvstændig konsulent, Ærøskøbing
 • Mette Skøt, udviklingsdirektør, Gentofte
 • Morten Gunge, arkitekt MAA, Søborg
 • Søren Egge Rasmussen, folketingsmedlem, Hjortshøj
 • Søren Rønhede, lektor, Vordingborg
 • Torben Sønnichsen, direktør, Bagsværd

Merkurs revisionsudvalg

Det er et lovkrav, at alle pengeinstitutter med en balance over 500 mio. kr. skal have et revisionsudvalg, som er et udvalg under bestyrelsen. Det skal bestå af bestyrelsesmedlemmer. Merkurs revisionsudvalg består af:

 • Jakob Brochmann Laursen, udvalgsformand
 • Henrik Tølløse
 • Søren Sivesgaard

Revisionsudvalgets funktion er:

 • at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
 • at overvåge om andelskassens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt
 • at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. og
 • at overvåge og kontrollerere revisors uafhængighed, herunder særlig leveringen af yderligere tjenesteydelser til andelskassen