Merkur Andele Ikon64px

Merkur Andele

Merkur Andele er den mest effektive impact investering, du kan foretage, fordi du med din investering understøtter hele Merkurs formål om at være katalysator for bæredygtig forandring.

Stor impact

Når du investerer 5.000 kr. i Merkur, giver du andelskassen mulighed for at låne 30.000 kr. ud til virksomheder, der gør en forskel.

Ikke bare en fiks idé

Merkur har siden 1982 drevet værdibaseret bank med succes.

Du støtter FNs Verdensmål

Som andelshaver i Merkur er du med til at understøtte alle 17 verdensmål.

Andelshaver

Vær med til at skabe et bæredygtigt samfund

Ønsker du også en bank, der tager ansvar? Over 8.000 personer er i dag andelshavere i Merkur, fordi de tror på, at deres penge skal gøre en forskel. Det er på grund af vores andelshavere, at vi kan blive ved med at være den katalysator for forandring i Danmark, som vi har været i over 35 år. De penge, du investerer i Merkur Andele, gør det muligt for Merkur at låne ud til særligt udvalgte bæredygtige virksomheder, og på den måde er du med til at hjælpe den bæredygtige udvikling på vej.
Andele

En investering der gør en forskel

Når du køber andele i Merkur, bliver du medejer. Men samtidig er andelene en investering for dig. Når du køber andele, er du med til at gøre det muligt for Merkur at låne penge ud til nye bæredygtige virksomheder og projekter.

Læs mere om andele og impact
Andele

Internationale impact-investorer skyder millioner i Merkur

Impact investering er en hurtigt voksende tendens, og Merkur kunne i begyndelsen af 2019 byde velkommen til to nye internationale investorer. De har valgt at investere tilsammen 20,6 mio. kr. i andelskassen, fordi de ser det som en god impact investering.

Læs mere om millioninvesteringen
Andele

En investering i Merkur – og i verdensmålene

Mange af de værdier, som Merkur bygger på, er i høj grad afspejlet i de 17 verdensmål, og vi har som værdibaseret pengeinstitut igennem mange år arbejdet på at skubbe samfundet i en mere bæredygtig og socialt retfærdig retning.

Læs hvordan du kan støtte verdensmålene

Kontakt Merkur, hvis du vil investere i andele

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du overvejer at blive andelshaver eller bare gerne vil vide mere. Så vil vores investeringsrådgivere stå klar til at besvare dine spørgsmål.

Merkur Andele - en investering med stort aftryk

Hvis du ønsker, at dine penge skal være med til at gøre en forskel, er en investering i Merkur Andele en rigtig effektiv måde at skabe forandring på. Andelskapital er hele forudsætningen for, at Merkur kan låne penge ud. I Merkur går vi ind for gennemsigtighed og vi vil gerne vise, at vi mener det, når vi siger, at vi stiller krav til de virksomheder, vi finansierer. Derfor kan du her på hjemmesiden se en oversigt over alle de virksomheder, der har lån eller kredit i Merkur.
Vi er en demokratisk ejet virksomhed, som primært er ejet af vores kunder. Det giver et stærkt fællesskab, fordi vi har et fælles ønske om, at det skal gå andelskassen godt, samtidig med at der skal være gode forhold for vores kunder, som ønsker at gøre en forskel i verden. Som andelshaver får du stemmeret på generalforsamlingen og alle andelshavere har én stemme uanset antallet af andele.

Afkast

Prisen på en andel fastsættes med baggrund i Merkurs resultater. Har Merkur et år f.eks. et overskud, der forrenter den samlede egenkapital med 4 %, vil andelenes værdi blive opskrevet tilsvarende. Omvendt falder prisen, hvis Merkur har underskud. Siden 1982 har Merkur kun haft underskud tre år, men historiske afkast er selvfølgelig ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Merkur har en målsætning om at give et fair langsigtet afkast på 4-7 % p.a. set over en 10-årig periode. Du får først dit afkast den dag, du sælger dine andele igen.
Den aktuelle pris pr. andel er 1.746,20 kr. (31.08.2021)

Herunder kan du se, hvornår kursen på Merkur Andele fastsættes af bestyrelsen. Andelskursen offentliggøres og kan handles på den følgende bankdag.

  • 29. oktober 2021
  • 7. marts 2022
  • 28. april 2022
  • 29. august 2022
  • 28. oktober 2022
Køb og salg

Der er ingen omkostninger forbundet med at købe, sælge og opbevare andele. Normalt vil du kunne sælge dine andele i løbet af få dage eller uger, men der kan i visse tilfælde gå længere tid, da der skal være købere til andelene, før de kan sælges.