04-08-2022

Merkur hæver renten

Som det er fremgået af mange medier den seneste tid, så har Nationalbanken hævet renten med 0,50 procentpoint. Som følge af rentestigningen hæver Merkur Andelskasse også renten med virkning fra 1. september.

Rentestigninger for privatkunder

For vores privatkunder betyder det, at renten på indlån - de penge, du har stående i banken – fremover vil være  -0,45%. Vi holder selvfølgelig fast i, at alle de privatkunder, der har deres NemKonto i Merkur, kan have samlet 100.000 kr. uden at skulle betale negative renter på deres indlån.
Desuden vil en række indlån, der i dag ikke har negativ rente, fortsat være friholdt for negativ rente. Det gælder f.eks. børneopsparing, etableringskonti, skifteretskonti, uddannelsesopsparing og boligopsparing.

Renten på udlån følger også Nationalbankens rentestigning og hæves med 0,50%.
Merkur har en ambition om at skubbe til den bæredygtige udvikling, derfor vil renten på Klimalån og Elbillån blive friholdt fra rentestigningen, hvis du som privatkunde har din Nemkonto hos os. 

Rentestigninger for erhvervskunder

Den negative rente for erhvervskunders indlån bliver hævet med 0,30 procentpoint. Det betyder, at renten på jeres indlån fremover vil være på -0,65%.

Renten på udlån vil samtidig blive hævet med 0,50 procentpoint. Dette gælder dog ikke vores Klimalån Erhverv til helkunder, der vil blive friholdt fra rentestigningen.

Ændrer renten sig igen?

Der er mange faktorer, der for tiden påvirker samfundsøkonomien og dermed renterne. I Merkur følger vi udviklingen tæt, og vi vil løbende foretage justeringer. Det kan meget vel være, at renten ændrer sig igen allerede senere på året.

Rentestigningerne træder i kraft pr. 1. september 2022. Du kan til enhver tid finde alle Merkurs priser på  www.merkur.dk/priser. Her kan du også se, hvordan renteændringen påvirker, de forskellige typer udlån.

Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte din rådgiver eller din afdeling i Merkur.


Hvorfor opkræver Merkur stadig negativ rente?

I Merkur bestræber vi os på at have fair priser. Vi mener, det er naturligt, at alle kunder bidrager til at dække de omkostninger, der er forbundet med at bruge andelskassens service.
Merkurs kerneopgave som bæredygtigt pengeinstitut er at passe godt på dine og alle vores kunders penge og at kanalisere dem derhen, hvor de gør mest gavn i samfundet, ved f.eks. at låne dem ud til bæredygtige projekter og initiativer.
De senere år har vi dog oplevet, at der bliver sat væsentligt flere penge ind på opsparinger, end vi kan låne videre ud. Det overskydende indlån placerer vi i Nationalbanken eller investerer i obligationer m.v. til en fortsat negativ eller i bedste fald beskeden rente. Med andre ord koster det Merkur penge at passe på  vores kunders opsparinger. Derfor mener vi det er fair, at det også er indlånskunderne, altså dem med mere end 100.000 kr. i opsparing, der selv bidrager til at betale omkostningerne.

Kunderne ejer Merkur

Merkur er en andelskasse, som primært er ejet af vores kunder. Der er altså ingen store aktionærer, der skal tjene penge på din bekostning. Går det Merkur godt, bliver pengene derfor i det økosystem, som vi udgør sammen med vores kunder. Jo flere penge, der er i økosystemet, jo mere gavn kan vi sammen gøre for den verden, vi er en del af.