Merkur Andelskasses website bruger helt almindelige cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du kan læse mere om brugen af cookies og vilkår for brug af hjemmesiden her

Priser og provisioner

Der kan være visse omkostninger forbundet med at handle og opbevare værdipapirer. Her på siden kan du læse mere om, hvad det koster for dig og hvad Merkur tjener penge på i forbindelse med værdipapirhandel.

Ofte stillede spørgsmål

I 2019 udsendte vi for første gang en ny opgørelse over dine årlige investeringsomkostninger fra Merkur Andelskasse. Opgørelsen over ”årlige investeringsomkostninger” giver dig et overblik over de samlede omkostninger og gebyrer, som du har betalt for dine investeringer foretaget via Merkur det foregående år.

Vi sender dig oversigten, fordi der er kommet ny lovgivning på området, som fastlægger, at vi skal sende en samlet opgørelse over de omkostninger, der er forbundet med dine investeringer.

Ja, vi har bestræbt os på få alle investeringsomkostninger med i oversigten.

Vi har lavet en forklaring til indholdet, som du finder nederst på denne side. Det er vigtigt at understrege, at kun administrationsomkostningerne trækkes fra din konto. Værdipapiromkostningerne er omkostninger, der findes i en investeringsforening. Det vil sige, at omkostningerne er trukket fra, før du ser dit afkast.

Hvis du ønsker at få gennemgået dine investeringer, er du som altid velkommen til at kontakte din investeringsrådgiver eller din afdeling i Merkur.

Der er følgende generelle forhold, du skal være opmærksom på: 1. Har du et fælles værdipapirdepot med fx din ægtefælle, har I begge modtaget et omkostningsbilag. Det betyder selvfølgelig ikke, at omkostningerne er betalt to gange. Bemærk dog, at det af tekniske årsager kun har været muligt at vise handelsomkostningerne hos den primære depotejer. 2. Opgørelsen af værdipapiromkostningerne er baseret på omkostningssatser, som er publiceret af værdipapirudstederne. Såfremt omkostningsdata fra udstederne er mangelfulde eller forkerte, har Merkur ikke mulighed for at opgøre værdipapiromkostningerne korrekt.

Lovgivningen sikrer, at du får et samlet overblik over alle dine investeringsomkostninger. Vi har bestræbt os på at få alle omkostninger med i bilaget, men det har ikke været teknisk muligt at lave separate opgørelser for hvert enkelt depot for 2018.

Alle omkostninger, som fremgår af bilaget er betalt. Enten i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af 2018, eller ved at pengene er hævet på din konto, eller at de investeringsforeninger, du investerer i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.

Den årlige oversigt over serviceydelser og oversigten over investeringsomkostninger har meget til fælles, men er ikke umiddelbart sammenlignelige. De to oversigter medtager et forskelligt udvalg af omkostninger og opgør omkostningerne på forskelligt niveau bl.a. fordi reglerne, som ligger til grund for oversigterne er forskellige.