Investering

Ny investeringsmulighed forbedrer børns levevilkår

Merkur kan nu tilbyde en ny investeringsmulighed: Triodos Future Generations Fund. Fonden giver dig mulighed for at investere i virksomheder, der forbedrer livet for børn over hele verden. Du investerer med andre ord til gavn for dig selv og fremtidige generationer. Oven i hatten donerer Triodos hvert år et beløb til UNICEFs arbejde for børns rettigheder.

”Det er en helt unik investeringsmulighed på det danske marked, fordi fonden kombinerer muligheden for et fornuftigt afkast med et så vigtigt formål som børns levevilkår,” siger Investeringschef i Merkur, Helle Juul Lynge. Foto: Triodos Investment Management

I Merkur arbejder vi for en fremtid, hvor alle har mulighed for at leve et godt og værdigt liv. Børn er en af de vigtigste brikker i det puslespil, og derfor er vi i Merkur rigtig glade for nu at kunne tilbyde vores kunder en investeringsmulighed, som netop har børns fremtid i fokus.

”Det er en helt unik investeringsmulighed på det danske marked, fordi fonden kombinerer muligheden for et fornuftigt afkast med et så vigtigt formål som børns levevilkår. Her kan man virkelig gøre en forskel med sine penge,” siger Investeringschef i Merkur, Helle Juul Lynge.

Afkast til investorerne og verdens børn

Udfordringerne er enorme. Børnedødeligheden på verdensplan er uacceptabelt høj, 160 millioner børn arbejder af ren nødvendighed, 58 millioner børn modtager ingen eller meget lidt uddannelse, og mange børn har ikke lige muligheder.

”Som forælder blev jeg klar over, hvor heldigt mit barn er, og hvor uretfærdigt det er, at mange børn ikke får en god start i livet. Børn er vores fremtid," siger Sjoerd Rozing, der er Fund Manager i Triodos Future Generations Fund og dermed ansvarlig for fondens investeringsstrategi og sammensætningen af investeringsporteføljen.

Derfor har Triodos Investment Management (Triodos IM) taget initiativ til at lancere en investeringsfond, der fokuserer specifikt på børn, og som henvender sig til investorer, der ønsker at gøre verden til et bedre sted, men også ønsker at opnå et konkurrencedygtigt økonomisk afkast.

"Vi vælger virksomheder, der bidrager til børns velfærd, men som også har et solidt økonomisk fundament," forklarer Rozing. Disse virksomheder skal desuden opfylde de bæredygtige kriterier, som Triodos IM anvender på alle sine fonde.

Til støtte for UNICEF

For at accelerere børnenes udbytte har Triodos indgået et partnerskab med FNs børneorganisation UNICEF. Til at begynde med yder Triodos økonomisk støtte til et UNICEF-projekt i Elfenbenskysten ved hvert år at donere, hvad der svarer til 0,10 % af fondens indre værdi (værdien af de samlede investeringer i fonden. Red.). Det afrikanske projekt adresserer både et stigende problem med plastikaffald i Elfensbenskysten samt manglen på uddannelsesmuligheder ved at omdanne affaldet til byggesten, som anvendes til at bygge skoler med.

Sjoerd Rozing forklarer, hvorfor samarbejdet er vigtigt: "Udover donationen til UNICEF vil vi også virkelig gerne samarbejde. UNICEF er ikke involveret i de daglige investeringsbeslutninger* men er en vigtig og værdifuld partner på grund af sin erfaring og ekspertise."

Fund Manageren ser især muligheder i dialogen med virksomhederne. Triodos IM engagerer sig allerede i emner som CO2-udledning og biodiversitet, men børns rettigheder står kun sjældent på dagsordenen for mange virksomheder.
"Sammen med UNICEF kan vi få mere indflydelse, end hvis vi står alene, og vi vil være i stand til at få børns rettigheder på dagsordenen," siger Rozing. Triodos Future Generations Fund sigter dog hovedsageligt efter at gøre en positiv forskel ved at investere i virksomheder, der giver et klart bidrag til børns trivsel og til deres fremtid. Det gør fonden ud fra fem temaer.

Forbedring af børns position via fem temaer

Børnearbejde tiltrækker ofte stor opmærksomhed. Men børns rettigheder handler om meget mere. Ved udvælgelsen af potentielle investeringer skelner Triodos IM mellem fem temaer, der er i overensstemmelse med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:

  1. Positiv indvirkning på børns overlevelse og sundhed
  2. Adgang til uddannelse
  3. Fremme af lige muligheder og inklusion
  4. Adgang til rent vand og andre basale behov
  5. Beskyttelse mod vold og udnyttelse
Hvem kan investere?

Triodos Future Generations Fund henvender sig til alle investorer, der gerne vil forbedre børns vilkår, samtidig med at de får et konkurrencedygtigt afkast, men på grund af de omkostninger, der er forbundet med at investere, anbefaler Merkur, at du har minimum 20.000 kr. at investere. Det kan dog være individuelt, så vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer.

*UNICEF har ingen rolle i udviklingen, forvaltningen eller driften af Triodos Future Generations Fund, herunder fondens investeringsbeslutninger. UNICEF støtter ikke nogen investeringsrådgiver, investering, virksomhed eller produkt og giver ingen anbefaling om investering i Triodos Future Generations Fund.

Artiklen blev udgivet den 20. september 2022. Vær opmærksom på, at fakta kan være forældede. Fakta er gældende på udgivelsestidspunktet. Artiklen er baseret på oplysninger fra Triodos Future Generations Fund 

Fakta om Triodos Future Generations Fund

I princippet kan man godt købe en enkelt andel i fonden, men af hensyn til omkostningerne ved at handle anbefaler Merkur, at du køber for min. 20.000 kr. ad gangen

Ja, det kan du sagtens Der er ingen begrænsninger, fordi fonden investerer i børsnoterede aktier. Men det er vigtigt, at du sørger for en risikospredning, da al investering er forbundet med en risiko. Så tal gerne med en rådgiver.

Da fonden er helt ny, findes der endnu ingen afkasthistorik, men på lang sigt kan du nok forvente et afkast på 6-7% svarende til, hvad aktier generelt giver i gennemsnit over en lang periode. Der er dog ingen garanti og al investering er forbundet med en risiko.

På Triodos’ hjemmeside kan du se et verdenskort, der viser hver virksomhed, hvert land og projekt, som Triodos investerer i. Hvis du vil se, hvad Triodos Future Generations Fund har investeret i, skal du stille dig i søgefeltet, klikke på "fund" og vælge fonden.

Gå til Triodos' hjemmeside

Triodos Future Generation Fund bliver tilgængelig for danske investorer den 30. september 2022. Fonden investerer i små og mellemstore børsnoterede aktier og kan handles hver dag.