03-06-2021

Ny rapport: Banker med demokrati er vigtige for samfundet

Godt halvdelen af alle pengeinstitutter i Danmark er demokratiske, og Merkur er en af dem. I Merkur betyder det, at vi er ejet af vores kunder i modsætning til traditionelle banker, som er ejet af aktionærer. En ny rapport peger på, at demokratiske pengeinstitutter er vigtige for samfundet, men at muligheden for at have mange forskellige typer af banker er under pres.

I Danmark har vi en lang tradition for folkeligt ejerskab af virksomheder. Tænk f.eks. på andelsselskaberne, COOP, vandværkerne, elforsyningen. Eksemplerne er mange.

Men rent faktisk er også en stor del af den finansielle sektor ejet af kunderne eller medlemmerne, og er derfor styret demokratisk. Her kommer overskud kunder og medlemmer til gode, i stedet for at blive uddelt til aktionærer.  

Tænketanken Demokratisk Erhverv har netop kortlagt den demokratiske banksektor i Danmark i en rapport, hvor det bl.a. står klart, at forskelligheden i den danske banksektor er på retur, fordi al regulering og tankegangen i det hele taget tager udgangspunkt i, at pengeinstitutter er ejet af aktionærer. Meget tyder på, at de demokratiske pengeinstitutter – andelskasser, sparekasser og foreningsejede banker – spiller en vigtig rolle i det finansielle økosystem, fordi de dækker behov, der ellers let overses. Det kan være lån til lokalsamfundet, til særlige sektorer som sociale institutioner og skoler eller til grøn omstilling.

Merkur Andelskasse og Andelskassen Fælleskassen har gjort rapporten mulig.