27-03-2023

Merkur tilslutter sig Solsikkeprogrammet

Gør det usynlige synligt. Det er budskabet bag Solsikkesnoren – en grøn snor med gule solsikker til at hænge om halsen. Snoren signalerer, at personen, der bærer den, har et usynligt handicap eller en diagnose. Fra i dag kan du hente en Solsikkesnor i Merkur.

Foto: Solsikkeprogrammet

Som en del af Merkurs samfundsambition, arbejder vi for en verden med værdighed, respekt og omsorg for hvert enkelt menneske. Derfor er det ganske naturligt, at Merkur støtter op om Solsikkeprogrammet.

”I Merkur sætter vi social ansvarlighed rigtig højt, og vi mener, at alle skal have mulighed for at leve gode og værdige liv. Derfor giver det rigtig god mening for os at tilslutte os Solsikkeprogrammet. Vi vil gerne være med til forbedre vilkårene for personer med handicap eller diagnoser både igennem, hvordan vi selv tager imod disse mennesker, om det så er vores kunder eller medarbejdere, men også ved at udbrede forståelse og kendskab til usynlige handicap,” fortæller Katrine Rosengren Norup, der er HR chef i Merkur.

Hvad er solsikkesnoren?

Solsikkesnoren giver personer med usynlige handicap og diagnoser mulighed for diskret at signalere et behov for særlige hensyn og ekstra hjælp. I Merkur er vores medarbejdere blevet uddannet i, hvad det vil sige at have et usynligt handicap, og de vil eksempelvis være ekstra opmærksomme og spørge ind til eventuelle særlige behov, hvis de kan se, at du bærer Solsikkesnoren. Katrine Rosengren Norup uddyber:

”I Merkur betjener vi også en lang række af vores kunder over telefonen, og her kan man selvfølgelig ikke se en Solsikkesnor, men vi vil gerne benytte lejligheden til at sige til alle dem, der ringer til os, at har du et særligt behov, så er det helt ok at sige det. Vores medarbejdere er altid hjælpsomme og giver sig ekstra tid, hvis der er brug for det.”  

Om Solsikkeprogrammet

Merkur uddeler Solsikkesnoren i samarbejde med Solsikkeprogrammet, der arbejder for at sikre bedre vilkår for personer med usynlige handicap og skjulte diagnoser som fx ordblindhed, psykiske sygdomme, autisme, ADHD, demenssygdomme, hjerneskade, talehandicap, synsnedsættelse, hørehandicap mv.

Solsikkesnoren kan hentes gratis i Merkurs afdelinger. Har du ikke mulighed for at komme forbi en afdeling, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

..