Priser og provisioner

Der kan være visse omkostninger forbundet med at handle og opbevare værdipapirer. Her på siden kan du læse mere om, hvad det koster for dig og hvad Merkur tjener penge på i forbindelse med værdipapirhandel.

Ofte stillede spørgsmål

I 2019 udsendte vi for første gang en ny opgørelse over dine årlige investeringsomkostninger fra Merkur Andelskasse. Opgørelsen over ”årlige investeringsomkostninger” giver dig et overblik over de samlede omkostninger og gebyrer, som du har betalt for dine investeringer foretaget via Merkur det foregående år. Bilaget for skatteåret 2019 (udsendes ultimo februar 2020) er mere detaljeret end bilaget for skatteåret 2018. Eksempelvis er der nu lavet separate opgørelser pr. depot.

Vi sender dig oversigten, fordi der er kommet ny lovgivning på området, som fastlægger, at vi skal sende en samlet opgørelse over de omkostninger, der er forbundet med dine investeringer.

Ja, vi har bestræbt os på få alle investeringsomkostninger med i oversigten.

I brevet medfølger en forklaring til de enkelte omkostningstyper. Det er vigtigt at understrege, at kun administrationsomkostningerne trækkes fra din konto. Værdipapiromkostningerne er omkostninger, der findes i en investeringsforening. Det vil sige, at omkostningerne er trukket fra, før du ser dit afkast.

Hvis du ønsker at få gennemgået dine investeringer, er du som altid velkommen til at kontakte din investeringsrådgiver eller din afdeling i Merkur.

Der er følgende generelle forhold, du skal være opmærksom på: 1. Har du et fælles værdipapirdepot med fx din ægtefælle, har I begge modtaget et omkostningsbilag. Det betyder selvfølgelig ikke, at omkostningerne er betalt to gange. 2. Opgørelsen af værdipapiromkostningerne er baseret på omkostningssatser, som er publiceret af værdipapirudstederne. Såfremt omkostningsdata fra udstederne er mangelfulde eller forkerte, har Merkur ikke mulighed for at opgøre værdipapiromkostningerne korrekt.

Alle omkostninger, som fremgår af bilaget er betalt. Enten i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af 2019, eller ved at pengene er hævet på din konto, eller at de investeringsforeninger, du investerer i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.

Den årlige oversigt over serviceydelser og oversigten over investeringsomkostninger har meget til fælles, men er ikke umiddelbart sammenlignelige. De to oversigter medtager et forskelligt udvalg af omkostninger og opgør omkostningerne på forskelligt niveau bl.a. fordi reglerne, som ligger til grund for oversigterne er forskellige.

Merkur Andelskasses website bruger helt almindelige cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du kan læse mere om brugen af cookies og vilkår for brug af hjemmesiden her