Værdier i Merkur

Der er værdier i din bank

Merkur er et værdibaseret pengeinstitut. Men hvad betyder det egentlig?

Illustration: Solveig Agerbak

Vi skriver i vores værdigrundlag, at ”Vi arbejder med penge som redskab for en fremtid, der er bæredygtig for mennesker og natur”. Det vil sige, at vi ved at låne de penge ud, som andre kunder har sat ind, forsøger at påvirke vores fælles fremtid i en bestemt retning.

Mennesker og natur skal være i balance. Det nytter ikke at tjene sine penge på at drive rov på naturressourcer eller på mennesker. Den regning skal betales, også selvom det er nogle andre, der betaler den. De initiativer og virksomheder vi finansierer, skal altså være bæredygtige for både mennesker og natur.

Realøkonomien og den finansielle økonomi

Det er vigtigt for os, at vores udlån er baseret på de indlån, vores kunder kommer med, og ikke på lån optaget på finansmarkederne. Det giver også en langt mindre sårbarhed.

Vores udlån er rettet mod realøkonomiske aktiviteter. Det vil sige helt konkrete ting som produktion af varer, byggeri til konkrete mennesker etc. Det modsatte er ren finansiel økonomi, hvor formålet ofte er spekulativt og netop løsrevet fra den reelle økonomi. Det er et generelt problem over det meste af verden, at den finansielle økonomi er kommet til at fylde så meget, så spekulation i valuta, værdipapirer, fast ejendom og varer overstiger den reelle produktion og handel flere gange. Den finansielle økonomi kan i tilfælde af sammenbrud og kriser trække den reelle økonomi med sig – sådan som vi f.eks. har set under den seneste finanskrise.

Måden vi udvælger virksomheder på

Vi foretager altid en samlet vurdering af virksomheden eller institutionen. Hvordan er virksomhedens forretningsmodel – hvilke produkter producerer og/eller sælger man, og produceres de på en ansvarlig og langtidsholdbar måde? Dækker produkterne eller ydelserne et reelt behov i samfundet og hos (for) brugerne? Og vil det behov også bestå i fremtiden? I dag sker forandringerne hurtigt, og produkter, der i dag omsættes i store mængder kan have forandret sig eller være væk i løbet af kort tid.

Vi ser også på mennesket bag initiativet som noget af det vigtigste. Har de evnerne, der skal til? Udgør de en god konstellation af kompetencer. Har de den motivation og det drive der skal til? Hvordan er deres værdier? I lidt større virksomheder og i alle institutioner er det vigtigt, at der er en engageret og kompetent bestyrelse, der kan give med- og modspil til den daglige ledelse. Endelig ser vi naturligvis på det økonomiske grundlag. Er der tilstrækkelig egenkapital, hænger driften sammen, er der kvalitet i opfølgning og rapportering?

Hvilke virksomheder og institutioner mv. kan låne?

Bæredygtighed og social ansvarlighed optager flere og flere iværksættere og virksomhedsledere. Derfor udvides Merkurs udlånsområde til stadighed. Klassikere som økologiske fødevarer, vedvarende energi og skoler og institutioner låner vi stadig meget ud til, men der kommer hele tiden nye brancher og virksomheder til. Det kan være byggematerialer, frisører uden skadelig kemi, begravelsesforretninger, socialøkonomiske virksomheder og virksomheder der arbejder med cirkulær økonomi for blot at nævne nogle få.

Merkur er en lille organisation, og derfor kan vi ikke operere på grundlag af omfattende og foruddefinerede checklister etc. Vi påstår bestemt heller ikke, at vi altid får belyst alle relevante aspekter, men vi forsøger altid at anlægge en helhedsbetragtning. Hvor det er muligt støtter vi os til anerkendte certificeringer for eksempel økologi, fair trade, FSC, vugge-til-vugge. Vi spørger også gerne eksperter uden for Merkur til råds om tekniske forhold, hvor vi i sagens natur ikke selv er dem, der ved mest.

Gennemsigtighed

Til gengæld er det vigtigt, at vi er gennemsigtige, så vores kunder og offentligheden kan følge med. Det kan også føre til, at vi bliver gjort opmærksom på relevante forhold, som vi måske overså i første omgang.

