08-03-2022

Merkur leverer bedste resultat i fem år og styrker den bæredygtige bundlinje

En markant bedre kerneforretning, overskud, samt initiativer og dokumenterede resultater indenfor klima- og bæredygtighed, giver positive resultater på både bundlinje og bæredygtighedsregnskabet i Merkur.

Charlotte Skovgaard, administrerende direktør i Merkur Andelskasse, er godt tilfreds med at årsresultatet for 2021 viser, at en målrettet og stærk indsats for kloden sagtens kan forenes med sund bankdrift.

2021 har været et år med vækst og fremgang i Merkur. Med et overskud på 14,1 mio. før skat rammer resultat ikke alene i den høje ende af forventningen til året, der lød på et skøn på mellem 8 og 15 mio. kr., men det er også det bedste resultat siden 2016.

Administrerende direktør Charlotte Skovgaard er da også mere end tilfreds:

- Ved sidste halvårsregnskab opjusterede vi vores forventninger til året, og det har vist sig, at det er gået som vi havde forventet. Vi er lykkedes med at styrke vores basisindtjening, så vi med andre ord er blevet markant bedre til at tjene penge, der jo i Merkurs tilfælde betyder, at vi kan finansiere endnu flere virksomheder og projekter, som arbejder for en bedre verden for mennesker, natur og miljø, lyder det fra Charlotte, der i år kan præstere sit andet årsregnskab i spidsen for Merkur.

Mere robust og modstandsdygtig

Rådgiverne i Merkur har i årets løb hjulpet rigtig mange med at købe et nyt hjem, og interessen for at investere etisk og bæredygtigt har nået nye højder, hvilket samlet set bidrager til en generelt styrket kerneforretning. Helt konkret har vi forbedret vores basisindtjening med hele 68% i forhold til 2020.

- Vi oplever, at stadig flere ser en mulighed for at understøtte bæredygtig udvikling gennem deres valg af bank. Det gælder både for privat- og erhvervskunder. Vi har således oplevet en tilgang af kunder i Merkur i 2021, og vi forventer at byde endnu flere bæredygtige kunder velkommen i år, siger Charlotte Skovgaard.

Det er også lykkedes Merkur at tiltrække en række store investorer, der har stillet kapital til rådighed for Merkur på gode vilkår. Det betyder, at andelskassen i høj grad også er fremtidssikret i forhold til at imødegå de kommende års stigende kapitalkrav, samtidig med, at den væsentligt forbedrede kapitalsituation er fundamentet for de kommende års udvikling og vækst.

CO2e neutral og et rent Artikel 9 investeringsunivers

Udover de økonomiske resultater er det for Merkur naturligvis effekten af arbejdet for en bedre verden, der tæller - og også her kan vi i 2021 dokumentere resultater.

En af årets store landvindinger har været, at samtlige af de investeringsprodukter Merkur tilbyder er klassificeret som Artikel 9 - den mest bæredygtige kategori i EUs anti-greenwashing mærkningsordning for finansielle produkter - hvilket er helt unikt på det danske marked.

Merkurs klimafond har desuden sat ladestandere op for at gøre det nemmere for flere bilister at vælge en elbil frem for en benzin– eller dieselbil. Standerne har i 2021 sat 110.000 kWh strøm til grønne biler.

Og Charlotte Skovgaard kan blive ved med at remse op:

- Vi har virkelig haft et stort fokus på vores indsatser indenfor både klima, mennesker og miljø i 2021. F.eks. fordi vi har indført et stop for finansieringen af boliger med oliefyr og vi har skærpet screeningskriterierne for erhvervskunder ift. bæredygtighed.

Men Merkur har også arbejdet på de indre linjer. Forrige år opnåede vi den mest krævende bæredygtighedscertificering, der findes i dag, B Corp, med den højeste score i Norden på tværs af alle brancher. Certificeringen har skabt fokus på en række mulige interne forbedringspunkter, som har medført, at Merkur i hele 2021 har arbejdet med at udvikle både det klimamæssige og sociale regnskab, helt ind i hjertet af andelskassen.

Det har bl.a. resulteret i en skærpet indkøbs- og transportpolitik, som har minimeret virksomhedens egen CO2 udledning med 59%. Primært via en markant reduktion af fossil transport, hvilket har bidraget til, at Merkur målt på egne aktiviteter er helt CO2 neutral.

Positive forventninger til 2022

Det bliver derfor en tilfreds bankdirektør, der i starten af april kan møde Merkurs andelshavere til den årlige generalforsamling i andelskassen.

- Det er meget tydeligt, at vi i år virkelig kan bevise, sort på hvidt, at en målrettet og stærk indsats for kloden sagtens kan forenes med sund bankdrift. Det håber og tror jeg på, at vores andelshavere vil være tilfredse med. For os betyder det, at vi ser den positive udvikling fortsætte ind i 2022, forsikrer Charlotte Skovgaard.

Der er i øjeblikket store usikkerheder om konsekvenser af den globale forsyningskrise og de stigende energipriser. Usikkerheden er senest blevet forstærket som en konsekvens af krigen i Ukraine. Forventningen til i år er derfor forbundet med store usikkerhed men anslås til et overskud på 10-18 mio. kr. før skat, samtidig med at Merkur har planlagt en lang række yderligere landvindinger i forhold til en målbar udvikling indenfor bæredygtighed, klima og miljø.