GABV STAMP WEB

Global Alliance for Banking on Values

Merkur er en del af Global Alliance for Banking on Values (GABV), et globalt netværk bestående af værdibaserede banker fordelt over hele verden.

Medstifter af GABV

Som den eneste bank i Danmark var Merkur i 2009 med til at stifte GABV

En del af noget større

I dag er GABV et globalt netværk af mere end 60 værdibaserede banker og 16 strategiske partnere

Indflydelse i hele verden

Tilsammen forvalter alle medlemsbankerne over 1.300 milliarder kr. og beskæftiger 77.000 medarbejdere

Hvem er GABV?

Global Alliance for Banking on Values er et uafhængigt netværk med en fælles mission om at bruge finansiering til at understøtte en bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling. GABV blev stiftet i 2009 af blandt andre Merkur Andelskasse, i dag er det et voksende globalt netværk bestående af banker, andelskasser og mikrofinansierings institutter som alle har et fælles mål om at gøre banksektoren mere transparent og skabe mere opmærksomhed omkring bæredygtige forretningsmodeller i den finansielle sektor. GABV består af 63 finansielle institutter og 12 strategiske partnere, der operer i Asien, Afrika, Australien, Latinamerika, Nordamerika og Europa. Samlet betjener GABV mere end 70 millioner kunder og forvalter i samlede aktier over 1.300 milliarder kr. og mere end 80.000 medarbejdere.
Mærkedag

Vi slutter cirklen med værdibaseret bankdrift

Penge har været brændstoffet i en lineær økonomi. Penge har betalt for udvinding af uerstattelige naturressourcer og finansieret varer, som forurener og hurtigt bliver smidt væk igen. Alt for ofte under urimelige arbejdsforhold. Hvad hvis penge i stedet kunne være motoren i en cirkulær og bæredygtig økonomi?

Læs mere
Interview

Værdibaseret bank-alliance fylder ti år

I 2009 var Merkur med til at stifte Global Alliance for Banking on Values sammen med otte andre banker. I interviewet her fortæller formand og medstifter Peter Blom fra Triodos Bank om, hvordan bevægelsen blev til, og hvilken udvikling den har gennemgået de sidste ti år. 

Læs mere

Hvad forener GABV og Merkur

For at blive medlem af GABV skal alle medlemmer opfylde en række særlige bæredygtighedskrav for bankvirksomhed. Det er krav, som adskiller dem fra traditionelle pengeinstitutter, der primært er drevet af  en målsætning om finansielt overskud. De seks principper lyder således: 

  • Social og miljømæssig impact og bæredygtighed i hjertet af forretningsmodellen.
  • Forankret i et samfundsmæssigt fællesskab, betjener realøkonomien og dækker kundernes behov.
  • Langsigtede relationer og direkte forståelse af kundernes økonomiske aktiviteter og den involverede risiko.
  • Langsigtet holdbar forretning og robust overfor udefra kommende stød.
  • Gennemsigtighed og inkluderende selskabsledelse. 
  • Alle disse principper er dybt forankret i ledelsen og kulturen i den finansielle institution.

Disse principper skal være med til at sikre en mere transparent og gennemsigtig banksektor, der understøtter en bæredygtig økonomisk, social og samfundsmæssig udvikling. Det er principper som i høj grad støtter op om Merkurs værdigrundlag, hvorfor vi er stolte over at være medstifter af GABV.