05 - 11 - 2019

Negativ rente for privatkunder

Kombinationen af negativ rente i Nationalbanken og et stort indlån i Merkur gør, at vi er nødt til at gentænke, hvordan vi driver bæredygtig bankvirksomhed og sikrer, at jeres penge gør bedst mulig gavn. Derfor indfører vi pr. 1. januar 2020 negativ rente for privatkunder.

Vi gør opmærksom på, at artiklen er udgivet 5. november 2019. Priser og vilkår har ændret sig siden da. Find de til enhver tid gældende priser på www.merkur.dk/priser 

Af Lars Pehrson, administrerende direktør i Merkur

Som kunder i Merkur er I med til at drive den bæredygtige omstilling, som andelskassen har kæmpet for siden 1982. Jeres sparepenge låner vi som det vigtigste videre til grønne og socialt ansvarlige virksomheder, som flytter verden et bedre sted hen.

Men den model er udfordret. I mange år har klassisk bankdrift fungeret ved at kunder sætter penge på en indlånskonto mod en forrentning, og banken låner pengene ud til andre kunder til en højere rente. Siden finanskrisen er den model kraftigt udfordret af ekstremt lave renter og en stigende opsparing i vores del af verden.

Ny verden - nye rammer

Den radikale ændring har også betydning for Merkur. Vi oplever et større indlån, end vi umiddelbart kan konvertere til udlån. Det overskydende indlån bliver derfor placeret i Nationalbanken, som længe har haft en negativ rente.

I dag koster Nationalbankens negative rente Merkur over 10 mio. kroner årligt, og det rammer i sidste ende jer som kunder og andelshavere. Det er uholdbart. Og det er ikke det, vi hos Merkur forstår ved at “give dine penge mening”. For selvom der er mindre efterspørgsel på udlån hos Merkur og de fleste andre pengeinstitutter end tidligere, så er der stadig hårdt brug for investeringer i den bæredygtige omstilling.

Vi gentænker den bæredygtige bankdrift

For Merkur som andelskasse og bankvirksomhed betyder de negative renter og det høje indlån, at vi skal gentænke, hvordan vi driver bæredygtig bankvirksomhed og sikrer, at jeres penge gør bedst mulig gavn.

Mange andre banker har enten indført eller er i gang med at indføre negative renter for private kunder. Begrundelserne varierer, men har ofte med bankens indtjening og hensynet til aktionærerne at gøre. Sådan er det ikke hos os, for Merkur er ejet af jer som kunder og andelshavere. Vi skal være transparente, fair og udvise rettidig omhu.

Men vi skal stadig sikre et rimeligt overskud og have en rentestruktur, der er sund for Merkur og for jer som kunder, og som afspejler virkeligheden i samfundet omkring os. Det handler om at gentænke hvordan vi bedst skaber muligheder for at drive den bæredygtige omstilling af samfundet, både nu og fremover.

Derfor opfordrer vi nu kunder med større indlån til at overveje, om investeringer i eksempelvis investeringsfonde med screenede aktier og obligationer, vedvarende energi, mikrofinans eller fonde med nogle af de virksomheder, som er frontløbere i den grønne omstilling, kunne være en mulighed. Vi hjælper naturligvis med rådgivning.

Omvendt har vi stor forståelse for, at der kan være grunde til at have et større indlån og undlade investering. Vi vil i den situation gerne tilbyde en sikker opbevaring af pengene, men hvis balancen i Merkur skal opretholdes, så bliver et indlån over 250.000 kr. pr. kunde forbundet med en omkostning svarende til Nationalbankens indskudsbevisrente. 

Lynoverblik over negativ rente i Merkur

De nye rammer for private kunder bliver, at hver kunde kan have op til 250.000 kr. i alt på sine forskellige løn- og opsparingskonti uden at blive berørt af negative renter. For en husstand med to voksne betyder det reelt en samlet bundgrænse på 500.000 kr. For indlån derudover skal man betale negativ rente, svarende til Nationalbankens såkaldte indskudsbevisrente, som p.t. er på minus 0,75 procent om året. Pensionskonti og andre særlige indlånsformer er ikke omfattet.

På denne side kan du læse mere om de nye vilkår. Du kan også blive klogere på, hvordan du kan flytte dine sparepenge over i bæredygtige investeringer med mulighed for at få et fornuftigt afkast.