Interview

Bæredygtig bank-alliance fylder ti år

I 2009 var Merkur med til at stifte Global Alliance for Banking on Values sammen med otte andre banker. I interviewet her fortæller formand og medstifter Peter Blom fra Triodos Bank om, hvordan bevægelsen blev til, og hvilken udvikling den har gennemgået de sidste ti år.

GABV's tiårs jubilæum blev markeret med en stor konference i Vancouver, Canada. Her blev der sat fokus på tre temaer: klima, migrantstrømme og #MeToo. Foto: GABV
Af Triodos Bank

 

I år er det ti år siden, at Global Alliance for Banking on Values (GABV) blev stiftet som verdens første netværk af uafhængige bæredygtige banker. De sidste ti år er GABV vokset fra et netværk bestående af ni direktører for bæredygtige banker til at være en stærk aktør for positiv forandring. I dag tæller GABV 54 medlemsbanker verden over, som tilsammen administrerer over 1.000 milliarder danske kroner og beskæftiger omkring 60.000 medarbejdere.

Peter Blom er både formand og medstifter af GABV, og så er han direktør for hollandske Triodos Bank. I interviewet her fortæller han om, hvad GABV har lært fra sine første ti år, og hvor organisationen nu er på vej hen.

 Hvorfor startede I GABV?

”Jeg bruger meget tid på at tale til begivenheder relateret til bæredygtig bankvirksomhed. Ved en af disse begivenheder, i midten af nullerne ved Harvard, fandt jeg mig selv i samtale med andre bankdirektører fra ledende bæredygtige banker. Vi faldt i snak om, hvordan vi bedre ville kunne skubbe det finansielle system i en bæredygtig retning, hvis vi arbejdede tættere sammen.

Mary Houghton – den daværende leder af Shorebank, en pionerende Chicago-baseret bank – og jeg selv besluttede derfor at undersøge mulighederne med nogle af vores nærmeste venner inden for bevægelsen for bæredygtig bankdrift i forskellige dele af verden.

For Triodos Bank er øget samarbejde en god måde at udvide vores aktiviteter på. Vi kan ikke bare lige blive en stor multinational virksomhed, det ville simpelthen tage for meget tid. I stedet kan vi skabe stor påvirkning igennem samarbejde med ligesindede kollegaer og organisationer.

Vi henvendte os til kollegaer som Fazle Abed, grundlæggeren af BRAC i Bangladesh, og direktøren for den tyske andelskasse GLS, Thomas Jorberg, for at se om de var enige i, at et samarbejde i et nyt netværk kunne gavne os alle. Det var de. Og ud af den idé blev GABV født.

Selvom alt dette tog en del tid, forstod vi hurtigt, at der var et stort potentiale i at skærpe budskabet om bæredygtig bankvirksomhed, at styrke bevidstheden om emnet og begynde at vinde større indflydelse.

Men først havde vi brug for et navn, der kunne fungere i en global sammenhæng. Social Banking var for radikalt til USA og Sustainable Banking var for snævert koblet til miljøet. Så vi landede med Global Alliance for ‘values-based banking’ (GABV). Og som et internationalt netværk har det tjent os godt lige siden.

GABV begyndte sin tilværelse som et netværk for administrerende direktører – det er en betingelse for at blive medlem, at den administrerende direktør deltager i de årlige møder. Men GABV er i dag blevet så meget mere end disse møder.”

Startede I GABV pga. finanskrisen?

”Nej, forberedelserne begyndte to år før krisen ramte. Men den betød, at da vi lancerede GABV, ved en begivenhed arrangeret af Triodos Bank i Zeist 2009, så talte vi til et publikum, der forstod, hvad der var ved at ske, og som kiggede efter alternativer til et svigtende banksystem.

Vi var i stand til at vise, at en stærk forbindelse til realøkonomien virkelig er vigtig. De banker der var ‘too big to fail’ var eksponerede og sårbare overfor lunerne i den finansielle økonomi og havde, i vores perspektiv, tabt forståelsen for deres rette rolle i at betjene samfundsøkonomien.

Så vi arbejdede intensivt på forskning – som vi fortsat opdaterer og udgiver den dag i dag – for at argumentere for værdibaseret bankdrift. Denne forskning demonstrerer den finansielle modstandskraft, der kendetegner værdibaserede banker, som er tæt forbundne med realøkonomien.”

Hvad er GABV’s mest betydningsfulde resultater?

