01-09-2021

Merkur vender underskud til overskud

Efter præcis et år på posten kan administrerende direktør Charlotte Skovgaard præsentere et flot halvårsregnskab, hvor minus er erstattet af plus, og basisforretningen er markant styrket.

Efter et år på posten som administrerende direktør for Danmarks mest bæredygtige pengeinstitut kan Charlotte Skovgaard fremlægge et halvårsregnskab, der efter sidste års underskud er vendt til et overskud. Foto: Christian Als

Da Charlotte Skovgaard 1. september sidste år tiltrådte som adm. direktør for Merkur var det med et løfte om at sikre, at forretningen og økonomien blev lige så bæredygtig som de værdier, andelskasen bygger på.

Missionen er lykkedes, for i dag præcis et år efter, kan Merkur fremlægge et halvårsregnskab, der efter sidste års underskud er vendt til et overskud, der mere end indfrier forventningerne.

Den økonomiske fremgang er dog ikke sket på bekostning af værdierne - tværtimod. Under Charlotte Skovgaards ledelse er Merkur blevet B-Corp certificeret, har fået topkarakterer i EUs nye standardiseringsordning for bæredygtige investeringer og har taget endnu et skridt i retning af en fossilfri verden ved at indføre et stop til finansiering af boliger med oliefyr.

Det er da også en meget tilfreds direktør, der i dag kan gøre etårsstatus:

- Det jeg især er tilfreds med er, at vi i Merkur er lykkedes med at styrke vores basisforretning, altså at vi er blevet bedre til at tjene penge. At være en sund forretning er jo hele grundlaget for, at vi kan støtte op om et bæredygtigt samfund, grøn omstilling og i det hele taget at være et fyrtårn i indsatsen for bedre vilkår for mennesker, natur og miljø.

Resultatet for 1. halvår 2021 lyder på 5,2 mio. kr. før skat. Årsagen til det tilfredsstillende resultat skal dels findes i den generelt høje aktivitet, der har været på boligmarkedet og en udlånsvækst på 4%, men i høj grad også det fokus på forretning og værdiarbejdet, som er intensiveret det seneste år. Således er indtægterne fra basisforretningen steget med hele 9,4% i forhold til samme periode sidste år.

Samtidig har Merkur budt flere nye kunder og andelshavere velkommen.

- Vi mærker meget tydeligt, at mange nye kunder søger os pga. vores bæredygtige profil. Det skyldes selvfølgelig, at bæredygtighed og klima er oppe i tiden, men også at flere har fået øjnene op for, at det rent faktisk er muligt for den enkelte at gøre en forskel for verden gennem deres bank og investeringer, udtaler Charlotte Skovgaard.

Flere efterspørger også, at deres penge har en positiv samfundsmæssig påvirkning, hvorfor de har valgt at investere deres opsparing i bæredygtige værdipapirer. Stigningen i markedsværdien af de bæredygtige investeringer er således steget med hele 11,5% i perioden fra nytår.

Med et solidt halvårsregnskab i ryggen, har Merkur opjusteret forventningen til hele året til et resultat på 8-15 mio. før skat.