18-01-2024

Finanstilsynets inspektion: Pletfri redegørelse om Merkurs arbejde på hvidvaskområdet

Finanstilsynet har været på besøg i Merkur og gennemgået Merkurs anti-hvidvaskarbejde. Inspektionen har ikke givet anledning til nogle reaktioner fra tilsynet, og det ser vi som en stor anerkendelse af vores arbejde på hvidvaskområdet. Du kan finde tilsynets redegørelse nederst på siden.

Merkur havde i december 2023 besøg af Finanstilsynet, der gennemgik vores arbejde på hvidvaskområdet. Finanstilsynets inspektion var en del af det løbende tilsyn, som alle pengeinstitutter er en del af, og som skal sikre, at alle institutter er bedst muligt rustet til at bekæmpe forsøg på hvidvask og terrorfinansiering.

Vi er meget glade for at kunne konstatere, at inspektionen ikke har givet anledning til nogle anmærkninger fra tilsynet.

Inspektionen omfattede:

  • Merkurs kundekendskab og -overvågning, herunder af højrisikokunder og transaktioner til højrisikolande.
  • Merkurs opfyldelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligterne.

Du kan læse hele Finanstilsynets redegørelse nederst på siden.

Merkur har styr på processerne

Som Finanstilsynet også skriver, har vi en række kunder inden for NGO-sektoren, som har et stort behov for at overføre penge til bl.a. tredjeverdenslande. Dette vurderer Finanstilsynet giver en risiko, der er mellem til høj for hvidvask og høj i forhold til finansiering af terrorisme.  

Det er imidlertid kunderelationer, vi har haft i mange år, og hvor vores rådgivere har haft en god og tæt dialog med kunderne om, hvordan vi bedst muligt kan imødekomme de stigende krav til dokumentation. Kravene på hvidvaskområdet er steget markant de seneste år, og vi ved, at det kan virke voldsomt for alle de mange kunder, som ingen dårlige intentioner har, når vi beder om detaljeret information og dokumentation.

Det ændrer dog ikke ved, at vi som pengeinstitut skal stille spørgsmål til og have dokumentation, eksempelvis for formålet med transaktioner, herunder midlernes oprindelse og relationen imellem afsender og modtager. På trods af den forhøjede risiko har Finanstilsynets inspektion ikke givet anledning til tilsynsreaktioner.

Med andre ord er Merkurs processer på de inspicerede områder på plads, og det er vi naturligvis meget tilfredse med i Merkur, da vi ser det som en anerkendelse af det store arbejde, som vi hver dag gør for at sikre os imod forsøg på hvidvask og terrorfinansiering.