40 års jubilæum

Sammen står vi stærkere

Gennem tiden har Merkur hentet megen inspiration fra vores internationale kolleger, og vi gør det stadig den dag i dag. Her er et udpluk af nogle af de internationale netværk, Merkur er eller har været en del af.

Merkur var i 2009 med til at stifte det internationale netværk Global Alliance for Banking on Values (GABV). Foto: GABV
Det første uformelle netværk

Det første internationale netværk Merkur deltog i, var ikke formaliseret, men fik stor betydning. Hvert år i februar i perioden 1986-2002 mødtes repræsentanter fra banker, der var inspireret af Rudolf Steiners sociale ideer. De kom primært fra Europa, men der var også initiativer fra andre verdensdele. Her mødte Merkur markante banker som Triodos Bank i Holland og GLS Bank i Tyskland, som begge blev en vigtig inspiration for Merkur. Med tiden blev de også vigtige samarbejdspartnere. Ikke mindst Triodos er blevet en værdifuld partner, som bl.a. har gjort det muligt for Merkurs kunder at investere i etisk screenede aktier, mikrofinans og vedvarende energi. Triodos, som er en noget større bank end Merkur, har også været en vigtig inspirationskilde, bl.a. da Merkur skulle formulere vores minimumskriterier – det vil sige vores kriterier for, hvem der kan og ikke kan låne penge i Merkur.

Skandinaviske søsterbanker hjælper hinanden

En særlig plads i Merkurs internationale relationer indtages af vores to nordiske søsterbanker, Cultura Bank i Norge og Ekobanken i Sverige. Vores skandinaviske relationer begyndte tidligt. Det første møde med fælles nordisk deltagelse fandt sted i 1986. Der udviklede sig en tradition for et nordisk bankmøde i sensommeren hvert år, på skift mellem de tre lande. I dag mødes bestyrelsesforpersoner og direktører stadig en gang om året for at udveksle ideer og inspirere hinanden. I dette lille skandinaviske netværk har vi igennem mange år hjulpet hinanden med at finansiere nogle af de lidt større udlånsprojekter. Det har været til stor glæde for både bankerne og kunderne, at vi har haft et nært og tillidsfuldt samarbejde.

De første formelle netværk

I slutningen af 1980’erne opstod netværket INAISE, International Association of Investors in the Social Economy. Ideen var at samle de finansielle virksomheder (ikke nødvendigvis banker), der var aktive i socialøkonomien og i det hele taget havde en samfundsorienteret tilgang. Merkur meldte sig ind i 1990. Da Global Alliance for Banking on Values blev stiftet i 2009, valgte Merkur at træde ud af INAISE, som i dag er mere fokuseret på institutioner i udviklingslandene. I 2001 tog bl.a. den franske andelsbank Credit Cooperatif og italienske Banca Etica initiativ til oprettelse af FEBEA, European Federation of Ethical and Alternative Banks and Financiers. Selvom Merkur allerede var medlem af INAISE valgte vi også at melde os ind i FEBEA, da der var interessante potentielle samarbejdspartnere i netværket.

Fællesskabet giver styrke

Merkur var i 2009 med til at stifte det internationale netværk Global Alliance for Banking on Values (GABV). I dag er GABV et voksende globalt netværk bestående af banker, andelskasser og mikrofinansieringsinstitutter, som alle har et fælles mål om at gøre banksektoren mere transparent og skabe mere opmærksomhed omkring bæredygtige forretningsmodeller i den finansielle sektor. GABV består af 69 finansielle institutter og 16 strategiske partnere, der opererer i Asien, Afrika, Australien, Latinamerika, Nordamerika og Europa.

Samlet betjener GABV mere end 70 millioner kunder og forvalter i samlede aktiver over 1.400 milliarder kr. og mere end 80.000 medarbejdere. Netværkets størrelse er med til at give tyngde til budskabet om, at det kan lade sig gøre at drive bankvirksomhed på bæredygtig og social ansvarlig vis. I regi af GABV har Merkur eksempelvis haft mulighed for at kommentere på EU’s udkast til hhv. en grøn og en social taksonomi.

Medarbejderne mødes på tværs

Institute for Social Banking (ISB) blev grundlagt i 2006 med det formål at uddanne mennesker i socialt ansvarlig bankvirksomhed samt styrke den akademiske og offentlige diskurs på området. En del af Merkurs medarbejdere har nydt godt af ISB’s uddannelser. Især har mange medarbejdere gennem årene – senest i 2022 – været på den årlige sommerskole, som giver mulighed for fem dages inspiration og ikke mindst netværk med kollegaer fra andre europæiske værdibaserede banker.