24 - 05 - 19

Nyt klimainitiativ: Værdibaserede banker vil måle deres egen CO2-udledning

Merkur Andelskasse har som noget nyt påtaget sig en forpligtelse til at måle og rapportere på den klimapåvirkning, som vores udlån har. Det er en del af et nyt, internationalt klimainitiativ.

Merkur Andelskasse har ligesom alle andre pengeinstitutter en konkret påvirkning på klimaet gennem de penge, der lånes ud. Derfor er det ikke lige meget, hvem vi låner penge til.

Merkur finansierer blandt andet vedvarende energi, økologisk og biodynamisk landbrug, virksomheder baseret på cirkulær økonomi, økologisk byggeri og meget mere for netop at støtte op om de virksomheder og produkter, der tager vare på jordens ressourcer, så de også står til rådighed for fremtidige generationer. Og så låner vi også penge ud til helt almindelige private kunder, der for eksempel skal købe en bolig.

Sådan har udlånspolitikken været i mange år. Men som noget nyt har Merkur nu også påtaget sig en forpligtelse til at måle og rapportere på den klimapåvirkning, som andelskassens udlån har.

Banksektoren kan også bidrage

Den nye forpligtelse er en del af det internationale ’Climate Change Commitment’ – et nyt initiativ som er taget i samarbejde med det internationale netværk Global Alliance for Banking on Values (GABV), som Merkur var med til at stifte i 2009. GABV er en international sammenslutning af over 50 bæredygtige og værdibaserede banker verden over. Medlemmerne har i fællesskab besluttet at yde deres bidrag til, at vi når Parisaftalens klimamål om en temperaturstigning på helst 1,5 og allerhøjest 2 grader. Derfor har Merkur sammen med en række andre medlemsbanker forpligtet sig til at måle og rapportere på CO2-påvirkningen af de samlede udlån.

Peter Blom, der er formand for GABV fortæller, at de værdibaserede banker anerkender, at den måde vi placerer vores kapital på, har en stor betydning for klimaet. Det nye klimainitiativ er en måde, hvorpå bankerne kan yde deres bidrag til omstillingen:

"Det nye ’Climate Change Commitment’ er et kraftfuldt, praktisk eksempel på, at banksektoren kan bidrage konkret til bestræbelserne på at tackle klimakrisen,” udtaler han.

”Ved at vurdere og synliggøre deres udledning af drivhusgasser kan bankerne se deres eget bidrag til udledningerne. Dette gør det muligt for dem at træffe økonomiske beslutninger, der begrænser udledningerne fra deres finansielle aktiviteter, så de kan holde deres bidrag inden for sikre miljøniveauer. Det bidrager til at beskytte miljøet for fremtidige generationer,” siger Peter Blom.

Hvordan måler man CO2-udledning?

At måle og rapportere på den samlede udledning af drivhusgasser for bankerne er naturligvis teknisk vanskeligt og rummer utallige dilemmaer. Derfor vil Merkur Andelskasse og de øvrige GABV-banker starte med at undersøge nogle af de metoder, der allerede findes og dernæst løbende arbejde med at udvikle rapporteringen. Næste år vil Merkur for første gang begynde at rapportere på dette felt, fortæller Kirsten Arup, der er værdikoordinator i Merkur.  

”Der findes ikke standardiserede målemetoder, og vi har endnu ikke fundet den metode, der passer bedst til Merkur, men vi arbejder målrettet og opmærksomt med denne opgave, fordi vi mener, at det er vigtigt, at bankerne tager ansvar og gør deres for at bidrage. Vi håber dermed også, at det nye initiativ kan være til inspiration for resten af banksektoren,” lyder det fra Kirsten Arup.

Mange måder at påvirke klimaet på

Merkur Andelskasse har siden begyndelsen i 1982 arbejdet med natur og miljø som en central del af værdigrundlaget. Bundlinjen er tredobbelt, det vil sige, at økonomien skal være bæredygtig, men samtidig er det også et mål at tage vare på mennesker og natur. Derfor er klima ikke blot et isoleret fokusområde for Merkur, det hænger tæt sammen med resten af værdisættet og andelskassens helhedsorienterede samfundssyn.

Udover at låne penge ud til grønne og bæredygtige virksomheder, tilbyder Merkur også kunderne en række grønne valgmuligheder, når de går i banken, som kan give incitament til at træffe det mest bæredygtige valg. Det kan være et billån, hvor renten er afhængig af, hvor meget bilen belaster klimaet. Jo lavere klimabelastning, des billigere er lånet. Eller et ekstra fordelagtigt lån til installering af varmepumpe, lavenergivinduer eller andre former for klimarenovering i huset. 

Der er mange måder at påvirke klimaet på, og alle kan være med til at gøre forskel – også i banksektoren.

 

Du kan læse mere om Merkurs klimaaftryk og forretningsmodel i Merkurs årsrapport.

Kontakt Merkur

Har du spørgsmål til Merkur eller brug for at tale med en af vores rådgivere, er du altid velkommen til at skrive eller ringe til os.