28-8-2020

Halvårsregnskab 2020

Første halvår resulterer i et underskud på 15,4 mio. kr., hvilket i al væsentlighed kan tilskrives coronakrisen. Merkur Andelskasse fastholder den planlagte kurs for 2020 som et investeringsår.

”I Merkur har vi besluttet strategisk, at 2020 er et investeringsår, hvor vi afsætter ekstra ressourcer til at effektivisere og strømline interne processer. Det gør vi for at sætte kunden endnu mere i fokus for vores forretning. Det kræver investering i mere effektive IT-løsninger og strammere interne processer. De investeringer kan selvfølgelig aflæses i Merkurs halvårsregnskab, men udspringer af et bevidst valg,” siger administrerende direktør Lars Pehrson.

Konsekvenserne af coronakrisen

De økonomiske konsekvenser af coronavirussen ændrede markant på de vilkår, vi arbejder under. Den store usikkerhed om fremtiden førte til lavere aktivitetsniveau i flere dele af Merkurs forretning. Regeringens hjælpepakker giver virksomhederne mere likviditet her og nu. Det betyder, at færre har behov for at benytte deres kassekreditter og låne penge, men også andre dele af forretningen påvirkes af coronakrisen. Færre har f.eks. brugt deres betalingskort i andet kvartal, hvilket giver Merkur lavere indtægter. Dertil kommer, at Merkur ligesom de fleste andre pengeinstitutter har sat et relativt stort beløb til side for at kunne imødegå mulige tab, der kan komme i fremtiden som følge af covid-19. I Merkurs tilfælde drejer det sig om 17,1 mio. kr. De coronarelaterede konsekvenser beløber sig i alt til -21,6 mio. kr.

Første halvår resulterer derfor i et underskud på 15,4 mio. kr., hvilket i al væsentlighed kan tilskrives coronakrisen. Uden denne påvirkning ville vi – i overensstemmelse med planerne for 2020 som investeringsår – have ramt et mindre overskud på et par millioner kroner for halvåret.

”Vi har holdt fast i at ville fremtidssikre andelskassen på trods af coronaens indtog, fordi de tiltag, vi har sat i værk, styrker andelskassen også på lang sigt,” siger administrerende direktør Lars Pehrson.

Positive tendenser

Selvom halvåret ender med et negativt resultat, er der flere tendenser, som peger i den rigtige retning. Generelt ser vi en positiv udvikling i Merkurs indtægter. De samlede netto rente- og gebyrindtægter udgør 70,6 mio. kr., en stigning på 3,9 mio. kr. i forhold til samme periode i 2019.

Merkurs unikke værdigrundlag efterspørges af stadig flere, og vi har i første halvår budt over 400 nye andelshavere velkommen. De har sammen med eksisterende andelshavere indbetalt ny andelskapital for 10 mio. kr. Merkur har nu rundet 8.000 andelshavere.

”Også på investeringsområdet oplever vi fortsat en stor interesse, og flere efterspørger, at deres penge har en positiv samfundsmæssig påvirkning,” fortæller Lars Pehrson. I første halvår har Merkurs kunder investeret ca. 122 mio. kr. i bæredygtige investeringsfonde og impact first fonde – en markant stigning i forhold til årsskiftet.

Forventer positivt resultat for andet halvår

”Der er forsat mange usikkerheder omkring det kommende halvår, men de tendenser, vi så før coronakrisen ramte, tegner godt. Vi er i fuld gang med at lægge skinnerne til en endnu mere strømlinet organisation og har en række planlagte aktiviteter, som vi udfører i efteråret. Derfor forventer vi et positivt resultat for 2. halvår i intervallet 2-9 mio. kr. før skat,” siger Lars Pehrson. 

For hele 2020 resulterer dette i en forventning på et negativt resultat i intervallet 8-13 mio. kr. efter skat. Det er en nedjustering i forhold til forventningen fra årets begyndelse med et resultatmål i intervallet 6-12 mio. kr. efter skat. Nedjusteringen kan i alt overvejende grad tilskrives coronapandemien.