Merkurs organisation

Generalforsamling

Merkur er en en demokratisk ejet virksomhed, som primært er ejet af vores kunder. Alle andelshavere har stemmeret på generalforsamlingen. På generalforsamlingen tages der stilling til en række punkter, som er væsentlige for andelskassens virke. Generalforsamlingen vælger bl.a. et repræsentantskab, der igen vælger Merkurs bestyrelse.

Merkurs bestyrelse

Merkurs bestyrelse består af fem bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen samt tre bestyrelsesmedlemmer, som vælges af Merkurs medarbejdere. Nedenfor kan du se, hvem der sidder i Merkurs bestyrelse.

Repræsentantskab og revisionsudvalg

Merkurs repræsentantskab

Repræsentantskabet vælges af Merkurs generalforsamling, hvor alle andelshavere har stemmeret. Det er bl.a. repræsentantskabets opgave at vælge bestyrelsen. Merkurs repræsentantskab består af (bestyrelsesmedllemer er markeret med en *):

 • Anders Ehlers, Advokat, Frederiksberg
 • Andreas Pindstrup Jørgensen, freelancer, København
 • Anke Stubsgaard*, heilpraktiker og biolog, Hjortshøj
 • Annette Hartvig Larsen, adm. direktør, Humlebæk
 • Astrid Engberg, generalsekretær, København
 • Bernhard Franz Schmitz*, leder (CEO), Tappernøje
 • Caroline Bjerglund Andersen, sekretariatsleder, København
 • Carsten Ohm, direktør, København
 • Cees Kuypers*, direktør, Sønder Stenderup
 • Dorte Bjerregaard Lerche, Ph.d. og specialkonsulent, København
 • Helene Bjerre Nielsen, projektudvikler, København
 • Henrik Tølløse*, økonomi- og administrationschef, Ringsted
 • Hilde Kjelsberg*, kreditchef, Helsinki
 • Ilse Hartmann, pensionist, Frederiksberg
 • Lars Lundbye, kreativ direktør, København
 • Jakob Brochmann Laursen*, underdirektør, Hillerød
 • Jette Plougheld, organist, Middelfart
 • Klaus Loehr-Petersen, projektleder, Vejle
 • Kristoffer Pehrson, teknoantropolog, København
 • Mette Skøt, udviklingsdirektør, Gentofte
 • Mette Taja Rahbek Nielsen, socialpædagog, Odense 
 • Morten Gunge, arkitekt MAA, Søborg
 • Søren Egge Rasmussen, folketingsmedlem, Hjortshøj
 • Tobias Simonsen, Udviklingskonsulent, København
Merkurs revisionsudvalg

Det er et lovkrav, at alle pengeinstitutter med en balance over 500 mio. kr. skal have et revisionsudvalg, som er et udvalg under bestyrelsen. Det skal bestå af bestyrelsesmedlemmer. Merkurs revisionsudvalg består af:

 • Jakob Brochmann Laursen, udvalgsformand
 • Henrik Tølløse
 • Cees Kuypers

Revisionsudvalgets funktion er:

 • at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
 • at overvåge om andelskassens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt
 • at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. og
 • at overvåge og kontrollerere revisors uafhængighed, herunder særlig leveringen af yderligere tjenesteydelser til andelskassen
Merkurs risikoudvalg

Merkurs risikoudvalg består af:

 • Jakob Brochmann Laursen, udvalgsformand
 • Henrik Tølløse
 • Hilde Kjelsberg