Uddannelse

På Flakkebjerg Efterskole løfter de trivslen i fællesskab

Efterskoleåret nærmer sig sin ende. Snart skal Tina Ginnerup Jespersen igen sende et hold elever ud ad dørene på Flakkebjerg Efterskole og ind i deres ungdomsliv. Når den dag kommer, har hun blot ét håb – nemlig at efterskolens trygge fællesskab har givet eleverne de nødvendige redskaber til at kunne trives i fremtiden.

På Flakkebjerg Efterskole er der indført særlige tiltag, som skal skabe elever i trivsel. Foto: Lau Thoft Haslund.
Af Emilie Lantz-Frederiksen

 

Kalenderen på væggen i kantinen afslører, at årets sidste skoledag nærmer sig med hastige skridt. Tina Ginnerup Jespersen, som har arbejdet på Flakkebjerg Efterskole siden 2010, har efterhånden vinket farvel til mange elevhold. Alligevel får hun tårer i øjnene, hver gang nogen nævner den nærtstående afsked.

Efterskolen, som ligger på Sydvestsjælland, har særligt fokus på trivsel, og derfor har Tina Ginnerup Jespersen og resten af lærerstaben brugt de sidste mange måneder på at skabe et trygt fællesskab for skolens elever.

Som pædagogisk afdelingsleder er Tina Ginnerup Jespersen helt tæt på trivselsarbejdet, og hun forstår derfor bedre end mange andre, hvorfor det er så afgørende:

”Det er vigtigt at fokusere på unges trivsel i samfundet i dag, fordi vi ser, hvordan det bare accelererer derudad. De skal hele tiden træffe et valg eller tage stilling, og man er nødt til at være i trivsel for at kunne træffe det rigtige valg for sig selv.”

På Flakkebjerg Efterskole er der indført en række tiltag, som skal sikre bedre trivsel for eleverne. Nu, hvor deres sidste skoledag er lige om hjørnet, er det store spørgsmål, der presser sig på, om det er lykkedes for Tina Ginnerup Jespersen og resten af lærerstaben at give eleverne de nødvendige redskaber til at kunne trives.

To elever krammer på Flakkebjerg Efterskole.

Foto: Lau Thoft Haslund.

Alt det vi deler

På Flakkebjerg Efterskole har de unges trivsel altid været på dagsordenen, men efter at coronapandemien sendte en hel generation af unge mennesker i isolation, besluttede lærerne sig for at arbejde med en mere systematiseret trivselsindsats.

De unge mennesker havde på grund af nedlukningen ikke været en del af et fællesskab i deres afgørende teenageår og oplevede derfor en stor omvæltning, når de pludselig skulle vænne sig til en efterskolehverdag.

”Alting gik lige pludselig fra 0 til 100. Der var en del unge mennesker, der trak sig, når de kom på efterskole, og måske ikke havde det efterskoleophold, som de i virkeligheden drømte om. Derfor begyndte vi at arbejde mere målrettet med trivsel for at få de unge mennesker med i fællesskabet,” fortæller Tina Ginnerup Jespersen.

På skolen er der indført en række forskellige tiltag, som tilsammen skal være med til at skabe elever i trivsel. Der er f.eks. lavet mobilforbud fra klokken 8-16 for at skabe mere nærvær blandt eleverne, ligesom der er lavet faste pladser i kantinen, så ingen skal være nervøse for, om de skal sidde alene under aftensmaden.

Det er vigtigt at fokusere på unges trivsel i samfundet i dag, fordi vi ser, hvordan det bare accelererer derudad. De skal hele tiden træffe et valg eller tage stilling, og man er nødt til at være i trivsel for at kunne træffe det rigtige valg for sig selv. Tina Ginnerup Jespersen, pædagogisk afdelingsleder på Flakkebjerg Efterskole.

Herudover blev gruppeforløbet ’Alt det vi deler’ startet. Her får de elever, som har brug for det, mulighed for at spejle sig i andre, der har samme udfordringer som dem selv. Marie Dreier Larsen er en af de elever, der i år har deltaget i gruppeforløbet, og hun har sat stor pris på at have et sted, hvor hun kan lufte sine tanker.

