Planterejsen

Flere planter på tallerkenen: Merkur skubber på omstillingen til en grønnere fødevareproduktion

For mange af os er kød en helt naturlig del af menuen. Men samtidig ved vi, at vores forbrug af kød sætter et enormt klimaaftryk. Det udgør nemlig hele 15 procent af den globale CO2-udledning. Der er derfor et stort potentiale i at omstille til mindre klimabelastende fødevarer – og det skal Merkurs projekt Planterejsen bidrage til.

Palleshavegaard er en af de landbrugskunder i Merkur, som prioriterer planteproduktionen højt. Foto: Palleshavegaard

Merkur vil være med til at skubbe den danske fødevareproduktion i en mere plantebaseret retning. Derfor har vi søsat projektet Planterejsen.

Ideen om Planterejsen udspringer af et ønske om at støtte virksomheder og landbrug, der enten har eller ønsker at få en mere plantebaseret pro­duktion. Med Planterejsen håber vi, at flere virksomheder vil se poten­tialet i at dyrke og producere plan­temad.

”Vi vil gerne gøre noget for, at dan­skerne kan spise en mere plantebaseret kost. Den kost, vi spiser i dag, er meget kødbaseret og dermed også CO2-udle­dende. Gennem Planterejsen vil Mer­kur gerne bidrage til at nedbringe den del af CO2-udledningen, der kommer fra vores mad,” fortæller Ole Mathias­sen, direktør for Erhverv i Merkur.

En grønnere verden

Næsten 60 procent af det danske areal bliver brugt til at dyrke landbrugsafgrøder, og 75 procent af afgrøderne går til foder til dyr frem for til plantebaserede fødevarer til mennesker. Det viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen. 

”Vi skal have en bedre balance mellem plantebaseret og animalsk produktion i dansk landbrug,” lyder det fra Merkurs administrerende direktør, Charlotte Skovgaard.

”Vi oplever faktisk, at der er flere landmænd, både blandt vores eksisterende og nye kunder, som gerne vil udvide - også med det plantebaserede. Og det vil vi gerne vil være med til at understøtte.”

Planterejsen handler derfor både om at gå i dialog med eksisterende økologiske landbrugskunder om, hvordan de kan prioritere en mere bæredygtig og plantebaseret produktion samt prioritere flere økologiske landbrug, hvis primære omsætning kommer fra planteavl, når Merkur tager nye kunder ind.

Derfor har Merkur også udvidet udlånsrammerne for plantebaserede landbrug.

Et andet fokusområde er fødevareproducenter og andre produktionsvirksomheder, som bidrager til den plantebaserede dagsorden. Dem håber Charlotte Skovgaard, at Merkur kan få flere af blandt kunderne i fremtiden.    

”Vi vil gerne dygtiggøre os inden for det her område. Ligesom Merkur har været frontløber for økologien de sidste 40 år, vil vi nu være dem, man kommer til, når man har en god ide til den plantebaserede omstilling.”

Plantemad til mennesker

Omstillingen til et mere plantebaseret fødevaresystem er nødvendig af flere årsager: som det er i dag belaster landbruget og vores fødevareforbrug både klima, miljø og biodiversitet. Samtidig vokser verdens befolkning, og vi skal kunne producere mad til langt flere i fremtiden på ansvarlig vis.

Men klodens areal er begrænset. Kødproduktion fylder og er mere ressourcekrævende, bl.a. fordi det kræver meget plads at producere foder til dyrene. Derfor er der et enormt potentiale i at bruge en større del af vores areal på at producere mad direkte til mennesker - frem for foder til dyr.  

”Vi er nødt til at spise mindre kød og tilstræbe at dyr ikke bliver fodret med produkter, som kan spises af mennesker. Det handler ikke om at være fanatiske, men om at finde en bedre balance i den måde, vi udnytter naturens ressourcer på,” siger Charlotte Skovgaard. 

Som værdibaseret pengeinstitut er det Merkurs fornemmeste opgave at skubbe på omstillingen til et bæredygtigt samfund, og det er en rejse, som Ole Ma­thiassen glæder sig til at tage del i:

”Vi er et pengeinstitut, så den måde, vi kan rykke ved udviklingen, er ved at kanalisere pengene derhen, hvor de gør en positiv forskel. Nu skal vi også kana­lisere dem til plantemadsproducenter, fordi det er en del af Merkurs DNA at passe på klimaet, miljøet og naturen. På den måde bruger vi penge som et mid­del til at forandre verden til et bedre og grønnere sted.”

Om Merkur: 
  • Merkur Andelskasse er stiftet i 1982 og er ejet af kunderne.

  • Merkur kombinerer bankforretningen med en vision om et bæredygtigt samfund.

  • Alle erhvervskunder bliver screenet for bæredygtighed og social ansvarlighed, inden de kan blive kunder.

  • Landbrug udgjorde i 2022 26 procent af det samlede erhvervsudlån.

  • Merkur låner udelukkende ud til økologisk, biodynamisk og regenerativt landbrug.

Mere om Planterejsen

Læs om Merkurs nye projekt Planterejsen, og mød et af de landbrug, der allerede er i gang med planteproduktionen.

Tag med Merkur på Planterejsen

I Lejre dyrker Godis Grønt over 60 forskellige slags grøntsager ud fra regenerative principper, hvor de tager hensyn til naturen.

”Vi vil give mere til jorden, end vi tager”

At spise sammen er løsningen på en lang række af samfundets problemer. Det mener Rasmus Willig, ny forstander på Suhrs Højskole og medstifter af foreningen Andelsgaarde.

Vi kan spise os ud af kriserne i fællesskab

Her finder du en guide til lokale og økologiske landbrugsfællesskaber, hvor du kan blive medlem eller købe ind direkte hos landmanden.

Køb ind hos din lokale økolandmand