Investering

Risikomærkning

Danmark gælder en lovpligtig mærkningsordning for investeringsprodukter, der er bygget op omkring ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Mærkningsordningen er vedtaget af Folketinget under indtryk af finanskrisens mange sager om kreative investeringsprodukter, som kombineret med svag og uklar rådgivning har påført kunder tab.

Det enkelte investeringsprodukt tildeles betegnelserne grøn, gul eller rød efter den kategori, hvori det pågældende produkt befinder sig. Denne kategorisering er foretaget af Finanstilsynet. Mærkningen udtrykker derfor ikke en konkret vurdering af det enkelte produkt. Eksempelvis ligger alle statsobligationer fra Eurolande i kategorien ”grøn” – også græske og portugisiske. Uanset mærkningen skal man derfor som kunde altid foretage en konkret vurdering af det produkt, man er interesseret i, da den faktiske risiko i nogle tilfælde kan være enten højere eller lavere end farven umiddelbart signalerer.

Grøn

Lovgivningen definerer et produkt som grønt, hvis ”risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue”.*
De mest almindelige grønne produkter er danske statsobligationer, statsobligationer fra Eurolande (i Euro) og danske realkreditobligationer.

Grønne produkter, der kan købes gennem Merkur:
Danske stats- og realkreditobligationer.

Gul

Lovgivningen definerer et produkt som gult, hvis ”der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue”.*
De mest almindelige gule produkter er børsnoterede aktier, andelsbeviser i andelskasser, garantbeviser i sparekasser, investeringsforeningsbeviser (UCITS) og børsnoterede erhvervsobligationer.

Gule produkter, der kan købes gennem Merkur:
Andelsbeviser i Merkur, investeringsbeviser i Triodos Global Equities Impact Fund, Triodos Euro Bond Impact Fund, Triodos Pioneer Impact Fund og Triodos Impact Mixed Fund - Defensive/Neutral/Offensive.
De fire Triodos afdelinger er gule, da de tilhører kategorien investeringsselskaber (investeringsforeninger), der investerer i børsnoterede aktiver (UCITS)

Rød

Lovgivningen definerer et produkt som rødt, hvis ”der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue”.*
De mest almindelige røde produkter er pantebreve, unoterede aktier og anparter samt finansielle instrumenter så som optioner, futures, swaps osv.

Røde produkter, der kan købes gennem Merkur:
Triodos Energy Transition Europe Fund og Triodos Microfinance Fund. Triodos-produkterne er røde, fordi de ligger i kategorien med investeringsforeninger, der investerer i ikke-børsnoterede aktiver (non-UCITS). Der er ved de konkrete produkter ikke mulighed for at tabe mere end det investerede beløb. M.h.t. overskuelighed henviser vi til beskrivelsen af produkterne.

*Citaterne stammer fra Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter, nr. 345 af 15. april 2011