”Man kan snakke om store og små ting, og så kan man føle, at man ikke er den eneste, der har det på den måde. F.eks. kan det nogle gange være hårdt ikke at kunne komme hjem, men så kan man snakke med nogen om det. Det er virkelig rart at have et pusterum på den måde,” fortæller hun.

Udfordringer løses bedst i fællesskab

Alle trivselstiltagene på Flakkebjerg tager udgangspunkt i fællesskabet. Det betyder ikke, at man ikke kan komme med individuelle udfordringer, men derimod at man på efterskolen tror på, at udfordringerne løses bedst i fællesskab.

”Det nytter ikke noget at blive liggende på dit værelse, hvis du har det skidt. Vi må have tillid til, at fællesskabet kan medføre bedre trivsel,” fastslår Tina Ginnerup Jespersen og tilføjer, at der selvfølgelig stadigvæk kan være elever, der har brug for en særlig indsats.

Marie Dreier Larsen har i høj grad mærket, hvordan fællesskabet på Flakkebjerg Efterskole kan gøre en forskel. Da hun startede på efterskoleskolen sidste sommer, var det overvældende for hende, men efterskolens store fokus på trivsel gjorde det til en god oplevelse, forklarer hun.

”Fællesskabet på Flakkebjerg har været et af de fællesskaber, hvor jeg har følt mig mest tryg. Det har virkelig givet mig meget, og jeg kan mærke på mig selv, at jeg har lært en masse nye ting.”

Efterskolekapitlet er snart slut for Marie Dreier Larsen, og selvom det gør hende trist, er der også noget andet, der fylder, når hun tænker på sit efterskoleophold:

”Jeg har fået virkelig meget ud af at være på Flakkebjerg. Jeg har fået mange nye venner, lært mig selv bedre at kende, og jeg føler mig gladere som person. Jeg gør virkelig mange ting, som jeg har lyst til, uden at tænke ’hvad nu hvis’. Det giver virkelig meget liv at være en del af det her fællesskab.”

Elever på Flakkebjerg Efterskole foran et shelter med skovle og river.

Foto: Lau Thoft Haslund.

Trygge fællesskaber

Efterskolen er ifølge Tina Ginnerup Jespersen et oplagt sted at arbejde med unges trivsel, netop fordi der er gode rammer for at skabe trygge fællesskaber. De trygge fællesskaber giver eleverne mulighed for at vokse, samtidig med at efterskoleåret bliver en pause fra samfundets acceleration.

”På efterskolen bliver tempoet taget lidt ud af hverdagen. Alle andre steder skal de unge skynde sig at nå alt muligt. Men her har man et år, hvor der er tid til at få tænkt lidt nærmere over, hvorfor tingene er, som de er, og hvad man selv kan gøre for at arbejde med dem,” fastslår Tina Ginnerup Jespersen.

Heldigvis er det ikke kun hos Marie Dreier Larsen, at trivselsindsatserne synes at have gjort en forskel. Efter indførslen af faste pladser i kantinen er der næsten ingen elever, der skipper aftensmaden, og i de mobilfri tidsperioder virker eleverne til at være mere til stede. Også for den enkelte elev sker der ifølge Tina Ginnerup Jespersen en udvikling:

”Jeg kan se på eleverne, når de har været her i et år, at de står stærkere, er tryggere og har mere mod på at kaste sig ud i ting, de ikke nødvendigvis kender på forhånd. De har mere handlekraft.”

Snart vil kalenderen på væggen i kantinen vise, at det er tid til farvel, og så skal Marie Dreier Larsen og vennerne ud i det accelererede samfund igen. Til den tid har Tina Ginnerup Jespersen blot ét håb:

”De unge mennesker har brug for at opleve at være i trivsel, så de står stærkere, når de lige om lidt forlader os her på efterskolen og skal ud i ungdomslivet. Derfor håber jeg, at de har fået en styrke i sig selv og nogle redskaber, de kan bruge, når de skal møde nye mennesker igen.”

Flakkebjerg Efterskole tilbyder fra år 2025 et nyt linjefag kaldet Økoliv, hvor eleverne kommer til at arbejde med jordbrug og madlavning.

Artiklen har været bragt i Pengevirke 2024.