Wind Outline 64

Triodos Energy Transition Europe Fund

Skal dine penge understøtte omstillingen til en mere grøn energisektor? Via Triodos Energy Transition Europe Fund investerer du i vedvarende energi, energieffektivisering og bæredygtig infrastruktur, hvor du tilfører ”nye” penge til projekter, som kan gøre en reel forskel og sætte tempo på den grønne omstilling.

Impact first investering

Sæt skub i den grønne omstilling med din investering

Klimaforandringerne er på mange måder den helt store udfordring, verden står over for i dag. Triodos Energy Transition Europe Fund har til formål at bekæmpe klimaforandringerne ved at øge andelen af vedvarende energi samt reducere CO2-udledninger. Derfor investerer fonden i vindmølleparker, solcelle- og solvarmeanlæg samt små vandkraftprojekter i Europa. Som investor bidrager du således til den grønne omstilling af energisektoren.
Impact First

Grøn energifond vinder priser og oplever voksende interesse

2019 har været et godt år for den grønne energifond Triodos Energy Transition Europe Fund. Der er blevet lavet nye, innovative investeringer, fonden har modtaget to flotte priser, og så er den mere populær blandt investorer end nogensinde.

Læs mere
Impact First

Grøn energifond ser nyt potentiale i energieffektivitet

Nye vindmøller og solceller spreder sig over hele Europa og bidrager til den grønne omstilling. Bl.a. takket være investereringer i ny vedvarende energi. Men det er samtidig nødvendigt at reducere energiforbruget, og derfor investerer Triodos Energy Transition Europe Fund i energieffektivitet.

Læs mere

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du overvejer at investere bæredygtigt eller er nysgerrig efter at høre mere om Merkurs investeringsfonde. Vores investeringsrådgivere er klar til at besvare dine spørgsmål.

Invester i omstillingen af energisektoren

NB! Triodos Energy Transition Europe Fund har i flere år i træk haft en meget stærk vækst. I 2019 voksede fondens aktiver med 44,6% og i 2020 med 26,9% til 152,2 mio. EUR.  Den type investeringer, som Triodos Energy Transition Europe Fund foretager, og kræver en relativt lang tid, da hvert projekt undersøges grundet og kræver tid at etablere. Fondens likviditet er således steget uforholdsmæssigt meget de seneste år. Derfor lukkes fonden midlertidigt for nytegning. Dette betyder, at investorer i denne periode ikke kan købe aktier i Triodos Energy Transition Europe Fund. Investorer, der gerne vil sælge deres aktier i fonden, kan stadig gøre det. Det er endnu ikke bestemt, hvornår fonden genåbner for ny tilgang.

Triodos Energy Transition Europe Fund tilbyder en veldiversificeret portefølje af direkte investeringer i vedvarende energi og energieffektivitetsprojekter i Europa, der giver dig som bæredygtig investor mulighed for at deltage i den grønne omstilling energisektoren. Ved at investere i vedvarende energi og i udviklingen af ​​et mere fleksibelt og effektivt energisystem bidrager Triodos Energy Transition Europe Fund til at bekæmpe klimaforandringer målt i reducerede CO₂-udledninger.

Fuld gennemsigtighed

Gennemsigtighed er vigtig for både Merkur og for Triodos. Derfor kan du til enhver tid se, hvilke projekter Triodos Energy Transition Europe Fund investerer i og dermed følge med i, hvad dine penge arbejder for. Under downloads på denne side finder du listen over hele porteføljen. 

Risiko og afkast

Ingen investering er helt uden risiko, men vi rådgiver dig grundigt, inden du går i gang med at investere, så du vælger de investeringer, der passer til dine ønsker, din økonomi og din tidshorisont.

I Merkur har vi beskæftiget os med bæredygtige investeringer i mange år og det er nu tydeligt, at bæredygtighed også betaler sig økonomisk – det er fremtiden. Du skal dog være opmærksom på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

En bæredygtig investering ifølge EU

EU lancerede i 2021 den såkaldte disclosureforordning, som forpligter alle investeringsforeninger og -udbydere til på en tretrinsskala at offentliggøre, hvor bæredygtigt investeringsproduktet er.

Triodos Energy Transition Europe Fund klassificeres som mørkegrøn (artikel 9), som er det mest bæredygtige trin på skalaen. Læs mere om skalaen og disclosureforordningen her.

Note

*Note til ”Årsrapport 2018 Triodos Renewables Europe Fund" (nu Triodos Energy Transition Europe Fund) (herunder): I december 2019 flyttede fonden fra Luxembourg til Holland pga. ændret lovgivning. Da den nye Hollandske fund kun eksisterede i få uger af 2019, vil der ikke blive udarbejdet en fuld årsrapport for 2019. Disse få uger vil i stedet blive tilføjet årsrapporten for 2020, som kommer i april 2021. I mellemtiden vil en halvårsrapport for januar-juni 2020 være tilgængelig fra august 2020.