Generalforsamling 2024

Vejledning til stemmeafgivelse og fuldmagter

Ved Merkurs generalforsamling har du tre muligheder for at bruge din stemme:

  • Tilmelde dig generalforsamlingen, møde op og afgive stemme via udleverede stemmesedler
  • Give fuldmagt til, at bestyrelsen kan stemme på dine vegne
  • Give fuldmagt til, at en anden person kan stemme på dine vegne
Krav til fuldmagten

En fuldmagt skal have dato og underskrift fra den andelshaver, der afgiver fuldmagt til en anden. Det er et formkrav for fuldmagtens gyldighed.

Derudover er der ingen formelle formkrav til fuldmagten. Det skal dog klart fremgå, hvem der afgiver fuldmagten, hvem der får fuldmagten, og hvad fuldmagten dækker, ligesom den fuldmægtiges mailadresse skal fremgå tydeligt.

Fristen for at afgive fuldmagt er torsdag den. 11. april 2024 kl. 12.00.

Fuldmagt til bestyrelsen

Ønsker du at afgive fuldmagt til bestyrelsen, kan du anvende formularen, hvor du sikkert og ved brug af dit MitID kan afgive en fuldmagt til Merkurs bestyrelse. Du kan også anvende den fuldmagtsblanket, som er bilag 5 i indkaldelsen. Du kan også finde fuldmagtsblanketten her på hjemmesiden.

Ønsker en virksomhed/forening at give fuldmagt til bestyrelsen, kan fuldmagten i indkaldelsens bilag 5 også bruges. Sammen med fuldmagten skal vedlægges dokumentation for, at du, som underskriver af fuldmagten, er berettiget til at afgive fuldmagt på virksomhedens/foreningens vegne.

Bestyrelsen træffer på et bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen beslutning om, hvordan der stemmes med fuldmagter givet til bestyrelsen.

Giv fuldmagt til andre end bestyrelsen

Ønsker du som andelshaver at give fuldmagt til en anden end Merkurs bestyrelse kan du bruge fuldmagtsblanketten i bilag 5 i indkaldelsen. Du finder den også her på hjemmesiden

Ønsker en virksomhed/forening at give fuldmagt kan fuldmagten i indkaldelsens bilag 5 også bruges. Sammen med fuldmagten skal vedlægges dokumentation for, at du, som underskriver af fuldmagten, er berettiget til at afgive fuldmagt på virksomhedens/foreningens vegne.

Send din fuldmagt

Du kan sende fuldmagten pr. post til:

Merkur Andelskasse
Vesterbrogade 40, 1.
1620 København V,
Att. Direktionssekretariatet

Du kan også scanne/tage billede af din fuldmagt og bruge ”send dokumenter”-funktionen her på hjemmesiden til at sende sikkert til Merkur. I feltet ” Hvem har bedt dig indsende dokumenterne?” skriver du blot ”Generalforsamling”. Du finder funktionen her.

Endelig er du velkommen til at aflevere din fuldmagt på kontorerne i Aalborg, Aarhus eller København.

Fortryd din fuldmagt

Hvis du ønsker at trække din fuldmagt til bestyrelsen tilbage, kan du gøre det ved at sende en mail til gf24@merkur.dk med besked herom senest den 11. april 2024 inden kl. 12.

Spørgsmål til fuldmagter?

Du er velkommen til at kontakte direktionsassistent Karin Svane Hansen, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan afgive eller modtage en fuldmagt til Merkurs generalforsamling.