Alle vores erhvervs- og institutionsudlån offentliggøres her på vores hjemmeside. Her kan man se en beskrivelse af alle virksomheder og hvor de ligger. Det er tre udvalgte beskrivelser fra denne side, som også bringes på bagsiden af hvert nummer af Pengevirke. På den måde bliver det tydeligt, hvordan indlånernes og andelshavernes penge arbejder og hvordan samfundet påvirkes.

Samtidig har vi også helt almindelige lån og bankprodukter til vores private kunder.

Formålet er ikke profit

Vores formål er at påvirke samfundet i en retning, der kan holde på lang sigt. Det er ikke vores formål at tjene penge. Men dermed ikke sagt, at vi ikke skal tjene penge. Det skal vi - for at levere en værdi tilbage til vores andelshavere (dvs. primært kunderne) og for at være robuste i tilfælde af uventede begivenheder i omverdenen. Både Merkur og de kunder vi låner penge til, skal være økonomisk bæredygtige. Merkur skal være en forretning der løber rundt, så vi også kan være her i fremtiden. De virksomheder vi finansierer, skal kunne fortsætte og de skal kunne betale deres gæld tilbage, så indlånerne kan hæve deres penge, eller de kan lånes ud på ny. Endelig vil vi også gerne have musklerne til at vokse, så vi kan finansiere endnu flere virksomheder og initiativer i fremtiden.

Reel rådgivning

Endelig betyder det meget for os i Merkur, at vi giver vores kunder en reel rådgivning. Vi er ejet af vores kunder og Merkurs og kundernes interesser er derfor – set i et overordnet perspektiv – sammenfaldende. Vi bestræber os på at vise en ægte interesse for den enkeltes behov og ønsker og vejleder så om mulighederne – og håber selvfølgelig at de muligheder, Merkur kan tilbyde, også er dem, der samlet set passer kunden bedst. Men der kan være tilfælde, hvor andre muligheder kan være bedre, og det skal kunden naturligvis selv træffe beslutning om. Vi forventer, at I som kunder tager ansvar for egen økonomi og har et grundlæggende overblik. Så vil vi gerne hjælpe med at vise muligheder og løsninger.

Merkur er ejet af kunderne

Merkur er kundeejet. Det er andelshaverne, der ejer Merkur, og de ca. 7.000 andelshavere er med nogle enkelte undtagelser almindelige kunder i andelskassen. Når ejere og kunder er de samme, er det nemmere at modstå fristelsen til at gøre aktionærerne glade på kundernes bekostning. Andelshaverne har i princippet ikke fordel af at få et større afkast, hvis det blot er fremkommet gennem højere priser i andelskassen, fremfor f.eks. en mere effektiv drift. Så taber kunderne, hvad de har vundet som andelshavere.

Da hver andelshaver har en stemme til generalforsamlingen uanset hvor mange andele man har, betyder det også, at det i højere grad er vægten af den argumentation, man fremfører på generalforsamlingen, der kan føre til indflydelse, og ikke pengene bag.

Hvorfor er det vigtigt at være andelshaver? Fordi det er forudsætningen for, at Merkur kan låne penge ud. For hver krone i andelskapital, kan vi låne 6-8 kroner ud af de penge, vores kunder har som indlån i Merkur. Uden andelskapital ville vi kun kunne placere vores indlånsmidler i Nationalbanken. Formålet med Merkur er netop, at pengene skal ud og arbejde de rigtige steder og derfor er andelskapitalen helt central.

Men det er også et godt og sundt princip. Der er de penge og ressourcer i andelskassen, som vi selv stiller til rådighed. Vi gør ikke andelskassen kunstigt større ved at optage lån på kapitalmarkedet. Når vi hjælper hinanden med de behov og ressourcer vi nu har, er det til gavn for alle. Blandt andet derfor er det en ambition for Merkur, at hver tredje kunde også skal være andelshaver. I dag er det lidt mere end hver femte, men tallet er stigende.

 

Kontakt Merkur

Har du spørgsmål eller noget du er i tvivl om, så er altid velkommen til at kontakte os, så står vi klar til at hjælpe dig.