Klimaguide

Sådan mindsker du dit klimaaftryk

Modsat hvad mange måske tror, ligger Danmark højt på listen over de lande, der udleder mest CO2 per indbygger. I guiden her giver vi et overblik over nogle af de mest tilgængelige og effektive tiltag, der kan gøre hverdagen grønnere og klimaaftrykket mindre.

Køb mere brugt

Det materielle forbrug, altså de ting og sager vi køber, er noget af det, der har størst indflydelse på vores personlige klimaaftryk. Kun de fælles offentlige udledninger til for eksempel infrastruktur fylder mere i tænketanken Concitos opgørelse over danskernes udledning af drivhusgasser (se grafen nedenfor). I modsætning til de offentlige udledninger, er det relativt nemt for mange at gøre noget ved forbruget af ting som mobiltelefoner, møbler, biler og tøj. Drop brug-og-smid-væk-mentaliteten, og gå i stedet efter at købe færre ting af høj kvalitet, der kan holde længe. Eller find den indre skattejæger frem og gå på genbrugstogt, arranger en tøjbytte-aften, og tjek apps som Trendsales, der sælger brugt tøj.

Kilde: Concito. Opgjort i ton CO2-ækvivalenter. 

Spar på energien

Bor du i et hus, ligger der et stort potentiale i energirenovering, hvor du både kan spare på el- og varmeregningen og klimaftrykket. Oliefyret kan udskiftes med en varmepumpe, huset kan efterisoleres, eller du kan installere lavenergivinduer. Du kan også producere din egen vedvarende energi ved hjælp af solceller eller en husstandsvindmølle. I forhold til den daglige transport er cykel eller offentlig transport naturligt nok de mest klimavenlige valg. Men det kan også betale sig at udskifte den gamle bil med en elbil, som på sigt vil kunne køre på CO2-fri elektricitet. Merkur tilbyder både et fordelagtigt elbillån og et særligt Klimalån til husejere, der vil i gang med energirenovering.

Tag toget

Selvom ”Fly” ikke er den kategori, der fylder mest i Concitos opgørelse, så peger Concito alligevel på, at flyveturene kan være et godt sted at starte for mange, hvis man ønsker at reducere sit klimaaftryk. Tallene udgør nemlig et gennemsnit og dækker derfor også over, at nogle danskere slet ikke flyver. Så for dem der flyver, er der meget at hente her. Tager du for eksempel toget til Sydeuropa i stedet for at flyve, udleder du, ifølge Concitos beregninger, lidt under end tredjedel af den CO2, som det ville koste at tage flyveren. Rejsens længde har også betydning: en flyvetur til Bangkok udleder nemlig otte gange mere end turen til Sydeuropa.

Oplev mere

I kategorien ”Service og kommunikation” er det, ifølge Concito, svært umiddelbart at spare noget. Den tæller blandt andet aviser, kulturoplevelser og restaurantbesøg. Det er ting, som Concito generelt anbefaler, at danskerne bruger flere penge på frem for materielle ting. Concitos udregninger viser nemlig, at klimabelastningen målt per krone du bruger, er lavest i denne kategori.

Sorter dit affald

Vores affald består af mange forskellige materialer, og når vi sorterer i dem, kan de blive brugt igen til nye ting. Blandet affald ryger blot til forbrænding, og på den måde spilder vi også værdifulde materialer, der kunne være blevet genbrugt. Ifølge Miljøministeriet sparer du eksempelvis miljøet for en CO2-udledning, der svarer til en tøjvask, hvis du sorterer otte alufoliebakker i stedet for at smide dem ned til det blandede affald.

Invester i klimaet

Har du sparepenge, som står og samler støv på kontoen, eller en pensionsopsparing, så kan du investere pengene og hjælpe klimaet, samtidig med at du får et godt afkast. Gennem Merkur kan du for eksempel investere i en fond, der skaber ny vedvarende energi over hele Europa. Hvis du placerer 39.000 kr. i fonden, så svarer den grønne energi, som bliver genereret, til en gennemsnitlig danskers årlige CO2-forbrug (udregnet på baggrund af Concitos tal for den gennemsnitlige danskers udledning). Vil du vide mere om investering eller pension i Merkur, er du altid velkommen til at kontakte os på investering@merkur.dk. Du kan også læse mere om bæredygtig investering her på siden

Brug din indflydelse!

Ekspert i bæredygtig adfærd og livsstil Kate Power har et godt råd til alle, der ønsker at gøre noget godt for klimaet: Du skal forandre verden. Det lyder som en stor mundfuld, men hendes pointe er, at alle dele af samfundet skal ændres, og derfor kan du starte med at løfte blikket og se på din egen mulighed for indflydelse. Måske har du et job, måske er du forælder, går i kirke, er med i en sportsklub eller taler med dine naboer. Vi er ikke kun forbrugere, der køber ting, men også mennesker, der indgår i forskellige sammenhænge og fællesskaber, hvor vi har mulighed for at gøre vores indflydelse gældende og forandre tingene lidt efter lidt. Læs hele vores interview med Kate Power i artiklen "Nøglen til forandring: Din magt er større end du tror".

Spis grønt

Klimabelastningen fra en gennemsnitsdanskers private forbrug af mad er større end den samlede belastning fra personens forbrug af el, varme og benzin. Ifølge Concito står kød og mejeriprodukter for 75% af den udledning, der stammer fra vores fødevarer, så hvis du gerne vil reducere dit klimaaftryk gennem den mad, du spiser, så er det et godt sted at sætte ind. Oksekød alene udgør op mod halvdelen af den samlede mængde drivhusgasser som en gennemsnitsdansker udleder gennem mad. Derfor gør det en forskel, hvis du bytter kødet ud med grønne alternativer.

Kilde: Concito. Opgjort i ton CO2-ækvivalenter. 

 

Artiklen har været bragt i Pengevirke 1 2019.