Investering

”Det er ikke for seriøse investorer” – syv myter om impact investering

Vi møder af og til fordomme om at investere bæredygtigt. Derfor har vi fundet syv myter frem, som vi har tænkt os at aflive. Er du lidt skeptisk i forhold til impact investeringer? Så læs med her.

Gennemsigtighed og ansvarlighed er kernen i impact investeringer. Foto: Zach Lucero/Unsplash
Myte 1: Det handler om at gøre det rigtige, ikke om at tjene penge

En almindelig antagelse er, at en bæredygtig investering handler om samvittighed frem for profit. Merkurs mangeårige samarbejdspartner, Triodos Investment Management, har foretaget en undersøgelse, hvor næsten tre ud af 10 mennesker skriver, at de har fravalgt etiske investeringer, fordi de mener, at afkastet ikke vil være så højt som ved mere konventionelle alternativer. Adam Robbins, senior investor relations manager hos Triodos Investment Management, er uenig: "Ofte går folk ud fra, at du skal opgive fornuftige afkast for at gøre godt med dine penge," siger han. ”Men det her er ikke filantropi, det handler om både mennesker, klode og profit. Forskning viser, at bæredygtige fonde ofte genererer bedre afkast end mere traditionelle fonde.” Merkur tilbyder danske investorer en lang række af Triodos’ impact investeringsprodukter, som er beregnet til langsigtede investeringer – det vil sige minimum fem år.

Myte 2: Du skal være velhavende for at investere bæredygtigt

"Nogle mennesker antager, at minimumsinvesteringen er højere for impact investeringer, selvom der faktisk er stigende muligheder for at investere selv en mindre sum penge," tilføjer Robbins. Hos Merkur anbefaler vi, at du har minimum 20.000 kr., når du begynder at investere. Bæredygtige investorer kommer fra alle baggrunde og områder i Danmark, og vi ser generelt en stigende interesse for at investere, så pengene skaber en positiv påvirkning samtidig med, at de generer et afkast.

Myte 3: Alle 'grønne' eller 'etiske' investeringsfonde er bæredygtige

I takt med, at interessen for bæredygtige investeringer blomstrer, dukker flere investeringsmuligheder op, der er mærket "grønne" eller "etiske", eller som hævder at være en form for impact investering. I nogle tilfælde er alt ikke, som det ser ud, og der er desværre også en del greenwashing, når man undersøger, hvad der rent faktisk investeres i. Adam Robbins tilføjer: ”For nogle kan første skridt henimod etiske investeringer være at tale med en rådgiver. Her er det vigtigt at stille de rigtige spørgsmål og undersøge, hvordan bæredygtigheden ”kontrolleres”, om der er fuld gennemsigtighed med, hvilke virksomheder der investeres i, og også hvilken tilgang udbyderen har til at skabe reel positiv impact.” I Merkur anbefaler vi, at du kigger på EU's disclosureforordning - en mærkningsordning, som hjælper investorer til at gennemskue, hvordan bl.a. investeringsforeninger arbejder med bæredygtighed. Det er et godt redskab til at måle og sammenligne graden af bæredygtighed for forskellige investeringsprodukter. Alle investeringsprodukter i Merkurs bæredygtige investeringsunivers er klassificeret som mørkegrønne (artikel 9) – den mest bæredygtige kategori.

Myte 4: Bæredygtige investeringer handler om klima

Bekymringen for klimaets velbefindende vokser, og mange mennesker bliver motiveret til at investere bæredygtigt pga. klimaets tilstand. Men impact investeringer handler rent faktisk om mere end klima. Impact investeringer adresserer også spørgsmål om sociale forhold og god selskabsledelse. Bredden kan ses i Triodos’ fokus på økologisk fødevareproduktion og bæredygtige virksomheder, investering i virksomheder, der fremmer social inklusion og støtte til innovative virksomheder, der gør reelle fremskridt med hensyn til bæredygtighed og social ansvarlighed. Investering i vedvarende energi og nye miljøteknologier er af stor betydning, men det er blot en del af det større billede.

Myte 5: Etiske fonde leverer ikke lige så mange oplysninger og præstationsdata

Gennemsigtighed og ansvarlighed er kernen i impact investeringer. Ligesom Merkur gør det i forhold til vores udlån, forpligter Triodos sig til at være helt åbne over for dig som investor om, hvor og hvordan dine penge bruges. Triodos offentliggør en liste over alle selskaber, deres investeringsfonde investerer i – ikke kun top 10, som er tilfældet for langt de fleste investeringsfonde. Derudover udgiver Triodos hver år impact rapporter, der beskriver, den positive forskel, som investeringsfondene gør. Environmental-Finance – en online nyheds- og analysetjeneste, som skriver om bæredygtige investeringer og grøn finansiering – har i 2021 givet Triodos deres pris for bedste impact rapportering. Du kan finde rapporten på Triodos hjemmeside

Myte 6: Etisk investering er ikke for seriøse investorer

Der er dem, der stadig betragter etiske investeringer som en filantropisk handling. Men det er i dag langt fra sandheden. Alle ved, at det er klogt at sprede sine investeringer, og bæredygtige investeringer bliver mere og mere mainstream og åbner derfor flere investeringsmuligheder for alle typer af investorer. De fleste lande og regeringer er efterhånden enige i, at den grønne omstilling er en nødvendighed. Derfor kan det rent faktisk udgøre en risiko, hvis man samler sine investeringer i en ”sort” portefølje. Forskning fra MSCI (Morgan Stanley Capital International, som er et af de mest anvendte benchmark-indekser for aktiemarkedet) viser tilmed, at virksomheder, der scorer højt på ESG (virksomhederne vurderes ift. hvor godt de klarer sig inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, red.) påvirkes mindre af markedsrisikoen, har lavere kapitalomkostninger og højere værdiansættelser sammenlignet med virksomheder med lave ESG -vurderinger. Dette er målt ved brug af kurs i forhold til indre værdi og pris i forhold til indtjening. Det kan med andre ord betale sig at investere etisk og bæredygtigt.

Myte 7: Det er impact investering at frasælge ”sorte” investeringer

Flere private og professionelle investorer vælger at trække investeringer tilbage i virksomheder og industrier, der skader mennesker og kloden – eksempelvis fossile brændsler. Det er et beundringsværdigt træk, men ægte impact investeringer går skridtet videre. Impact investeringsfonde investerer i virksomheder, der kan bevise, at de gør en reel og positiv forskel med hensyn til deres produkter, processer og praksis. Disse virksomheder er virkelig engagerede i bæredygtighed, social ansvarlighed og gennemsigtighed. Ansvarlige investorer anser det som nødvendigt, at de investerede penge aktivt arbejder for at skabe positive forandringer – det er ikke længere nok, at man ikke gør skade.

Artiklen blev udgivet den 15. september 2021. Vær opmærksom på, at fakta kan være forældede. Artiklen er delvist baseret på en artikel fra Triodos Investment Management.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at give os et kald eller skrive os en mail, hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du investerer dine penge værdibaseret.