15-03-2021

Solidt Merkur går trods underskud styrket ind i 2021

2020 har været et ambitiøst investeringsår for Danmarks største helt igennem bæredygtige pengeinstitut, der har oplevet adskillige positive rekorder i 2020. Vi har nu flere helkunder end nogensinde før, flere andelshavere end nogensinde før, og vores indtægter er steget med 3,1% fra 2019 til 2020. Men coronapandemien, der trækker spor i samtlige af banksektorens årsregnskaber, viser sig også i Merkurs resultat, med et underskud på 10,4 mio. efter skat.

Administrerende direktør, Charlotte Skovgaard

Coronapandemien har kostet aktivitet i samfundet og hos Merkurs kunder, og kræver desuden betydelige hensættelser til tab, med coronarelaterede konsekvenser på -20,9 mio. til følge.
Alligevel er det et styrket Merkur, der går ind i 2021 med en skarpere organisation, en tydeligere og endnu mere bæredygtig profil, markant kundetilgang og et forventet overskud på mellem 4 og 12 millioner.

”2020 har været et år som ingen andre vi har oplevet før i vores tid. Selvom coronapandemien har betydet, at kunderne og verden omkring os har reageret på måder, der har været umulige at forudse, så har vi alligevel gennemført vores planlagte og fremtidssikrende investeringer i Merkur. Investeringerne har medført en række engangsomkostninger, men de har til gengæld resulteret i et markant mere effektivt, stærkere og moderniseret Merkur, og den indsats begynder vi allerede at kunne se resultaterne af” udtaler administrerende direktør Charlotte Skovgaard.

Skarp organisation med ny topchef

For Merkur har den helt store begivenhed i 2020 været generationsskiftet, hvor pengeinstituttet for første gang i sin levetid fik ny topchef. Det skete, da medstifter og mangeårig administrerende direktør i Merkur Lars Pehrson overlod roret til Charlotte Skovgaard den 1. september. Med generationsskiftet blev også varslet en ny tid for andelskassen, der stod foran et planlagt arbejde med at optimere organisationen og en række interne processer, samt ikke mindst at gøre Merkur endnu bedre for kunderne. Et arbejde som Charlotte Skovgaard har stået i spidsen for i hele 2020. Det har kunderne blandt mærket, med en klar opdeling af de kunderettede aktiviteter og services i afdelingerne Vest, Øst og Hverdag, som har medført kortere svartider, bedre kundekontakt og mere fokus på kundernes samlede behov.
Organisationsændringerne og de gennemførte optimeringer og effektiviseringer har også betydet ekstra udgifter til f.eks. fratrædelsesordninger, vikarer og konsulenter, hvilket har resulteret i ekstraordinært høje personaleomkostninger. Desuden har Merkur indført ny IT og robotteknologi, der skal gøre kunderejsen mere smidig og effektiv, og som samtidig lever op til de strengeste krav fra myndighederne.

CO2 neutral og B Corp certificering

Merkur er bæredygtig i hele sin forretningsmodel, fra investeringsprodukter og erhvervsudlån til mødeforplejning og rengøringsmidler. F.eks. er vi det eneste pengeinstitut herhjemme, der nu siger nej til at finansiere nye fossile biler og boliger med oliefyr, men som samtidig aktivt hjælper kunderne med at blive mere bæredygtige, ved at tilbyde attraktive elbillån og klimalån, ligesom vi nu også i 2021 sætter ladestandere til elbiler op i byerne.
Men Merkur er også selv bæredygtig og kan kalde sig CO2 neutral som det første pengeinstitut herhjemme. Det vil sige, at vi fortrænger mere CO2 end vi udleder. Det har vi fået bevis på, da den mest grundige og indgående internationale certificeringsordning for virksomheder, B Corp, har tildelt Merkur et bæredygtighedscertifikat med højeste score i Norden målt på tværs af brancher.
B Corp certificeringen slår nok en gang Merkurs position fast som det bæredygtige fyrtårn i den finansielle sektor – vi rykker os hele tiden fremad og Merkur går fortsat forrest i arbejdet for bæredygtighed, social ansvarlighed og en bedre verden for mennesker, natur og miljø.

40% af kunderne er andelshavere

Sidste år satte vi et mål om, at 35% af kunderne skulle være andelshavere i 2023. Det mål har vi i løbet af 2020 allerede overhalet, idet at 40 % af vores kunder i 2020 er medejere af Merkur. Det betyder også at vores andelskapital er vokset til 350 mio.

Fortsat fyrtårn og sund forretning

Det er Charlottes Skovgaards første årsregnskab i spidsen for Merkur. Hun tiltrådte som adm. dir. 1. september 2020 og derfor havde hun selvfølgelig helst set et regnskab uden røde tal på bundlinjen. Men selvom corona har været en hård modstander, så er hun alligevel tilfreds med, at Merkur har valgt at gennemføre investeringsplanerne og de høje ambitionerne på bæredygtigheden:

”Corona har været et ordentligt bump på vejen, men vi kommer alligevel styrket ud af 2020 som organisation, vi er godt polstret og forberedt til fremtiden, og vores rolle som fyrtårn i den finansielle sektor, når det kommer til bæredygtighed, er for alvor blevet slået fast i det år, der er gået. Nu glæder vi os til et 2021, hvor vi skal være endnu mere for endnu flere – og tage imod alle de privatkunder og virksomheder, der sammen med Merkur gerne vil være med til at gå forrest i arbejdet for bæredygtighed og social ansvarlighed.”