”Jeg kan huske, at en af vores bestyrelsesmedlemmer sagde: “Vi har tre år”. Derefter ville vi vide, om vi virkelig kunne tilføje værdi og trives som netværk. Ti år senere har vi opnået meget mere, end vi oprindeligt havde håbet. Og det var ikke fordi, vi manglede ambitioner, da vi startede!

GABV handler om at inspirere ikke kopiere. Vi er et virkeligt alsidigt netværk og har blomstret på grund af dette. Vores medlemmer, som opererer på tværs af Asien, Afrika, Australien, Latinamerika, Nordamerika og Europa, står over for forskellige udfordringer, har adopteret diverse forretningsmodeller og betjener forskellige markeder.

GABV skaber rum til, at erfarne fagledere kan finde uventet inspiration og praktiske løsninger. For eksempel kan banker inden for mikrofinansiering, der fokuserer på social inklusion i vækstøkonomier bringe løsninger til europæiske banker, som arbejder mere med miljøvenlig finansiering. Denne gensidige deling er kernen i GABV’s succes.

Jeg tror, det er berettiget at sige, at vi for ti år siden angreb verdens mest presserende problemer, såsom klimaforandringer, social eksklusion og økonomisk empowerment, som separate fænomener. Igennem GABV’s arbejde over det sidste årti, så har vi lært, at disse felter er meget mere sammenhængende. Det er derfor, at GABV’s årsmøde i Vancouver i år er så vigtigt.

Fordi mødet kombinerer problemstillinger relateret til ligestilling, inklusion og klimaforandringer, og søger at finde helhedsorienterede løsninger på disse.

Jeg er også stolt over den grad af solidaritet og gensidig deling, som GABV har tilvejebragt. Som deltager har man en oprigtig følelse af at tilhøre en bevægelse og ikke kun en fagorganisation for topledere.”

Hvad er de vigtigste udfordringer fremover – både for GABV og sektoren som helhed?

 ”Udfordringen for GABV og vores medlemmer er at komme så tæt som muligt på de personer, der er i front for de sociale forandringer og den omstilling, som vi virkelig har brug for.

I sidste ende er det vores udfordring at give mennesker magten; at være et redskab af folket og for folket. Dette er svært at udføre, men mere nødvendigt end nogensinde før. Fordi som pengeinstitutter kan vi kun være effektive igennem mennesker og deres initiativer – initiativer, som de implementerer, og vi finansierer.

Det er sandt, at nogle konventionelle banker måske vil gøre modstand imod omstillingen til en inkluderende, fair og fossilfri økonomi. Disse kræfter er magtfulde. Så vi bliver nødt til at finde troværdige, overbevisende måder at bekæmpe dem på, hvor vi udnytter civilsamfundets magt til at ændre systemet.

I sidste instans kan mennesker kræve en anderledes finansiel fremtid. Vi har brug for at give dem redskaberne og inspirationen til netop dette. Vi har brug for at mobilisere denne gruppe på grundlag af en mere simpel og overbevisende fortælling, som almindelige mennesker kan slutte op om.”

Hvad skal GABV’s vigtigste strategiske mål være i fremtiden?

 ”Jeg er overbevist om, at vi skal være endnu mere relevante i debatten om ansvarlig finans.

Vores hovedfokus skal være at blive mere relevante som en reel faktor i forhold til at ændre dagsordenen i det finansielle system. Det handler ikke kun om at vækste GABV-netværket – selvom vi forventer fortsat at vokse, om end i et mere langsomt tempo. Vores fokus skal handle mere om at være den inspirerende frontløber end blot den voksende niche, der udgør bæredygtig bankdrift.

Vi bør gå efter at vise og dele, hvad der fungerer i banksektoren og være modige i forhold til at pege på, hvad der ikke virker. Vi har friheden til at gøre dette, fordi vi er mere tæt forbundne til realøkonomien end de fleste af vores fagfæller. Og realøkonomien er der, hvor svarene på vores største spørgsmål vil komme fra.

Vi skal bygge videre på at være en inspiration og et praksisfællesskab for andre. Vi ønsker at være et ”redskab til forandring” i et bredere perspektiv. Dette betyder, i min optik, at åbne mere op og kommunikere mere effektivt som netværk“.

Artiklen har været bragt i Pengevirke 1 2019. Interviewet er lavet af Triodos Bank i forbindelse med GABV’s årsmøde i Vancouver i 2019. Du kan læse mere om GABV på deres hjemmeside her.