06 - 03 - 2020

Overskud og styrket kapitalgrundlag i Merkur Andelskasse

Merkur Andelskasse kommer ud af 2019 med et markant styrket kapitalgrundlag og stærkt tiltagende interesse for bæredygtige investeringer.

Merkur Andelskasse kommer ud af 2019 med et markant styrket kapitalgrundlag og stærkt tiltagende interesse for bæredygtige investeringer. Samtidigt slår virkningerne af det lave renteniveau igennem med færre renteindtægter, flere udgifter til negativ rente – og en rekordhøj realkredit aktivitet.

Resultatet for 2019 blev et overskud efter skat på 9,1 mio. kr. Resultatet er en markant forbedring i forhold til sidste års overskud på 3,1 mio. kr. Andelshaverne får igen et positivt, om end beskedent afkast for året.

- Når vi trods fremgangen anser resultatet for mindre tilfredsstillende, skyldes det, at vi har højere ambitioner omkring den primære drift, som stadig rummer et uudnyttet potentiale, siger administrerende direktør, Lars Pehrson.

En milliard i bæredygtige investeringer

Bæredygtige investeringer og impact investeringer er et område, som for alvor er ved at tage fart på det danske marked. Her har Merkur været frontløber, og udviklingen fortsætter. Kunderne har nu investeret i Triodos investeringsfonde for en samlet sum på 1.133 mio. kr. mod 751 mio. kr. i 2018– en tilvækst på 50%. Hertil kommer 239 mio. kr. i investeringer i fonde fra andre samarbejdspartnere.

Styrket kapitalgrundlag og flere andelshavere

Tilgangen af andelshavere fortsætter. Med en nettotilgang på 600 nye andelshavere, har Merkur nu over 7.600 andelshavere, svarende til 22% af kunderne. Samtidigt vokser andelskapitalen med 16% eller 44,5 mio. kr., tæt på rekord. Heraf kommer sammenlagt 21 mio. kr. fra to professionelle impact investorer, Alternative Bank Schweiz og Helenos Fund.

- Andelskapitalen og andelshaverne er fundamentet for Merkur og en forudsætning for at øge udlånet og dermed opfylde vores formål med at låne penge ud til bæredygtige og ansvarlige virksomheder og projekter. På 5 år er vores andelskapital steget med 136 mio. kr. (76%). Det ser vi som en betydelig tillidserklæring, og som et udtryk for behovet for Merkur som en markant og anderledes stemme i den danske bankverden. Vores kapitaldækning har aldrig været højere, end den er nu, siger Lars Pehrson.

Renteindtægterne er stort set uændrede i forhold til året før. Renteudgifterne er derimod steget til 14,2 mio. kr. mod 10,0 mio. kr. i 2018, primært på grund af de udgifter til negativ rente til Nationalbanken. Til gengæld har vi øget vores indtægter fra andre forretningsområder såsom realkreditformidling, investering, pension og serviceydelser. Netto gebyr- og provisionsindtægter steg til 59,5 mio. kr., 7,3 mio. kr. højere end sidste år.

Forventninger til 2020

Merkurs bestyrelse har vedtaget en ny strategi til og med 2023, der skal sikre sund vækst med det formål at styrke forretningen Merkur. Det forventede årsresultat for 2020 er et overskud på 6-12 mio. kr. efter skat. Det forventede resultatet afspejler, at 2020 er et investeringsår med en ramme på 6 mio. kr. til at fremtidssikre forretningen. På indtægtssiden vil negativ rente fra både private og erhvervskunder bidrage til at løfte niveauet, ligesom vi forventer en moderat udlånsvækst på omkring 5 %.

 

Du kan hente Merkurs årsrapport og andre finansielle rapporter på https://merkur.dk/privat/produkter/ovrig-information/arsrapporter/

 

Kort om Merkur Andelskasse
 • Merkur Andelskasse er Danmarks bæredygtige pengeinstitut.
 • Grundlagt i 1982
 • Værdibaseret andelskasse – med klassisk bankdrift
 • Ejet af kunderne
 • 3 afdelinger i Danmarks største byer
 • 34.000 kunder
 • 7.600 andelshavere
 • Balance 3,7 mia. DKK + 1,4 mia. DKK i værdipapirdepoter
 • I 2018 var Merkur det første pengeinstitut i Danmark, der kunne præsentere Svanemærkede investeringer. Merkur er også ene i Danmark om at tilbyde såkaldte impact first investeringer til private kunder. Det er investeringer, hvor der bliver tilført nye penge til konkrete projekter – for eksempel ny vedvarende energi.
Kort om Triodos Bank
 • Triodos er Merkur Andelskasses vigtigste samarbejdspartner på investeringsområdet.
 • Den hollandske bank er en af de førende i verden, når det kommer til bæredygtig og ansvarlig investering.
 • Merkur Andelskasse formidler seks forskellige Triodos-fonde, som investerer i bl.a. vedvarende energi, mikrofinans og bæredygtige aktier og obligationer.
 • Triodos arbejder med positiv screening indenfor investeringsområdet. Det vil sige, at Triodos aktivt tilvælger førende virksomheder, der leder udviklingen inden for deres område, eksempelvis i forhold til miljø eller sociale forhold.