07 - 04 - 2020

Generalforsamling i Triodos’ investeringsfonde

Triodos Investment Management, som forvalter en række af de investeringsfonde, som Merkur tilbyder vores kunder, afholder generalforsamling for investeringsafdelingerne SICAV I og II den 22. april 2020.

Generalforsamling i SICAV I

SICAV I er en samlet betegnelse for fondene: Triodos Euro Bond Impact Fund, Triodos Global Equities Impact Fund, Triodos Impact Mixed Fund – Neutral og Triodos Pioneer Impact Fund. SICAV I afholder generalforsamling den 22. april 2019 kl. 10.00. Som følge af COVID-19 afholdes generalforsamlingen digitalt.

Hvis du har investeret i værdipapirer i en af ovenstående fonde, indkaldes du hermed til generalforsamlingen. Nederst på siden finder du, de relevante dokumenter. Vi gør opmærksom på, at dokumenterne er på engelsk. Du har mulighed for at stemme ved at sende en fuldmagt (proxy), se mere herunder.

Generalforsamling i SICAV II

Triodos Microfinance Fund – også kaldet SICAV II – afholder generalforsamling den 22. april 2020 kl. 14.00. Som følge af COVID-19 afholdes generalforsamlingen digitalt.

Hvis du har investeret i værdipapirer i fonden, indkaldes du hermed til generalforsamlingen. Nederst på siden finder du, de relevante dokumenter fra Triodos Investment Management. Vi gør opmærksom på, at dokumenterne er på engelsk. Du har mulighed for at stemme ved at sende en fuldmagt (proxy), se mere herunder.

Stem fra distancen

Vil du benytte dig af fuldmagten til en af de ovennævnte generalforsamlinger, skal blanketten, som du finder nederst på denne side, udfyldes og dernæst sendes til Merkur pr. mail* til investering@merkur.dk.

Fuldmagten skal være Merkur i hænde senest den 16. april 2020 kl. 16.00. Merkur vil derefter videreformidle alle stemmer til Triodos Investment Management.

 

*Bemærk venligst at fremsendelse af e-mails med personfølsomme oplysninger, cpr. numre, kontonumre, saldi og lignende sker på eget ansvar.