Investering

Sådan registrer din virksomhed en LEI-kode

Når en virksomhed investerer, indberetter Merkur en lang række informationer til myndighederne. For bedre at kunne identificere den enkelte virksomhed kræver lovgivningen, at alle virksomheder, som handler værdipapirer eller finansielle instrumenter, har en LEI-kode.

LEI står for "Legal Entity Identifier" og er en international standardiseret 20-cifret kode, der entydigt identificerer en juridisk enhed - lidt som et internationalt CVR-nr.

Merkur skal have modtaget en LEI-kode for ellers kan vi desværre ikke gennemføre handler med værdipapirer eller finansielle instrumenter for din virksomhed fra og med 2018.

Hvor får man en LEI-kode, og hvad koster den?

Udstedelse af LEI-koder er liberaliseret, og LEI-koden kan købes hos et stort udvalg af udbydere. Merkur anbefaler NordLEI, da de tilbyder registrering via en dansk hjemmeside: https://da.nordlei.org/
NordLEI tilbyder i øjeblikket at oprette LEI-koden for 119 USD + moms, og derefter opkræver NordLEI et årligt gebyr på 99 USD + moms. NordLEI forventer, at ekspeditionstiden er væsentligt forøget omkring årsskiftet.

Hvilke trin omfatter registreringsprocessen for LEl-koden?
  1. Find nødvendige oplysninger: juridisk(e) navn(e) for alle virksomheder, fonde eller foreninger, registreret/registrerede adresse(er), hovedkontorsadresse(r), enhedsstatus, enhedens retlige form, bemyndiget/bemyndigede person(er)
  2. Beslut hos hvilken LEI-udsteder, registrering skal ske
  3. Indtast de nødvendige oplysninger til registrering på udstederens hjemmeside
  4. Betal registreringsgebyret som anvist på udstederens hjemmeside
  5. LEI-udstederen foretager validering og registrering af dine oplysninger og
    sender dig en bekræftelse pr. e-mail
  6. Send venligst LEI-koden til din rådgiver i Merkur
Særligt for enkeltmandsvirksomheder

Finanstilsynet har præciseret, at enkeltmandsvirksomheder, der handler med alle andre finansielle instrumenter end derivater, ikke skal have en LEI-kode.

Merkur udbyder ikke derivater, så hvis din enkeltmandsvirksomhed f.eks. ønsker at handle Merkur Andele, børsnoterede aktier eller investeringsforeningsbeviser, så er en LEI-kode ikke nødvendig. Er der derimod tale om anden type virksomhed end enkeltmandsvirksomhed, er LEI-koden et ufravigeligt krav.

Ønsker du mere information om LEI-koder, kan du læse mere på Finanstilsynets hjemmeside eller på NordLEIs hjemmeside

Merkur Andelskasses website bruger helt almindelige cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du kan læse mere om brugen af cookies og vilkår for brug af hjemmesiden her