40 års jubilæum

Merkurs medarbejdere gør hver dag en forskel

De første år var der kun få medarbejdere i Merkur. Alle deltes om opgaverne og fik i øvrigt det samme i løn. I dag har Merkur godt 100 medarbejdere, og arbejdsvilkår og specialer ligner det, man ser i andre pengeinstitutter. Men Merkurs medarbejdere brænder stadig for at gøre en forskel – både for kunderne og for verden.

"Jeg havde overvejet, om jeg skulle prøve noget andet, for efter 15 år i et traditionelt pengeinstitut følte jeg ikke helt, at det stemte overens med mine personlige værdier," fortæller Thomas Østergaard, Gruppeleder i Merkur Hverdag. Foto: Mikkel Østergaard

Annette Lindholt
Kunderådgiver, Privat/Bolig
Ansat i Merkur siden 1994

”Det var en ren tilfældighed, at jeg blev ansat i Merkur. Jeg var arbejdsløs og syntes faktisk ikke længere, at det gav mening for mig at arbejde i pengeinstitut. Men A-kassen mente, at de havde fundet det helt rigtige job til mig. Jeg syntes, det lød lidt underligt, men jeg blev lige så stille fanget af det, fordi jeg kunne se, at det betyder noget, hvor man placerer sine penge. Dengang var det her med bæredygtighed, f.eks. økologiske landbrug, noget meget særligt, som ikke ret mange andre så idéen i. Men det gjorde vi. I starten var vi kun fem-seks medarbejdere, og vi skulle ordne alle opgaver. Det var lidt mere hjemligt i Merkur, men det fungerede virkelig godt, og opgaverne blev løst. I den tid jeg har været i Merkur, er vi gået fra ikke at kunne tilbyde kunderne ret meget andet, end at være igangsætter på nogle projekter, til at vi i dag kan tilbyde hele paletten. Vi er meget mere professionelle i dag, og vi medarbejdere er yderst specialiserede. Så det er en kæmpe forskel; fra dengang, hvor jeg arbejdede med alle områder, til i dag, hvor jeg sidder med boligområdet.”

_______________________________________________________________________________________

Thomas Østergaard
Gruppeleder, Merkur Hverdag
Ansat i Merkur siden 2016

”Jeg blev ansat for seks år siden, da der var brug for flere medarbejdere på grund af meget stor søgning af nye kunder, der gerne ville et bæredygtigt alternativ. Det er heldigvis stadig tilfældet i dag, at mange nye kunder vil os på grund af vores værdier. Jeg havde overvejet, om jeg skulle prøve noget andet, for efter 15 år i et traditionelt pengeinstitut følte jeg ikke helt, at det stemte overens med mine personlige værdier. Og så var jeg heldig, at Merkur søgte en rådgiver – ellers havde jeg måske lavet noget helt andet i dag. Merkur adskiller sig meget fra andre pengeinstitutter, både fordi vi ikke går på kompromis med vores værdier, men også fordi vi bruger tid på at tale om værdier og bæredygtighed f.eks. på vores tirsdagsskoler (interne værdimøder, red.). Min vigtigste opgave er at sikre, at medarbejderne trives og udfordres, samtidig med at Merkurs kunder får den rigtige rådgivning. Jeg har meget kontakt med vores kunder. De ser sig selv som medlem af Merkur, og det kan mærkes i det værdifællesskab, vi har med kunden. De vælger os til, som man aktivt vælger at være med i en forening.”

_______________________________________________________________________________________

Morten Gunge
Formand for Merkurs bestyrelse 1994-2018
Medlem af Merkurs repræsentantskab

”Jeg kom i bestyrelsen for Merkur i 1993 og blev bestyrelsesformand året efter. Jeg kom selv fra den mere filosofiske og samfundsvidenskabelige side, hvor jeg havde studeret Rudolf Steiners idéer sammen med hans efterfølgeres forskellige bearbejdninger. Den mere praktiske erfaring fik jeg med, da jeg trådte ind i Merkurs bestyrelse. Jeg kunne godt lide den kombination af pragmatisme og idealisme, der var i Merkur. På den ene side var arbejdet meget praktisk orienteret, men der var samtidig nogle stærke idealer bag alt, hvad vi gjorde. Jeg kunne straks se potentialet i et pengeinstitut som Merkur. Her kunne man se på, hvad der skal til, for at hele samfundet kan fungere, og hvordan vi skal lede pengestrømmene derhen, hvor de gør gavn. Alle kan være med, selv med et lille bidrag. Det er næsten magisk, at man med en relativ lille indsats kan føle, at man er med til noget stort. Det giver mod og engagement. Det, der var vigtigt, da jeg kom med i bestyrelsen, var, at Merkur skulle vokse og få større gennemslagskraft. Det skete i den periode, og vi blev mere tilgængelige, uden at miste vores idealer.”

_______________________________________________________________________________________

Henrik Weiss
Kundemedarbejder, Service
Ansat fra 1994 til 2021

”Da jeg blev ansat i Merkur, havde jeg allerede arbejdet 20 år i to andre pengeinstitutter, og jeg var egentlig blevet træt af bankarbejdet. Men Merkurs profil med inddragelse af bæredygtighed m.m. virkede meget tiltalende, så derfor sagde jeg ja tak, da jeg fik tilbudt jobbet, og det har jeg aldrig fortrudt. Gennem årene har jeg både arbejdet med erhverv, privat, administration/ kontrol og service. Da jeg begyndte i Merkurs afdeling i København, var der kun én anden medarbejder, så der arbejdede vi, i sagens natur, med alle de opgaver, der var. I takt med at der kom flere kollegaer, blev vi mere specialiserede. Jeg synes, det har været optimalt at arbejde et sted, der er i løbende positiv udvikling og vækst. I alle årene har der været en følelse af, at vores/Merkurs arbejde betød mere end blot det rent praktiske bankarbejde. Hensyn til bæredygtighed, miljø, økologi, kunst og kultur har virkelig gjort en kæmpe forskel. Det har været utroligt dejligt at opleve, at Merkurs holdninger har vakt genklang og opbakning fra så mange mennesker igennem årene – og det ser ud til at fortsætte med øget kraft.”

_______________________________________________________________________________________

Margit Hansen
Kontorassistent
Ansat i Merkur fra 1992-2013

”Jeg startede med at arbejde et par dage om måneden, hvor jeg bl.a. lavede arkivarbejde, bogføring af checks og giroindbetalinger. Vi håndterede ikke kontanter dengang, så vi havde en aftale med Danske Bank, at hvis folk havde kontanter kunne de gå derhen med dem. Efter et stykke tid begyndte jeg at arbejde på fuld tid. Der var ikke noget med nogen kontrakt, vi lavede bare en aftale. Men jeg var ansat helt frem til 2013, hvor jeg gik på pension. Jeg begyndte også at passe telefonen og hjælpe kunderne – ikke med rådgivning, for jeg var ikke bankuddannet, men med de ’lette’ opgaver. Jeg kunne godt lide at tale med kunderne og lære dem at kende. Der var flere og flere ting, de skulle klare selv derhjemmefra, og der var mange, især ældre kunder, der var lidt forskrækket i forhold til edb-systemer. Men jeg gav mig god tid, og det var de meget glade for. Jeg kunne godt lide den inspiration, man fik ved at arbejde i Merkur. På vores tirsdagsskoler (interne værdimøder, red.) hørte vi f.eks. kunderne fortælle om deres arbejde, og bagefter talte vi kolleger om det i frokostpausen. Vi fik nogle andre indtryk, og det syntes jeg var givtigt.”

_______________________________________________________________________________________