12-01-2022

Merkur strammer skruen: Slut med at hjælpe virksomheder, der ikke gør gavn for verden

Gambling, genteknologi, konventionelt landbrug og porno er blandt de brancher og teknologier, der får nej til at blive kunder eller låne penge i Merkur, for vi smækker nu både døren og kassen i overfor projekter, der ikke bidrager positivt til verden.

Merkur har nu defineret en slags tjekliste for, hvad vi som bæredygtig bank vil og ikke vil medvirke til. Foto: Margot Richard/Unsplash

Hvis du vil være kunde eller vil låne penge i Merkur Andelskasse, så må du hellere lige gennemgå din forretning eller projekt en ekstra gang, inden du går i gang med at søge. For er du ikke bæredygtig nok, kan du risikere at få nej til finansiering - og du kan måske slet ikke blive kunde. Vi præciserer nemlig nu, hvad vi anser for at være bæredygtigt nok til at leve op til Merkurs formål om at skabe positiv forandring i verden.

Administrerende direktør i Merkur Charlotte Skovgaard siger:

I Merkur er hele vores forretningsmodel bæredygtig, og derfor er det klart, at det skal vores kunder også være - eller de skal have konkrete ambitioner om at ville blive det. Derfor gør vi det nu endnu tydeligere, hvilke kunder vi meget gerne vil samarbejde med. Men vi siger samtidig også helt klart nej til det, som vi vurderer som skadeligt for verden.

Vi har derfor netop offentliggjort en række minimumskrav som virksomheder, samarbejdspartnere og projekter skal leve op til. Risikoansvarlig i Merkur Mikkel Palsby, der har ledet arbejdet med de nye minimumskrav til bæredygtighed, siger:

Vi har altid screenet vores kunder efter, om de er til gavn for mennesker, natur og miljø. Men det kan være svært at gennemskue, både for virksomheder og vores egne kunderådgivere, hvad der egentlig er bæredygtigt, og især, hvad der ikke er. Derfor har vi nu defineret en slags tjekliste for, hvad vi som bæredygtig bank vil og ikke vil medvirke til. Den er både et opslagsværk til kunder og rådgivere, og et manifest for, hvor grundigt vi arbejder med bæredygtighed og social ansvarlighed.

Merkurs nye minimumskrav fremgår af en ’positivliste’ og en ’negativliste’. Positivlisten udgør den første screening, hvor virksomheder eller projekter skal redegøre for, om de skaber positiv forandring.

Dernæst vil de nu også blive screenet efter negativlisten, der beskriver de brancher og aktiviteter, som Merkur anser for at gøre skade og som derfor ikke vil kunne blive kunder eller få finansiering. Det gælder f.eks. konventionelt landbrug, fossil teknologi, brancher eller projekter, hvor dyr eller mennesker kan lide overlast, samt virksomheder, der dyrker, baserer sig på, eller udelukkende serverer konventionelt dyrkede fødevarer.

Administrerende direktør i Merkur Charlotte Skovgaard siger:

Som værdibaseret og bæredygtigt pengeinstitut er udgangspunktet for alt, hvad vi gør, at det skal bidrage til positiv forandring. Det gælder også, selvom vi helt sikkert vil skulle afvise kunder og forretningsmuligheder, der ellers kunne give gode indtægter. Men er viljen til forandring der, tager vi til gengæld meget gerne dialogen med kunderne om, hvordan de kan blive mere bæredygtige, så vi på den måde kan skabe udvikling.

Ifølge Mikkel Palsby vil både positiv- og negativlisten løbende blive vurderet og revideret i takt med udvikling af ny teknologi og viden:

Merkurs minimumskrav skal selvfølgelig til enhver tid være på forkant med udviklingen, og følge med i, når teknologi eller forskning åbner for nye muligheder. Derfor vil vores krav til kunderne også udvikle sig og blive justeret løbende.

De nye minimumskrav til kunderne sker i forlængelse af, at Merkur allerede har sagt stop for lån til boliger med oliefyr og til køb af nye fossile biler.

Listen over, hvad Merkur støtter er samlet i dokumentet ’Hvordan Merkur giver penge værdi”, som kan downloades nederst på siden.