Impact Outline 64 (1)

Triodos Pioneer Impact Fund

Impact investeringer skaber en lysere fremtid. For alle investeringer sætter et aftryk - spørgsmålet er bare hvilket aftryk? Her har du muligheden for at investere i verdens førende små og mellemstore virksomheder, der baner vejen for et mere bæredygtigt samfund.

Dine penge gør en forskel

Dine penge arbejder for bæredygtighed, mens de skaber afkast til dig.

Svanemærket fond

Du har garanti for, at investeringsfonden overholder en lang række miljømæssige krav.

Fuld gennemsigtighed

Du kan til enhver tid se, nøjagtig hvilke virksomheder, dine penge er investeret i

Impact investering

En investering der baner vejen for den fremtid, du ønsker

Triodos Pioneer Impact Fund er en svanemærket fond, som sigter mod at et skabe positive forandringer i verden og samtidig et konkurrencedygtigt økonomisk afkast til dig. Fondens portefølje består af små og mellemstore virksomheder, der er banebrydende i overgangen til et mere bæredygtigt samfund. Fonden forbinder dermed investorer, der ønsker, deres penge skal skubbe verden i en mere bæredygtig retning, samtidig med de skaber afkast, med verdens innovative iværksættere og bæredygtighedsorienterede virksomheder.
Impact investering

Triodos Pioneer Impact Fund investerer i morgendagens vindere

Triodos Pioneer Impact Fund går efter "morgendagens vindere" med en gennemtænkt langsigtet vision, siger Fund Manager Dimitri Willems. Én ting går han dog aldrig på kompromis med: investeringen skal skabe en positiv forskel.

Læs mere
Impact

Syv temaer for bæredygtig investering

Hvordan påvirker man udviklingen i verden, den grønne omstilling og overgangen til en mere bæredygtig økonomi gennem sit valg af aktier? Triodos’ investeringsteam har udviklet syv temaer for investering med dette som formål.

Læs mere
Impact og afkast

Bæredygtige investeringer er en god forretning

I Merkur har vi beskæftiget os med værdibaserede investeringer i årtier. Det er et marked i hastig udvikling, og lige nu er det mere tydeligt end nogensinde, at bæredygtighed også betaler sig økonomisk.

Kontakt Merkur

Hvis du overvejer at investere dine penge værdibaseret eller blot er nysgerrig for at høre mere om vores investeringsfonde, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Invester i pionerer

Triodos Pioneer Impact Fund investerer i små og mellemstore virksomheder, der er pionerer inden for bæredygtighed og som har et stort vækstpotentiale. Fonden administreres af Merkurs mangeårige samarbejdspartner Triodos Investment Management, som er blandt de bedste i verden, når det kommer til at udvælge virksomheder, der investeres i, med både afkast og bæredygtighed for øje.

Udvælgelsen af virksomheder sker efter en omfattende og integreret vurdering af deres finansielle, sociale og miljømæssige præstation. Samtidig skal virksomhederne mindst bidrage til et af de syv bæredygtige overgangstemaer, som Triodos har defineret.

Fuld gennemsigtighed

Gennemsigtighed er en kerneværdi for både Merkur og for Triodos. Derfor kan du til enhver tid se, hvilke virksomheder fonden investerer i og dermed følge med i, hvad dine penge arbejder for. 

Triodos har lavet et verdenskort, hvor du kan se alle de virksomheder, lande og projekter, Triodos investerer i. Hvis du vil se, hvad den enkelte fond har investeret i, skal du stille dig i søgefeltet, klikke på "fund" og vælge den relevante investeringsfond.

Se hvad Triodos investerer i her 

Risiko og afkast

Ingen investering er helt uden risiko, men vi rådgiver dig grundigt, inden du går i gang med at investere, så du vælger den sammensætning, der passer til dine ønsker, din økonomi og din tidshorisont.

I Merkur har vi beskæftiget os med værdibaserede investeringer i årtier og det er nu mere tydeligt end nogensinde, at bæredygtighed også betaler sig økonomisk. Du skal dog være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Den mest bæredygtige investering ifølge EU

EU lancerede i 2021 den såkaldte disclosureforordning, som forpligter alle investeringsforeninger og -udbydere, som markedsfører deres produkter som bæredygtige, til at redegøre for produktets bæredygtighedsmål og hvordan de skal opnås. Disclosureforordningen introducerer en tretrinsskala til at klassificere produkterne efter bæredygtighedsmål.

Triodos Pioneer Impact Fund klassificeres som mørkegrøn (artikel 9), som er det trin på skalaen med de strengeste krav til bæredygtighedsmål. Læs mere om skalaen og disclosureforordningen her.

En Svanemærket investering

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke, som gør det enkelt at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser. Triodos Pioneer Impact Fund har fået et Svanemærke, som giver dig garanti for, at din investering er miljøvenlig. For at kunne opnå et Svanemærke skal investeringsfonden opfylde 25 bæredygtighedskriterier. Svanemærket er dermed en garant for, at investeringsfonden overholder en lang række miljømæssige krav. Du kan læse mere om kriterierne og Svanemærket her.