Interview

Dagbog fra en investeringsrådgiver

Hvad laver en investeringsrådgiver i Merkur Andelskasse? Hvordan ser hverdagen ud, og hvilke spørgsmål stiller kunderne, når de skal i gang med deres første bæredygtige investeringer?

Christine Juul Stentoft er investeringsrådgiver i Merkur. Hun er 33 år gammel, bor i Vadum i Nordjylland og arbejder tre dage om ugen i Merkurs afdeling i Aalborg og en dag om ugen i Aarhus. Her møder hun hver dag mange kunder, som har penge, de gerne vil have ud at arbejde gennem investering.

Fire til fem kundemøder på en dag, kan det sagtens blive til. Nogle foregår over Skype, andre i afdelingerne. Det kommer an på, hvad der passer kunderne bedst, og hvor i landet de befinder sig.

Christines opgave er at præsentere, hvilke muligheder der er for at investere, så pengene ikke bare står på en konto og bliver mindre og mindre værd med tiden. Hun gør meget ud af at gøre investering til noget, alle kan forstå og være med på. Derfor kaster hun ikke om sig med snørklede fagtermer, som ingen almindelige mennesker kender.

”For mange er det et rigtig svært emne,” fortæller hun. ”Derfor gør jeg mig umage med at tale om investering på almindeligt dansk.”

Det er nemlig langt fra alle, der ved en masse om investering i forvejen, når de kommer til et møde:

”90 procent plejer at sige til mig: ’Jeg ved absolut ingenting om det her’. Andre har sat sig ind i alt, men det er de færreste.”

Arven skal ud at arbejde

De kunder Christine møder i sin dagligdag har forskellige udgangspunkter. Det kan f.eks. være eksisterende kunder, som har fået en arv eller sparet meget op, men som ikke før har investeret.

”Generelt er der mange af dem, jeg taler med, der ikke interesserer sig så meget for penge, og som ikke forbruger ret meget. Selvom de får en arv, så ændrer de ikke nødvendigvis på deres adfærd. De rejser ikke lige pludselig en hel masse bare fordi, de har arvet. For nogle kan det være lidt en belastning at have fået denne her sum penge. Det er faktisk ofte forbundet med skyldfølelse, at pengene står og laver ingenting,” fortæller Christine.

I den situation taler de om, hvornår pengene skal bruges igen, og så bliver investeringerne tilpasset efter tidshorisonten. Dernæst fortæller Christine om Merkurs bæredygtige investeringsmuligheder, afkast og impact – altså den forskel investeringerne gør ude i verden.

”Vi taler om deres økonomi og risiko. De skal svare på spørgsmål om, hvordan de har det med risiko, afkast og sikkerhed. Hvad betyder mest for dem? Betyder det mest at få et højt afkast, eller vil de bare gerne have, at pengene ikke blive mindre værd?”

Store krav til bæredygtighed

En anden type er helt nye kunder, som lige har skiftet til Merkur.

”Hos dem jeg møder, har drivkraften for at skifte bank ofte været, at de vil investere bæredygtigt. De har ikke fået et investeringstilbud i deres forhenværende bank, som lever op til deres krav i forhold til miljøhensyn osv. Og så kommer de til os. Det er ofte en meget positiv snak, fordi mange er meget begejstrede for de her produkter, som de har efterlyst,” siger Christine.  

”Mange får en følelse af, at de gør noget godt med de penge, som de jo ikke står og skal bruge lige nu.”

Der er også dem, der ønsker at beholde deres egen bank, men som flytter pensionsopsparingen til Merkur, fordi de ønsker at investere bæredygtigt. Mange ender dog alligevel med at skifte helt, når de har set Merkur lidt an, oplever Christine, men understreger, at det selvfølgelig er op til den enkelte.

Går pengene tabt?

Der er to spørgsmål som ofte kommer op under møderne. De handler om frygten for at miste alle pengene, og fordommen om, at bæredygtige investeringer, ikke giver gode afkast.

Til det sidste svarer Christine, at vi i Merkur har mange gode eksempler på bæredygtige investeringer, der giver flotte afkast:

"Vi har da en fond, der har givet op til 28 procent i afkast i år. Derudover mener vi, at bæredygtighed er fremtiden, så det er også her, de fremtidige afkast kommer til at være.”

Det med risikoen, er en frygt mange kunder kommer til hende med, men det ændrer sig ofte i takt med, at de får en større viden.

”Jeg oplever mange, der siger, at de ikke vil tage nogen risiko, men som så alligevel ender med at investere i aktier. Der er en fordom hos mange om, at man kan tabe alle sine penge. Det er den frygt, mange går ind med,” fortæller Christine.  

I den situation fortæller hun om, hvad der i virkeligheden skal til for, at man mister det hele:

Merkur skal gå konkurs, alle de mange virksomheder, som Merkurs samarbejdspartner Triodos investerer i, skal gå konkurs, 17 mio. mennesker i Triodos Microfinance Fund (en fond, der bl.a. investerer i mikrolån) skal misligholde deres lån, og alle projekter med vedvarende energi, som Triodos Renewables Europe Fund (en grøn energifond), investerer i, skal blive værdiløse.

”Så der er rigtig meget, der skal gå galt,” understreger Christine. ”Går du omvendt selv ud og investerer i fem virksomheder, så er du 100 procent afhængig af, hvordan det går i de virksomheder. Den her konkursrisiko er kraftigt minimeret, når du investerer via investeringsforeninger, fordi det bliver spredt ud på så mange forskellige virksomheder og projekter.”  

God spredning med Impact First

Det gør også en positiv forskel, at Merkur har Impact First-kategorien med foruden aktier og obligationer. Merkur er det eneste pengeinstitut i Danmark, der kan tilbyde denne type investeringer til alle privatkunder. Impact First-investeringer er kort fortalt investeringer, hvor der tilføres nye penge til nye projekter. Derfor har de en langt større impact end eksempelvis aktier. Merkur kan tilbyde en grøn energifond, en mikrofinansfond og Merkurs egne andele.

”Impact First virker anderledes end traditionelle investeringer, fordi de ikke påvirkes af de samme ting. De bliver ikke påvirket af hvad der sker ude i verden på samme måde som obligationer og aktier,” forklarer Christine.  

Et godt eksempel er den fond, der investerer i mikrofinans, herunder små lån til kvinder i udviklingslande. Der er 17 mio. mennesker, der har lån gennem fondens aktiviteter, og ser man på historikken, har de en meget høj tilbagebetalingsevne.

”De her mennesker betaler deres lån tilbage uafhængigt af, hvordan det ellers går ude i verden. Det kommer an på, hvordan det går hos dem. Så det bliver påvirket af nogle andre ting end aktier og obligationer, og derfor giver det en rigtig god spredning at have Impact First-fonde med. Også hvis man er den lidt forsigtige type,” lyder det fra Christine.   

Særlige kunder

Christine har arbejdet i Merkur i 11 år. Gennem tiden har hun både haft med bolig, udland, oprettelse af nye kunder og privatrådgivning at gøre. I dag er hun dedikeret til de bæredygtige investeringer, og hun er glad for at hjælpe kunderne med at finde de rigtige løsninger, som både gavner deres pengepung og sætter et positivt aftryk i verden:   

”Hos de mennesker, jeg møder, er der et stort ønske om, at pengene skal ud at arbejde og gøre gavn. Det er unikt for vores kunder.”

Book et møde

Vil du booke et møde med Christine eller en af hendes kolleger i investeringsafdelingen, så kontakt os.


Læs mere om investering