Merkur Andele Ikon64px

Andelshaver i Merkur

Merkur er et fællesskab, hvor vi sammen bidrager til at skabe en bedre verden med penge som redskab. Som kunde i Merkur skal du derfor som udgangspunkt være medejer – dvs. andelshaver. Vi forklarer her på siden, hvorfor andelshaverne er så vigtige, hvad reglerne er og hvilke fordele, du får som andelshaver.

Stemmeret

Alle andelshavere har én stemme hver på generalforsamlingen uanset, hvor mange andele du køber.

Særlige fordele

Du får adgang til særlige produkter og rabatter, når du er andelshaver.

Du gør forskel

Når du køber andele, er du med til at gøre det muligt for Merkur at låne penge ud til virksomheder og projekter, der gør positiv forskel for verden.

Krav til køb af andele

Køb andele og bliv en del af fællesskabet

Merkur er ejet af andelshaverne, og andelshaverne er primært Merkurs kunder. Vi er altså ikke ejet af anonyme aktionærer. Vores overskud tilfalder på den måde vores kunder. Det giver et stærkt fællesskab, fordi vi har et fælles ønske om, at det skal gå andelskassen godt samtidig med, at der skal være gode forhold for kunderne. Andele er hele forudsætningen for Merkurs virke og vi ønsker, at flest mulige af vores kunder bliver en del af dette fællesskab, der også udgør vores generalforsamling. For at være kunde i Merkur skal du derfor være andelshaver i forhold til, hvor meget du bruger andelskassen. Til gengæld får du en række fordele.

Principper for og krav til køb af andele

Som kunde i Merkur skal du som udgangspunkt også være andelshaver. Vi beregner hvor mange andele, du skal have alt efter, hvor mange penge du har lånt eller skal låne og hvor mange penge, du har stående på din konto i Merkur. Det kalder vi dit forretningsomfang.

Forretningsomfanget beregnes som en vægtet sum af udlån, kreditter og garantier (vægt 70%), formidlet realkreditlån (vægt 15%) og indlån over 100.000 kr. (vægt 15%). Du skal som udgangspunkt købe andele svarende til 3% af det vægtede forretningsomfang, dog maksimalt 25.000 kr. (kursværdi) for private og 75.000 kr. (kursværdi) for erhverv. 

Ifølge bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder – et sæt regler som bl.a. skal sikre, at kunder i finansielle virksomheder behandles ordentligt og redeligt – kan den pligtige andelstegning dog maksimalt udgøre 5% af udlånet, såfremt der indgår udlån i forretningsomfanget. Det betyder, at beløbet, der skal tegnes andele for, i visse tilfælde reduceres for at overholde 5%-grænsen.

Se eksempler på beregninger nedenfor.

Det er vigtigt at bemærke, at Merkurs andele er risikovillig kapital og derfor IKKE er omfattet af Garantiformuen.

Hvorfor skal jeg købe andele?

Der er nogle lovkrav til, hvor meget kapital, Merkur skal have i forhold til, hvor mange penge vi låner ud og passer på for kunderne. Andele udgør en væsentlig del af den kapital for Merkur og som andelshaver hjælper du os med at opfylde kravene, så det er muligt at låne penge ud til både private kunder og erhvervskunder med bæredygtige og socialt ansvarlige formål.

Fordele ved at være andelshaver

Der er flere fordele forbundet med at være andelshaver i Merkur.

Først og fremmest bliver du medejer af dit eget pengeinstitut og får derfor medindflydelse. Alle Merkurs andelshavere har én stemme på generalforsamlingen. Det er bl.a. generalforsamlingen, der vælger Merkurs repræsentantskab, som igen vælger Merkurs bestyrelse.

Du giver samtidig dine penge mening, fordi du giver Merkur mulighed for at låne flere penge ud til virksomheder og institutioner, der arbejder for et bæredygtigt og socialt ansvarligt samfund. Andele kan altså ses som en impact investering – en investering der skaber en positiv forskel for verden - hvor du får del i Merkurs overskud gennem en værdistigning på andelene. Merkur har en målsætning om at give et fair langsigtet afkast på 3-5% p.a. set over en 10-årig periode.

Køber du ti andele eller derover:

  • Skal du kun betale halvdelen af omkostningsbidraget, som er et gebyr, der bidrager til at dække nogle af de omkostninger, der er forbundet med at drive Merkur.
  • Kan du oprette en Andelshaverkonto med binding, som er en opsparingskonto med en lidt højere rente end Merkurs øvrige konti.

Hvis du oplyser os din mailadresse, får du et særligt nyhedsbrev med mellemrum året igennem med vigtige informationer om, hvad der sker i Merkur, og hvordan det går andelskassen.

Hvorfor er du andelshaver?

Hør nogle af Merkurs andelshavere fortælle, hvorfor de har valgt at købe andele.