40 års jubilæum

De har givet deres penge mening

Både andelshavere og professionelle investorer har gennem tiden bakket op om Merkur ved at investere i andelskassen. Her kan du møde nogle af dem og høre, hvorfor det at investere i Merkur giver mening for dem.

En vigtig del af andelsprincippet er, at Merkur er drevet som et fællesskab af bevidste og engagerede kunder. Foto: Erling Brodersen
ANDELSHAVERNE - Det brede fællesskab

Andelshaverne er fundamentet for Merkur. En vigtig del af andelsprincippet er, at Merkur er drevet som et fællesskab af bevidste og engagerede kunder. Alle har samme indflydelse, nemlig én stemme på generalforsamlingen – modsat tankegangen i et aktieselskab, hvor man typisk har én stemme pr. aktie. Det betyder også, at Merkur ikke har nogen aktionærer, der skal tjene store penge. Når det går Merkur godt, er det godt for kunderne – og omvendt.

I Merkurs første år fik andelshaverne intet udbytte, for al overskud gik til udvikling af Merkur. Det var de første andelshavere helt bevidste om, men med årene udviklede Merkur sig, og siden 1999 har det været sådan, at andelenes værdi bliver reguleret i forhold til Merkurs resultater. Det giver mulighed for, at andelshaverne kan få et fair afkast af deres investering. Merkur har i dag over 8.000 andelshavere, hvoraf de fleste er Merkurs egne kunder. En af dem er Bo Biilmann, der fortæller, hvorfor han i 2015 valgte at blive andelshaver:

”Mit udgangspunkt er, at jeg ikke ønsker, at mit pengeinstitut kun stiler mod maksimal profit til ejerne uden hensyn til samfundsmæssige og bæredygtige aspekter. Det er vigtigt for mig, at Merkur breder ejerkredsen ud på så mange andelshavere som muligt og samtidig tager bæredygtige hensyn. Det glæder mig desuden, at de andele, jeg har i Merkur, medvirker til, at vores andelskasse kan udlåne endnu flere midler til bæredygtige projekter. Fremover har jeg en vision om, at mange flere mennesker i Danmark vælger Merkur Andelskasse som pengeinstitut. Tanken om at deltagerstyrede andelsselskaber kommer til at være den dominerende ejerform i Danmark gør mig glad og positiv.”

GAIA TRUST - Den første store investering

En af de første, der så muligheden for at investere i Merkur og dermed hjælpe andelskassen til at komme et
stort skridt videre i sin udvikling, var fonden Gaia Trust. Fondens leder Ross Jackson havde selv taget initiativ til at etablere en alternativ bank i Danmark, ’Regnbuebanken’ – et projekt, der dog viste sig at være for svært at gennemføre. I stedet valgte han og Gaia Trust i 1993 at investere 4,2 mio. kr. i Merkur. Ross Jackson fortæller:

”Jeg syntes dengang, at det næstbedste alternativ var at bygge videre på Merkur, som stadig var relativt nyt. Derfor valgte jeg at investere i andelskassen med betingelser om at gøre den mere kendt i offentligheden. Resten er historie.”

Med den store investering blev det muligt for Merkur at lægge ekstra kræfter i markedsføringen og træde mere selvbevidst frem på scenen. Det blev begyndelsen på en lang periode med stærk vækst og fik stor betydning for Merkurs udvikling.

VILLUM FONDEN - Den største professionelle investor

Langt senere, i 2016, da begrebet impact-investering begyndte at etablere sig, investerede VILLUM FONDEN 20 mio. kr. i Merkurs andelskapital, som led i fondens strategi om i højere grad at investere efter nogle af de samme hensyn, som fonden tager, når den donerer midler. VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter en række områder herunder miljø og bæredygtighed.

Direktør for VILLUM FONDEN Lars Hansen fortæller:

”VILLUM FONDEN er ligesom Merkur Andelskasse meget optaget af miljø og bæredygtighed. En meget betydelig del af vores bevillinger går til området, og vi bruger mange kræfter på at sikre, at vores investeringer er bæredygtige. Vi har siden 2013 opbygget en portefølje af målrettede, grønne impact-investeringer verden over, og vi har sat os det mål, at de skal udgøre 15% af de bundne formuer i 2025. Dette mål har en særdeles god sammenhæng med Merkur Andelskasses stærke miljøfokus. Siden vi investerede i Merkur, har andelskassen forøget sit aftryk med flere helkunder og andelshavere, hvilket vi synes er positivt.”

Mere om meningsfulde investeringer

Helenos Fund (BE), Alternative Bank Schweiz (CH), Triodos Bank (NL), GLS Bank (DE), Banca Etica (IT), Cultura Sparebank (NO) og Ekobanken (SE). Med i alt ca. 65 mio. kr. i andelskapital er der tale om meget værdifulde bidrag til Merkurs udvikling, som supplerer den stærke basis fra Merkurs 8.000 øvrige andelshavere.

Andele i Merkur er en impact-investering. Det betyder, at du ikke kun har mulighed for at få et økonomisk afkast, men også et samfundsmæssigt afkast. For hver gang du køber andele for 1.000 kroner, kan Merkur nemlig låne ca. 6.000 kroner ud til sociale, kulturelle og grønne virksomheder eller projekter. Hvis der ikke er andelskapital nok, kan Merkur ikke få lov til at låne lige så mange penge ud. Derfor gør det en stor forskel, når flere investerer i andele.

Læs mere om Merkur Andele