14-12-2022

Merkur: CO2 afgift på landbruget skal være klog og fair

Ja tak til en CO2 afgift på landbruget! SVM regeringen vil indføre en CO2 afgift på landbruget. Det mener vi i Merkur er en rigtig god idé. Afgiften skal dog ikke bare være endnu en omkostning for landbruget, men bruges klogt til at skabe endnu mere grøn omstilling af hele sektoren. Og det kan kun gå for langsomt!

Charlotte Skovgaard, adm. direktør i Merkur Andelskasse, har et ønske til den nye regering: indfør en klog og fair CO2 afgift, så vi passer på vores klima og biodiversitet.
Af Charlotte Skovgaard, Adm. direktør i Merkur Andelskasse

Den nye SVM regering vil indføre en CO2 afgift på landbruget, præcis som vi har efterlyst her i Merkur - pengeinstitut for hundredvis af økologiske, biodynamiske og regenerative landbrug.  Vi håber, at regeringen vil skrue afgiften sammen, så indtægterne fra den indgår i et lukket kredsløb, der skal finansiere en samlet og visionær plan for vores allesammens miljø, klima og natur. Og at kredsløbet indeholder de instrumenter, der kan bane vejen for reel positiv udvikling. Vi og vores udpinte planet kan ikke vente på, at der bliver handlet, det skal være nu.

Advarsler, analyser, rapporter og prognoser, der tegner dystre scenarier for vores klode, hober sig op og viser med al ønskelig tydelighed, at den nuværende indsats for vores klima, natur og miljø er fuldstændig utilstrækkelig – vi har brug for reel handling, rigtige tiltag, der for alvor batter.

Senest har Klimarådet konkluderet, at den danske klimalov ikke kan holde temperaturstigningerne under 1,5 grad op mod 2030. Og på COP15 topmødet for biodiversitet i Canada diskuterer de tusinder af deltagere, hvordan vi kan stoppe den masseuddøen af dyre og plantearter, vi oplever i disse år.

Andre har skala, men Danmark har løsningerne

Det er store og virkelige problemer som der skal handling til, fra et enigt og handlekraftigt (vestligt) verdenssamfund, for at få stoppet og ikke mindst udbedret.

Men vi skal starte med os selv, for heroppe i vores lille, rige hjørne af kloden er vi i besiddelse af så meget teknologi, viden og mulighed for handling, at vi sagtens kan være foregangsland på indsatsen for naturen. Vores rigdom forpligter - vi skal gå foran.

I Merkur – pengeinstitut for hundredvis af økologiske og biodynamiske landbrug – mener vi, at landbruget spiller en central rolle i den nødvendige indsats for klimaet og naturen.

Landbruget - der som bekendt som sektor er den største enkeltudleder af CO2 herhjemme - sidder med nøglen til vores natur og derfor er det nødvendigt, og naturligt, at det møder stærke incitamenter til at bidrage betydeligt meget mere til CO2 reduktion og til vores miljø, end tilfældet generelt er i dag.

Rigtigt mange landmænd og -kvinder tager allerede deres ansvar i beskyttelsen af klima og miljø alvorligt. Det gælder f.eks. Merkurs mange økologer og biodynamikere, der for længst har investeret i -, omlagt til - og prioriteret en bæredygtig drift.

Men ALLE danske landbrug skal med, for de skal alle tage del i den forpligtelse, der følger med ejerskabet af den jord og de planter og dyr som vi alle skal leve af – både nu og i fremtiden.

Klog afgift, der kan mærkes

Derfor opfordrer Merkur Andelskasse til en incitamentsskabende CO2 afgift på landbruget. En grøn afgift, der har en størrelse, som virkelig kan mærkes og som skal gøre det dyrt at gøre det forkerte, men samtidig også belønne dem, der bidrager positivt til en grøn omstilling.

Afgiften skal ikke bare blive en hovedløs ekstraskat, der alene pålægger samtlige landbrug endnu en omkostning. Den skal derimod være en del af en samlet strategi for en omlægning af hele landbruget til mere bæredygtig drift til gavn for kloden, klimaet og vores allesammens miljø.

Fair fordeling og incitament til at handle

Den grønne CO2 afgift skal beregnes ud fra omfanget af bedrifternes udledning og niveauet for miljøpåvirkning, hvilket skal ske ved hjælp af standardiseret rapportering og handlingsplaner, der er underlagt regelmæssig kontrol.

Mange landmænd har allerede omlagt helt eller delvist til bæredygtige, regenerative, økologiske og/eller biodynamiske landbrugsmetoder. For at få flere – og helst alle – flyttet i den retning, foreslår vi afgiften indført efter et ’forureneren betaler’ princip, hvor de bæredygtige landbrug betaler mindst, eller ingen, afgift, mens de forurenende landbrug samler regningen op for deres negative konsekvenser for naturen.

Indtægten fra afgiften skal derefter kanaliseres tilbage til landbruget, som tilskud til f.eks. klima- og miljøtiltag på bedrifterne eller til at styrke det plantebaserede agerbrug.

På den måde får vi en incitamentsskabende grøn afgift, hvor pengene bliver i kredsløbet, og kommer til at arbejde for endnu mere bæredygtig udvikling af vores landbrug.

Meget mere end CO2

I Merkur ser vi verden som en sammenhængende helhed, derfor skal afgiften også bidrage til positiv påvirkning af flere problemstillinger end alene CO2 udledning. Landbruget har nemlig nøglen til løsningen af en lang række miljøproblemer, hvoraf udledning af drivhusgasser kun er en del af det fulde billede.

Merkur opfordrer derfor til, at den grønne CO2 afgift også inkluderer rapportering og indsatsmål på f.eks. øget kulstofbinding i jorden, tab af biodiversitet, stop for udvaskning af pesticider og næringsstoffer til grundvandet og vandmiljøet, samt udlægning af mere areal til uberørt natur.

Hele værdikæden skal omfattes

Merkur vil gerne belønne hele den bæredygtige værdikæde, lige fra produktion til forbruger. Derfor skal afgiften skrues sammen, så den belønner bæredygtige og klimavenlige varer med tilbageførsel af afgiftsmidler, så det dermed bliver dyrere at handle klimafjendtligt end klimavenligt. Det skal være billigst at vælge bæredygtigt - fra jord til bord.

Grøn afgift – også på importerede varer

For at sikre danske landmænds konkurrenceevne, skal importerede landbrugsvarer også være omfattet af afgiften. 

Så kære regering, vi glæder os til at se planen udmøntet i rigtig handling. Det haster.