40 års jubilæum

Fra fælleskasse til Danmarks bæredygtige pengeinstitut

Det begyndte med en lille fælleskasse, der skulle finansiere medlemmernes bæredygtige projekter. I dag, 40 år senere, er Merkur Andelskasse kendt som Danmarks største værdibaserede pengeinstitut. Her sætter administrerende direktør Charlotte Skovgaard og bestyrelsesforperson Cees Kuypers sammen ord på, hvad historien og værdierne betyder for, hvor Merkur befinder sig i dag, og hvor andelskassen skal bevæge sig henad i fremtiden.

"Værdierne fungerer som en kæmpe lommelygte, der gør, at vi aldrig bliver i tvivl om vejen," siger bestyrelsesforperson Cees Kuypers.
Af Rie Helmer
Fotos: Lau Thoft Haslund
Merkur i dag og i fremtiden

”Vi har altid gået forrest, når det gælder bæredygtighed og social ansvarlighed. Det gør vi stadig, og det kommer vi også til i fremtiden. Jeg har aldrig været i tvivl om, at vores værdigrundlag holdt og stadig holder.”

Så enkelt og tydeligt kan det siges. Ordene er Charlotte Skovgaards, administrerende direktør i Merkur Andelskasse siden september 2020.

Hendes synspunkt bakkes til fulde op af Cees Kuypers, medlem af Merkurs bestyrelse siden 2020 og fra januar i år forperson for bestyrelsen.

”Vi lever i en verden, der er gået af lave. Ting forandrer sig lynhurtigt, og udviklingen er uforudsigelig. Alt muligt, vi slet ikke kunne forestille os før, er sket nu. I den situation er det enormt godt at have nogle urokkelige værdier, der kan sætte retning i en mærkelig verden. Det har vi i Merkur. Værdierne fungerer som en kæmpe lommelygte, der gør, at vi aldrig bliver i tvivl om vejen.”

Charlotte Skovgaard fortsætter:

”Vi har allerede ændret på mange ting, bare i den tid, jeg har været her: Vores måde at arbejde på, vores bankfaglige processer, udviklingen af nye produkter og services. Men vores stærke værdier, som hviler på 40 års historie og solidt arbejde af dygtige medarbejdere, er de samme som altid. Vi har stadig det samme brændende ønske om at skabe en positiv forandring i verden, som vi har haft fra begyndelsen, og her er værdierne vores ledestjerne.”

En sejrsdag for bæredygtighed og social ansvarlighed

Direktøren og bestyrelsesforpersonen er bænket i et mødelokale i den store, gamle lejlighed, der udgør andelskassens hovedkontor på Vesterbro i København.

Her, sidst på eftermiddagen, kunne man forestille sig, at der var lidt synlig træthed at spore hos de to travle mennesker, men både Charlotte Skovgaard og Cees Kuypers har energi og lys i øjnene, når de uddyber, hvorfor Merkur og værdierne stadig – og endda mere end nogensinde – er relevante i dag.

”Det er ikke bare en fødselsdag, vi fejrer i år,” siger Cees Kuypers. ”Det, vi ser i dag, er, at alle banker overgår hinanden i at være de mest grønne, at være mest som Merkur var helt fra starten, dengang ingen andre var det. Men det er stadig Merkur, der er det mest bæredygtige pengeinstitut. Derfor er det ikke bare en festdag, men også en sejrsdag for bæredygtighed og social ansvarlighed.”

Charlotte Skovgaard falder ind:

”Vi har ikke bare formået at følge med, vi har faktisk været på forkant hele vejen. Vi interesserede os for eksempel for økologi, biodiversitet og social ansvarlighed længe før, det blev moderne. Jeg synes stadig, vi er på forkant nu, når vi beslutter os for en fossilfri strategi, som er længere fremme end alle de øvrige pengeinstitutters, når vi har en investeringsportefølje, der alene består af mørkegrønne produkter (den mest bæredygtige EU-kategori, red.), og når vi beslutter en ambitiøs indkøbs- og transportpolitik, bare for at nævne nogle eksempler. Det, der kendetegner os i alt, hvad vi gør, er selve vores DNA. Lysten og gejsten til hele tiden at være dem, der går forrest. Det kendetegn skal vi tage med os, for det skal også gælde om et halvt år, om tyve og om 40 år. Vi skal altid sætte barren højere og være et fyrtårn.”

”Samtidig stiger kravene til det at drive pengeinstitut. Der kommer nye krav næsten hver eneste uge,” indskyder Cees Kuypers, ”og selvfølgelig skal vi leve op til dem alle, det er slet ikke til diskussion. Men vores særkende er, at vi også samtidig fortsætter med at være ’merkurske’. Vi skal stadig være skæve og modige, den frække pige i klassen. Vi skal stadig være dem, der er kendt for at ville noget med pengene, udover at det skal give afkast på bundlinjen.”

