Junior Jump Rope Outline 64

Triodos Future Generations Fund

Når du investerer i Triodos Future Generations Fund er du med til at sikre lige muligheder, uddannelse og sikkerhed for børn over hele kloden. Børn og unge udgør nemlig hele vores verdens fremtid, og for at sikre den må vi sørge for, at de næste generationer får de bedst mulige forudsætninger. Triodos donerer tilmed hvert år et beløb til UNICEF.

For vores fælles fremtid

Investér - ikke bare i din egen - men også i børns fremtid

Garanteret gennemsigtighed

Du kan altid se alle fondens investeringer

Støt UNICEF

Din investering i fonden støtter samtidigt UNICEFs arbejde

Impact-investering

En investering med afkast til dig og fremtiden

Udover afkastet til dig som investor, er en investering i Triodos Future Generations Fund også en investering i velfærd for børn og unge i hele verden. Fondens formål er kort og godt at forbedre børns levevilkår. Ifølge UNICEF kan to tredjedele af alle 10-årige ikke læse og forstå simple tekster, og COVID-19 har kun gjort det sværere for mindrebemidlede børn at få adgang til undervisning. Men med en investering i Triodos Future Generations Fund lægger du blandt andet dine penge hos små og mellemstore virksomheder, der udvikler digitalt undervisningsmateriale. Dette gør at flere børn og unge verden over får adgang til inkluderende uddannelse af høj kvalitet. Udover det store engagement i uddannelse, investerer fonden i virksomheder, der arbejder med børns behov og udvikling ved at sikre dem adgang til sund ernæring, sundhedspleje og beskyttelse. For at underbygge fondens formål donerer Triodos også årligt et beløb til UNICEF, der afhænger af fondens værdi.
Impact First

Syv temaer for bæredygtig investering

Triodos har samlet syv temaer for deres bæredygtige investeringsunivers. Temaerne fungerer som ledestjerne, når Trioods udvælger, hvilke virksomheder og lande, der skal med i porteføljen. 

Læs mere om de syv temaer her
Investering

Ny investeringsmulighed forbedrer børns levevilkår

”Det er en helt unik investeringsmulighed på det danske marked, fordi fonden kombinerer muligheden for et fornuftigt afkast med et så vigtigt formål som børns levevilkår. Her kan man virkelig gøre en forskel med sine penge,” siger Investeringschef i Merkur, Helle Juul Lynge. 

Læs artiklen
Myter

”Det er ikke for seriøse investorer” – syv myter om impact investering

Er du i tvivl om bæredygtig investering kan være noget for dig? Få aflivet syv sejlivede myter om impact-investeringer.

Læs om de syv myter her

Kontakt Merkur

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du overvejer at investere dine penge værdibaseret eller blot er nysgerrig for at høre mere om vores investeringsfonde. Vores investeringsrådgivere vil være klar til at besvare dine spørgsmål.

Invester i børns fremtid

Det er en grundpille i Triodos' investeringer, at de på én og samme tid skal kunne muliggøre et afkast til investorerne og samtidig have en positiv indvirkning på verdenssamfundet som helhed. Alle deres fonde er således rettet imod fokuserede mål for udvikling.

Når Triodos investerer dine penge gennem denne fond, har de derfor fem områder, som de måler virksomhederne på. Værdipapirerne kommer kun med, hvis :

  • de har en positiv indvirkning på børns overlevelse og helbred
  • giver børn adgang til uddannelse
  • fremmer lige mulighed og inklusion
  • giver adgang til rent vand og andre basale behov
  • og/eller beskytter børn mod vold og udnyttelse.

Hvert år donerer Triodos desuden et beløb svarende til 0,10% af fondens værdi til UNICEF, FN's børnefond, og støtter dermed programmer såsom "Building Bricks for the Future" i Elfenbenskysten i Vestafrika. Projektet indsamler plastikaffald og støber det om til mursten, som derefter bruges til at bygge skoler og sundhedsfaciliteter i lokalområdet. På den måde løser det to problematikker på én gang: plastikforurening og mulighed for skolegang i Elfenbenskysten.

Fuld gennemsigtighed

Både Merkur og Triodos har transparens blandt sine kerneværdier, og det er derfor altid muligt at følge med i fondens investeringer og i forlængelse deraf, hvad dine penge arbejder for. 

Triodos har skabt et verdenskort, der viser hver virksomhed, hvert land og projekt, som de investerer i. Hvis du vil se, hvad den enkelte fond har investeret i, skal du stille dig i søgefeltet, klikke på "fund" og vælge den relevante investeringsfond.

Se hvad Triodos investerer i her 

Risiko og afkast

Investering er altid forbundet med risiko, men vores rådgivning står klar til at hjælpe dig grundigt, før du kaster dig ud i at investere. Vi vil gøre vores yderste for at din investering lever op til dine ønsker, din økonomi og din tidshorisont.

Vi har i Merkur arbejdet med værdibaserede investeringer i flere årtier og det er tydeligt, at den tredobbelte bundlinje – økonomisk, miljømæssig og social – betaler sig. Triodos Future Generations Fund blev lanceret den 31. marts 2022 og kan derfor ikke fremvise nogen afkasthistorik, men du kan læse om fondens første tre måneder i Triodos’ halvårsrapport herunder. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Den mest bæredygtige investering ifølge EU

EU lancerede i 2021 den såkaldte disclosureforordning, som forpligter alle investeringsforeninger og -udbydere, som markedsfører deres produkter som bæredygtige, til at redegøre for produktets bæredygtighedsmål og hvordan de skal opnås. Disclosureforordningen introducerer en tretrinsskala til at klassificere produkterne efter bæredygtighedsmål.

Triodos Future Generations Fund klassificeres som mørkegrøn (artikel 9), som er det trin på skalaen med de strengeste krav til bæredygtighedsmål. Læs mere om skalaen og disclosure-forordningen her.

UNICEF's rolle

UNICEF fungerer ikke som investeringsrådgiver, og har ikke haft eller vil have nogen rolle i udformningen, struktureringen, udviklingen, forvaltningen eller driften af Triodos Future Generations Fund. UNICEF har ikke været og vil ikke være involveret i forvaltningen af Triodos Future Generations Fund, herunder investeringsbeslutninger. UNICEF har heller nogen investering foretaget af Triodos IM. UNICEF giver ingen anbefaling om investering i Triodos Future Generations Fund. UNICEF's eneste rolle er at modtage donation fra Triodos IM og anvende denne til UNICEF's programmer for børn. UNICEF har intet ansvar over for Triodos Future Generations Fund eller investorer i fonden i forbindelse med investeringer i fonden, fondens resultater eller på anden måde i forbindelse med fonden. UNICEF er immun i henhold til international ret mod enhver form for retsforfølgning.

Triodos Future Generations Fund er Svanemærket

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke, som gør det enkelt for dig at vælge de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser. Triodos Future Generations Fund har fået et Svanemærke, som garanterer, at din investering er miljøvenlig. For at få et Svanemærke skal fonden overholde 25 bæredygtighedskriterier. Du kan læse mere om kriterierne og Svanemærket her.

Svanemærke for Triodos Future Generation Fund