10-12-21

Merkur sætter strøm til ny solcellepark sammen med en række partnere

Merkur Andelskasse og Merkur Klimafond har indgået en aftale om at købe grøn strøm fra energiselskabet Better Energy i fællesskab med Nykredit, Spar Nord, Lollands Bank, Faster Andelskasse, Sparekassen Nørre Nebel og JN Data. Elkøbsaftalen indebærer, at Better Energy opfører en helt ny solcellepark.

Strømmen i Merkurs ladestandere er den grønneste, der findes på markedet. Fremover leveres den af Better Energy.

Grøn strøm er ikke bare grøn strøm. Grøn strøm kan komme fra ældre eksisterende anlæg, der modtager statsstøtte, eller også kan grøn strøm komme fra anlæg, som tilfører ny vedvarende energi til elnettet, hvor aftagerne finansierer løsningen. Med det nye partnerskab mellem Merkur og en række andre selskaber bliver det ny grøn strøm, der fremover forsyner Merkurs afdelinger og ladestandere.

I Merkur er vi stolte af at bidrage til, at der bliver skabt mere ren energi, der kan fortrænge noget af det sorte. Direktør Jesper Kromann fra Merkurs Klimafond, som opstiller ladestandere til elbiler rundt i landet, siger:

”Merkur er CO2 neutral, fordi vi sætter barren for bæredygtighed højt i vores indkøb af alt, selvfølgelig også af strøm. Derfor er det helt afgørende for os, at strømmen i vores ladestandere er det grønneste, der findes på markedet. At aftalen med Better Energy samtidig betyder opførslen af en solcellepark, er endnu et grønt flueben som vi er virkelig tilfredse med.”

Merkurs IT bliver grønnere

JN Data er den største bidragsyder i aftalen med Better Energy, og virksomheden får med aftalen dækket deres el-forbrug med grøn strøm. Det kommer ikke blot JN Data til gode, men også indirekte Merkur, da JN Data leverer en del af Merkurs IT-infrastruktur, som altså nu også er blevet grønnere.

”Aftalen med Better Energy ligger i naturlig forlængelse af vores grønne tiltag, hvor vi siden 2017 har sendt overskudsvarme ud i fjernevarmenetværket og siden 2020 kørt på 100 procent grøn strøm gennem vindmøllecertifikater. Nu tager vi næste skridt på rejsen ved at investere yderligere i bæredygtighed og nedbringe vores klimaaftryk ved at købe grøn strøm fra en ny konkret solcellepark i Danmark. JN Data er en stor forbruger af strøm, og derfor er jeg enormt stolt over, at vi nu kan tilbyde kunderne i op mod halvdelen af den finansielle sektor en yderligere styrkelse af grøn drift af deres IT-infrastruktur i form af etableringen af en kæmpe solcellepark,” siger Søren Lindgaard, der er administrerede direktør i JN Data.

Finanssektoren kommer tættere på klimamål

Det har været afgørende for de forskellige sparekasser og finansielle institutioner at bidrage til den grønne omstilling, og det har derfor været nødvendigt at indgå i et bindende fællesskab, som har været stort nok til at sikre opførslen af en ny solcellepark.

”I Nykredit er vi rigtig glade for, at vi sammen med en række finansielle partnere nu kan gå sammen om at få leveret grøn strøm fra Better Energy. Det viser, at vi kan udrette mere, når vi går sammen i flok. Nykredit er ejet af en forening af kunder – Forenet Kredit. Derfor vil vi gerne tage del i det samfund, vi er en del af, og samtidig har vi en ambition om at bidrage til et grønnere Danmark. Det gør vi bl.a. ved at give vores kunder en lang række grønne fordele. Men vi har samtidig også et stærkt fokus på, hvordan vi mindsker vores egen CO2-udledning. Den har vi sænket markant de seneste år. Og med den nye grønne elkøbsaftale sikrer vi os, at den strøm, vi bruger til at drifte alle vore lokationer med kommer fra en nyetableret grøn kilde,” siger Martin Von Horsten, vicedirektør i Nykredit

”Klimamålene for både 2025 og 2030 står og falder med, om vi har grøn strøm nok til at dække behovet, som en omfattende elektrificering af samfundet fører med sig. Derfor er det også et stort skridt i den rigtige retning, at Nykredit, Spar Nord, Lollands Bank, Faster Andelskasse, Merkur Andelskasse, Merkur Klimafond, Sparekassen Nørre Nebel og JN Data går sammen om en elkøbsaftale, der netop har reel effekt på opførelsen af ny vedvarende energi. På den måde er det dem, der forbruger strømmen, som samtidig er med til at øge den danske grønne energiproduktion,” forklarer Rasmus Lildholdt Kjær, adm. direktør i Better Energy, og påpeger, at en af de nemmeste måder at accelerere den grønne omstilling er ved at købe ny additionel grøn energi i stedet for blot at købe grønne certifikater fra eksisterende produktionsanlæg.

Lokalplanen for solcelleparken blev godkendt i september 2021, og er kulminationen af mere end to års forberedelser. Med elkøbsaftalen kan Better Energy finansiere og igangsætte byggeriet af solcelleparken, der forventes at stå færdig i slutningen af 2022.

Solcelleparken vil producere nok grøn strøm til at forsyne det årlige gennemsnitsforbrug for ca. 32.000 danskere. Det fremgår ligeledes af lokalplanen, at det er forventningen, at solcelleparken vil have en positiv påvirkning på naturbeskyttelsesinteresserne, da parken forbedrer forholdene for de tilstødende naturområder.

Solkraft spiller afgørende rolle frem mod 2025

Danmarks klimamål for 2025 indebærer, at CO2-udledningerne som minimum skal reduceres med 50 pct., sammenlignet med 1990-niveau. Frem mod 2025 forventer Energistyrelsen, at det største bidrag til forøgelsen af den danske vedvarende produktionskapacitet kommer fra solkraft. 72 pct. af den grønne produktionskapacitet forventes at komme fra solkraft. Havvind og landvind forventes at bidrage med hhv. 20 pct. og 8 pct. de kommende fire år.

”I Spar Nord ønsker vi at tage et særligt ansvar for at medvirke til at nedbringe miljøbelastninger. Vi har længe haft et strategisk fokus på at nedbringe vores egen CO2-udledning ved bl.a. at etablere et forbrugskontrolsystem og vælge grønnere driftsløsninger på el, vand og varme. Ved at indgå i en elkøbsaftale og bidrage til opførelsen af en ny solcellepark i Danmark, så er vi med til at tage et vigtigt skridt i en grønnere retning – ikke kun for banken, men også for samfundet i bredere forstand,” siger direktør i Facility Management i Spar Nord, Lea Magnusson.

Sidste år udgav regeringens klimapartnerskab for finanssektoren en køreplan for, hvordan sektoren selv kunne reducere CO2-udledningerne. Her var en af de centrale anbefalinger netop, at banker og finansinstitutioner bør købe certificeret grøn strøm, der bidrager til opstillingen af ny energiproduktion.