Arbejdsglæde

Anbefalinger til det gode arbejdsliv

To forskellige projekter har taget temperaturen på arbejdslivet og kommer med en række anbefalinger til både medarbejdere og arbejdspladser.

Illustration: Trine Løgstrup Sørensen
God arbejdslyst

Videncenter For God Arbejdslyst har i 2023 udgivet rapporten Bæredygtige resultater – på sporet af et væredygtigt arbejdsliv.  Rapporten rummer blandt andet en Epinion-undersøgelse, hvor mere end 2.500 repræsentativt udvalgte lønmodtagere har svaret på forhold vedrørende deres arbejdsliv.

Ifølge Videncenter For God Arbejdslyst er syv faktorer afgørende for danskernes arbejdslyst – og for oplevelsen af lykke og livstilfredshed generelt.

De syv punkter er:

1. Giver arbejdet mening – kan medarbejderen se, at vedkommendes bidrag har værdi?

2. Er arbejdsdagen til at håndtere? Herunder mulighed for udvikling.

3. Er der tid til det hele?

4. Hvilken rolle spiller lederen?

5. Graden af medbestemmelse

6. Kan resultaterne ses og mærkes?

7. Er der et godt kollegialt sammenhold?

Guide til arbejdspladsen

Projektet Make Life Fit fra 2023 er mundet ud i syv konkrete guidelines, som kan bruges af alle typer arbejdspladser.

De syv guidelines er:

1. Skab en fælles forståelse af mental sundhed blandt medarbejdere, ledere og direktion. Mental mistrivsel er ikke som et brækket ben. Definer mål og retning, og hvordan kollegaer og ledere kan bidrage.

2. Vær opmærksom på og åben omkring mental sundhed som ledere og som organisation. En åben empatisk tilgang rækker langt.

3. Lav en arbejdsmiljøvurdering af potentielle mentale belastninger ved ændringer af organisation, arbejdsprocesser, It-systemer m.v., før ændringerne sættes i værk. Det skal ikke være en eftertanke, så vi bagefter skal rette op.

4. Skab rammer for, at relationer mellem medarbejdere udvikles og styrkes. En organisation kan forstås som et økosystem, der bliver stærkere, jo flere relationer, der er. For medarbejderne er gode relationer både en beskyttende faktor mod mistrivsel og en fremmende faktor for trivsel.

5. Skab bæredygtige rytmer i arbejdet. Rytmer skaber forudsigelighed, og er dermed aflastende. Skab plads til fordybelse, til hektiske perioder, pauser og møder med kollegaer m.v.

6. Et ”bør” fordrer et ”kan”. Ansvaret for løsningen af en opgave kræver, at man har de ressourcer og beføjelser, der er nødvendige for at løse den. Immanuel Kant er fortsat helt grundlæggende relevant.   

7. Mening: Forklar, lyt og inddrag. Man skal vide ”hvorfor”, før man kan sige ”hvordan”. Hvis man kan se meningen, kan man engagere og involvere sig. Helt grundlæggende for vores mentale trivsel – ikke mindst i forbindelse med forandringer.

Make Life Fit er ledet af fremtidsforskerne Steen Svendsen og Søren Steen Olsen, Public Futures og Svend Brinkmann, professor ved Aalborg Universitet. Projektet er udviklet i samarbejde mellem HR-specialster, forskere med viden om mental sundhed og arbejdsmiljø og fremtidsforskere, samt støttet af Vellivforeningen. 

Mere om det gode arbejdsliv

Merkurs HR-chef forklarer her, hvad Merkur gør for at være en god arbejdsplads.

Hvad gør Merkur for at være en god arbejdsplads?

Hvordan skaber vi de bedst mulige betingelser for et bæredygtigt arbejdsliv, hvor stress, udbrændthed og pseudoarbejde ikke er en del af hverdagen?

Et arbejdsliv, du har lyst til at stå op til