Arbejdsmiljø

Hvad gør Merkur for at være en god arbejdsplads?

Katrine Rosengren Norup, HR chef i Merkur, fortæller her om nogle af de tiltag, der sikrer, at Merkur er en god arbejdsplads med høj trivsel blandt medarbejderne.

Trivsel og mening

”Merkur har generelt en høj trivsel med en medarbejdertilfredsheds-score på 85 procent. Der er et stærkt fællesskab i Merkur, hvor alle arbejder for et højere formål. Det er meget synligt for den enkelte medarbejder, hvordan det daglige arbejde bidrager til det store fællesskab, og hele 96 procent er stolte af deres arbejde."

Fleksibilitet

"Der er mulighed for at tilrettelægge arbejdsdagen og -livet, så det passer til den enkeltes behov, f.eks. med hjemmear­bejdsdage og fleksibel arbejdstid. Der kan være særlige hen­syn i forskellige livsfaser, og derfor er der 25 procent af medarbejderne, der arbejder på deltid."

Forebyggelse af stress

"Vi har ikke et højt sygefravær grundet stress, men vi kan godt have travlt i Merkur. Derfor har vi et stort fokus på at forebygge og mindske stress og skabe en sund balance mel­lem arbejdsliv og privatliv."

Respekt for forskellighed

"Merkur vægter mangfoldighed og plads til forskellighed højt. Alle skal føle sig velkomne i Merkur, og vi har bl.a. un­derskrevet Diversity Charter Denmark for at forpligte os til fortsat at arbejde med diversitet og mangfoldighed."

Se Merkurs webinar om arbejdet med diversitet her.

Ledelse og feedback

"Merkurs ledere er engagerede i medarbejdernes trivsel. I stedet for den årlige MUS-samtale har vi indført kvartals­vise feedback-dialoger, hvor der bliver givet mere relevant og hyppig feedback. Der er fokus på dialog frem for at måle den enkeltes præstation, og det oplever vi skaber større til­lid og psykologisk tryghed."

Trivsel er en prioritet

"Trivsel kommer ikke af sig selv, og derfor er det også posi­tivt, at Merkurs topledelse prioriterer HR-området og med­arbejdertrivslen højt. Der vil altid være steder, hvor vi kan forbedre os, så vi arbejder løbende på at gøre Merkur til den bedste arbejdsplads – selvfølgelig med input fra med­arbejderne.”

Job i Merkur

Læs mere og find ledige stillinger her.

Job i Merkur