25-10-2023

Merkur vil betale medarbejderne for at arbejde gratis

Gå ud og gør noget godt for verden – vi betaler din løn imens! Sådan lyder opfordringen til de omkring 100 medarbejdere i Merkur Andelskasse, der gennem en ny ordning i det værdibaserede pengeinstitut nu har mulighed for at udføre frivilligt arbejde i arbejdstiden og få løn fra Merkur for halvdelen af de frivillige timer.

Andelskasse vil betale medarbejderne for at arbejde gratis

Gå ud og gør noget godt for verden – vi betaler din løn imens!
Sådan lyder opfordringen til de omkring 100 medarbejdere i Merkur Andelskasse, der gennem en ny ordning i det værdibaserede pengeinstitut nu har mulighed for at udføre frivilligt arbejde i arbejdstiden og få løn fra Merkur for halvdelen af de frivillige timer.

En forlængelse af Merkurs værdier

Frivillig-ordningen kommer som en naturlig forlængelse af andelskassens værdisæt, der har som formål at skabe positiv forandring i verden, gennem den måde Merkur er bank på - et værdisæt, der er forankret helt inde i forretningsmodellen.
Ved nu at opfordre medarbejderne til at bruge en del af deres arbejdstid på at arbejde frivilligt, udvider andelskassen rammerne for sit almindeligt bankvirke, og det er meget bevidst, fortæller HR-chef Katrine Rosengren Norup:

- Vi tror grundlæggende på, at vi yder størst muligt samfundsnytte, hvis vi ikke kun bidrager med økonomiske ressourcer, men også med vores viden og erfaring. Det kan f.eks. være inden for økonomisk rådgivning, sparring, kommunikation, og alt det andet, vores medarbejdere kan. Med den nye ordning giver vi vores medarbejdere mulighed for at bruge deres kompetencer til at gøre en positiv forskel i samfundet, siger Katrine Rosengren Norup.

Medarbejdere har taget initiativet

Det er ikke hele den frivillige arbejdstid, der bliver lønnet, for andelskassen og medarbejderne deler nemlig fifty-fifty, så Merkur betaler for halvdelen af timerne, mens medarbejderne selv bruger den tilsvarende egen tid.

Frivillig-ordningen er blevet til efter et ønske fra medarbejderne, og initiativet har mødt stor opbakning i Merkur. For det giver god mening, at de ansattes frivillige arbejde udenfor bankens mure, bliver en naturlig forlængelse af andelskassens arbejde for at skabe positiv forandring, forklarer HR-chefen.

- Flere af Merkurs medarbejdere udfører i forvejen frivilligt arbejde, så for dem er det her tiltag en mulighed for nu at kunne hjælpe til i arbejdstiden og få løn imens, hvilket jo er et personalegode. Men samtidig giver det også Merkur som virksomhed en mulighed for at med-bidrage til deres indsats, siger Katrine Rosengren Norup.

Ordningen er langt fra begrænset til det frivillige arbejde, medarbejderne allerede udfører, for formålet med ordningen er at gøre endnu mere gavn, end det er tilfældet i dag – og at flere non-profit organisationer kan få glæde af de ekspertiser, Merkurs medarbejdere har.