30 - 08 - 19

Fornuftigt halvårsresultat i Merkur Andelskasse

Med et overskud på 6,3 mio. kr. efter skat for første halvår af 2019, står Merkur Andelskasse med et markant forbedret resultat i forhold til sidste års underskud på 5,5 mio. kr. Som følge af resultatet stiger værdien på en andel til 1.795 kr., en stigning på 3,6% de seneste 12 måneder.

Trods et udlån, der kun er steget marginalt, stigende indlån og øgede driftsomkostninger til navnlig IT, opnår Merkur Andelskasse at forbedre halvårsresultatet markant. Det skyldes blandt andet at andelskassens kunder generelt har det godt, hvilket viser sig i nedskrivningerne, der falder fra 16,4 mio. kr. i første halvår 2018 til kun 3,3 mio. kr. i år.

Samlet set står vi med et fornuftigt resultat, siger adm. direktør i Merkur Andelskasse, Lars Pehrson, der fremhæver tilgangen af andelshavere:

”Siden udgangen af 2014 er vores andelskapital steget med 121 mio. kr., svarende til 68%. De første syv måneder af 2019 har vi fået tilført ny andelskapital på over 30 mio. kr. Det viser, at stadigt flere tilvælger Merkur Andelskasse og prioriterer en værdibaseret og kundeejet finansiel partner.”

Merkur Andelskasse forventer et helårsresultat i intervallet 10-16 mio. kr. Den igangværende konverteringsbølge af realkreditlån vil indtægtsmæssigt slå fuldt igennem i 2. halvår, ligesom allerede bevilgede, men endnu ikke effektuerede lån og kreditter ventes at ville løfte udlånet og dermed renteindtægterne.

 

Læs rapporten