Investeringsguide

Sådan kan din opsparing hjælpe klimaet

Den bedste gave, er du kan give dig selv og dine børn, er at investere i vores fælles fremtid, og det er afgørende, at vi investerer i den verden, vi gerne vil leve i. der er brug for en samlet indsats for den grønne omstilling, og vores penge er et af de vigtigste værktøjer, vi har. Derfor har vi samlet en guide til, hvordan du kan bruge dine sparepenge og pension til at gøre en forskel for klimaet.

Hvordan gør jeg den største forskel med min opsparing?

Har du en pensionsopsparing, eller lægger du lidt til side hver måned? Så kan dine penge være med til at skubbe på den grønne omstilling. Hvis du væl­ger at investere opsparingen bæredyg­tigt frem for at have den stående på en konto, så kommer pengene ”i arbejde” og de kan gøre en forskel i udviklingen mod et grønt og fossilfrit samfund.

Jeg vil gerne i gang med investering. Hvad gør jeg?

Start med at booke et møde med en af Merkurs investeringsrådgivere. Her af­dækker I sammen, hvad du ønsker at investere i, hvor høj en risiko, du er vil­lig til at tage, og hvor lang en tidshori­sont du har. I Merkur investerer du i særligt udvalgte investeringsfonde. På den måde behøver du ikke selv være ekspert eller følge med i aktiemarkedet fra morgen til aften. Fondens eksperter gør en stor del af arbejdet for dig og sør­ger for at investere i en bred portefølje, så du får en lavere risiko. Du kan vælge mellem forskellige investeringspakker, hvor fondene er sammensat på forskel­lige måder, alt efter hvad der er vigtigst for dig. Hvis du ønsker at investere i kli­maløsninger, kan vi skrue op for de fonde, der har størst impact, altså posi­tiv påvirkning, her.

Hvordan undgår jeg klimaskadelige investeringer?

Første skridt er naturligvis at undgå, at du investerer i noget, der skader klimaet. Alle de investeringsfonde, du kan vælge gennem Merkur, er screenede efter højeste standarder. det byder bl.a., at du kan være helt sikker på, at du ikke investerer i virksomheder, hvis forretningsmodel bygger på fossile brændstoffer. Andre problematiske brancher som f.eks. tobak eller våben er sorteret fra. Det er det, man kalder negativ screening. Man skulle måske tro, at det var en selvfølge, men mange danskere har pensionsmidler stående, som eksempelvis er investeret i fossile selskaber, måske helt uden at de selv er bevidste om det.

Hvordan vælger fondene, hvad de vil investere i? 

Endnu mere interessant er det selvfølgelig, hvad du så rent faktisk investerer i. derfor har fondene også positive kriterier, som de investerer ud fra. De udvælger virksomheder (hvis der er tale om aktier), som går forrest inden for deres område med nye bæredygtige løsninger. Vores samarbejdspartnere har hver deres måde at gøre det på, men fælles for dem alle er en meget seriøs tilgang til screening. Triodos har for ek­sempel udviklet syv temaer for bære­dygtig omstilling, som de udvælger virksomhederne ud fra. For at kunne blive en del af deres aktiebaserede fonde, skal virksomheden altså bidrage til omstillingen inden for et af tema­erne. Det kan du læse mere her.

I de såkaldte Impact First-fonde går man skridtet videre, og i stedet for at investere i aktier og obligationer, inve­sterer du direkte i projekter som f.eks. ny vedvarende energi eller mikrofinans. Det gør, at din investering har en sær­ligt stor effekt.

Hvad kan jeg investere i, hvis jeg vil gøre en forskel for klimaet?
1. Invester i ny grøn energi

Du kan være med til at udbrede ande­len af vedvarende energi i Europa ved at investere i fonden Triodos Energy Transition Europe Fund. Det er en Impact First-fond, som investerer i nye energi­projekter. Det kan både være solcelle­parker og vindmøller, men også projek­ter der fremmer energieffektivitet. Fordi fonden investerer direkte i nye projekter, har din investering en meget stor impact. Samtidig er Impact First-fonde mindre afhængige af, hvordan aktiemarkedet ellers opfører sig, og derfor bidrager til en god risikospredning og en sund portefølje.

2. Invester i den grønne omstillings frontløbere

Du kan også investere i internationale virksomheder, som går forrest i omstil­lingen til et bæredygtigt samfund. Trio­dos Pioneer Impact Fund investerer i udvalgte mellemstore virksomheder, som både har en sund økonomi og sam­tidig er bæredygtige pionerer. Fonden er svanemærket.

3. Invester i Svanemærkede fonde

Svanemærket er Nordens officielle mil­jømærke, som de fleste kender fra hver­dagsprodukter lige fra shampoo til ba­gepapir. Men siden 2018 har du også kunnet investere i svanemærkede fonde, som Merkur var de første til at introducere på det danske marked. Fondene skal opfylde en lang række bæredygtighedskriterier, som stiller krav til gennemsigtighed og til, hvad der investeres i. Svanemærket er altså en garant for, at fondene opfylder en række miljømæssige krav. Du kan vælge fire forskellige svanemærkede fonde i Merkur: Triodos Pioneer Impact Fund, Triodos Global Equities Impact Fund, Triodos Euro Bond Impact Fund og Triodos Impact Mixed Fund.

4. Invester i lokale, bæredygtige virksomheder

Vil du hjælpe den bæredygtige udvik­ling på vej herhjemme, kan du inve­stere i danske små og mellemstore virk­somheder, som arbejder for den grønne omstilling. Ved at investere i Merkur Andele gør du os i stand til at låne ud til bæredygtige virksomheder, som f.eks. arbejder med grøn energi, økologisk landbrug, cirkulær økonomi eller nye, miljø- og klimavenlige produkter og services. Alle virksomheder bliver vur­deret ud fra deres miljømæssige, so­ciale eller kulturelle værdi, og der er fuld gennemsigtighed, så du altid kan følge med i, hvem vi låner ud til.

Vil du vide mere om værdibaseret investering?

Eller kunne du tænke dig et investeringsmøde? Så er du altid velkommen til at skrive til din rådgiver eller afdeling i Merkur. Du kan også altid kontakte os på mail eller telefon.