07 - 04 - 2020

Referat af Merkurs generalforsamling

Merkurs generalforsamling den 4. april blev som bekendt afholdt på en lidt anderledes måde i år. Det planlagte arrangement i Aarhus var aflyst, og andelshavere kunne i stedet stemme digitalt eller pr. brev.

Stemmerne er nu gjort op, og du kan finde resultatet i referatet af generalforsamlingen herunder. Alle forslag blev vedtaget, årsrapporten blev godkendt og revisionen genvalgt.

Der er blevet valgt fem medlemmer til Merkurs repræsentantskab. Vi er meget glade for at kunne byde velkommen til:  

• Caroline Bjerglund Andersen
• Anders Ehlers
• Mette Taja Rahbek Nielsen
• Lars Lundbye
• Jette Plougheld (genvalg)

Vil du læse mere om kandidaterne, kan du finde dem her

Tak til alle vores andelshavere for at tage godt imod det nye format. Vi glæder os til igen i fremtiden at kunne byde jer velkomne til arrangementer i Merkur.