Investering

Sådan registrerer din virksomhed en LEI-kode

Når en virksomhed investerer, indberetter Merkur en lang række informationer til myndighederne. For bedre at kunne identificere den enkelte virksomhed kræver lovgivningen, at alle virksomheder, som handler værdipapirer eller finansielle instrumenter, har en LEI-kode.

LEI står for "Legal Entity Identifier" og er en international standardiseret 20-cifret kode, der entydigt identificerer en juridisk enhed - lidt som et internationalt CVR-nr.

Merkur skal have modtaget en LEI-kode for ellers kan vi desværre ikke gennemføre handler med værdipapirer eller finansielle instrumenter for din virksomhed fra og med 2018.

Hvor får man en LEI-kode?

Nedenfor er der eksempler på udbydere, der yder support på dansk.
www.leinummer.dk
www.nordlei.org
www.leikode.dk
www.dansklei.dk
www.leiservice.dk 

Merkur har ingen relation til eller samarbejdsaftaler med udbyderne. Vi har valgt at henvise til netop disse udbydere, da de er eksempler på udbydere, der yder dansk support og som derfor nemt kan hjælpe jer med at få en LEI-kode.

Hvilke trin omfatter registreringsprocessen for LEl-koden?
  1. Find nødvendige oplysninger: juridisk(e) navn(e) for alle virksomheder, fonde eller foreninger, registreret/registrerede adresse(er), hovedkontorsadresse(r), enhedsstatus, enhedens retlige form, bemyndiget/bemyndigede person(er)
  2. Beslut hos hvilken LEI-udsteder, registrering skal ske
  3. Indtast de nødvendige oplysninger til registrering på udstederens hjemmeside
  4. Betal registreringsgebyret som anvist på udstederens hjemmeside
  5. LEI-udstederen foretager validering og registrering af dine oplysninger og
    sender dig en bekræftelse pr. e-mail
  6. Send venligst LEI-koden til din rådgiver i Merkur
Særligt for enkeltmandsvirksomheder

Finanstilsynet har præciseret, at enkeltmandsvirksomheder, der handler med alle andre finansielle instrumenter end derivater, ikke skal have en LEI-kode.

Merkur udbyder ikke derivater, så hvis din enkeltmandsvirksomhed f.eks. ønsker at handle Merkur Andele, børsnoterede aktier eller investeringsforeningsbeviser, så er en LEI-kode ikke nødvendig. Er der derimod tale om anden type virksomhed end enkeltmandsvirksomhed, er LEI-koden et ufravigeligt krav.

Ønsker du mere information om LEI-koder, kan du læse mere på Finanstilsynets hjemmeside eller på NordLEIs hjemmeside