De største bedrifter og landvindinger

Men hvilke af de mange store bedrifter og landvindinger, som Merkur har foretaget i løbet af de seneste 40 år, oplever Charlotte Skovgaard og Cees Kuypers som de allerstørste?

Cees Kuypers begynder: ”For mig er der ikke én enkelt bedrift. Det ord, som bliver ved med at vende tilbage til mig, er urokkelighed i forhold til vores værdier.”

Men for at værdierne kan leve, skal der også være en sund forretning, forklarer Charlotte Skovgaard: ”Hvis jeg skal starte med den tid, jeg selv har været i Merkur, så var det en udfordring, da jeg kom hertil, at vores omkostninger var for høje og indtjeningen for lav,” forklarer hun. ”En sund forretning er hele forudsætningen for, at vi sammen med vores kunder kan være med til at forandre verden til det bedre. Derfor har det været en stor bedrift, at vi i fællesskab på tværs af hele Merkur, på alle pladser, er godt i gang med en transformation, hvor vi øger vores indtjening mere end vores omkostninger og dermed gradvist bliver mere økonomisk bæredygtige. Den transformation har vi sat i gang samtidig med corona, finanstilsynsinspektion osv. Så jeg synes, det er den største bedrift. Fordi den er skabt af alle i Merkur. Det har været en fælles indsats.”

Cees Kuypers tilføjer: ”Vi har gennemført et generationsskifte. I et institut som Merkur, er det ikke bare lige noget, man gør. Men det har vi formået. Vi har bevaret kernen på trods af udskiftning på vigtige poster, mens vi samtidig har forbedret driften. Og vi er stadig det Merkur, som folk kender. Det vil jeg faktisk sige, er en af vores største bedrifter.”

”Hvis vi skal se lidt længere tilbage i tiden, så vil jeg også fremhæve vores samarbejde med hollandske Triodos, som noget af det, der har haft den allerstørste betydning for os,” siger Charlotte Skovgaard. ”Fordi det har givet vores kunder mulighed for at gøre gavn med deres investeringer. Det var også Triodos, der inspirerede os til at få opdateret vores ambition og mission og vores minimumsstandarder (Merkurs kriterier for, hvem der kan låne penge, red.). Det har været en vigtig øvelse, og vi har med succes fået dem forankret i hele Merkur. Det var ikke bare et enkelt skrivebord eller to, der sad og finpudsede, vi involverede over en bred kam rigtig mange gode kræfter i arbejdet. Både nogle af dem, der har været her i mange år, og nogle, som kunne se på det med friske øjne. At få Triodos som leverandør og inspirator, synes jeg, er noget af det, som vores forgængere har gjort rigtig godt,” konstaterer Charlotte Skovgaard.

’Endnu mere for endnu flere’ skal være langtidsholdbart

Urokkeligheden. Det ’merkurske’ DNA. Altid at gå forrest i kampen for at forandre verden i en mere positiv retning. Alt sammen hviler det på 40 års historie. Men hvordan ser Merkur ud i fremtiden?

Cees Kuypers tænker højt: ”To år frem i tiden er Merkur endnu mere for endnu flere. Vi vil have udvidet vores palet af services og områder, hvor vi ved, der er behov for, at vi engagerer os. Vi har flere produkter, og vi har øget vores professionalisme. Det vil vores kunder kunne mærke.”

”Helt enig,” nikker Charlotte Skovgaard. ”Vores mantra om at være endnu mere for endnu flere er både det, vi skal i dag, om to år og om 20 år. Vi skal være ambitiøse, så endnu flere kan blive grebet af den bæredygtige ild. Hvor vi i dag siger, at vi skal være bank for de 5-10% mest bæredygtige bankkunder i Danmark, så kan det være 10-20% af kunderne, om 40 år. For målgruppen udvikler sig hele tiden og sætter også barren højere. Jeg tror, at ’endnu mere for endnu flere’ vil vise sig at være langtidsholdbart. Vi skal ikke være elskede af alle, og derfor skal vi for eksempel ikke have et fossilt produkt på hylden ved siden af de bæredygtige produkter, eller være en lillebitte smule mindre socialt ansvarlige for at få flere kunder – vi skal hele tiden sætte barren højt.”

Cees Kuypers opsummerer: ”Hvis jeg forestiller mig at se tilbage om 40 år, så vil vi til den tid sige, at det er godt, at vi er lykkedes med at drive en udvikling frem, som sørger for, at kloden stadig er et sted, hvor man kan leve. Hvor man gerne vil leve,” slutter han.