08 - 04 - 2020

Finanstilsynets inspektion af hvidvaskområdet i Merkur Andelskasse

Merkur havde i august 2019 besøg af Finanstilsynet, der gennemgik andelskassens anti-hvidvaskarbejde. Du kan finde deres redegørelse nederst på siden.

Inspektionen var en del af det løbende tilsyn, som alle pengeinstitutter er en del af, og som skal sikre, at alle institutter er bedst muligt rustet til at bekæmpe forsøg på hvidvask og terrorfinansiering. Inspektionen omfattede vores risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af privatkunder og virksomhedskunder.

Bekæmpelse af hvidvask er ressourcetungt område, men også nødvendigt. Derfor er et af Merkurs strategiske fokusområder netop kvalitet på alle områder indenfor kredit, data, interne processer og bekæmpelse af hvidvask. Samtidigt er det et område som vi aldrig bliver færdige med, fordi kriminelle fortsat vil forsøge nye veje til at vaske penge hvide gennem pengeinstitutterne.

Vi havde en god og konstruktiv dialog med Finanstilsynet under inspektionen. Vi kunne bl.a. vise, at vi har de nødvendige daglige procedurer for kundekendskab og transaktionsovervågning på plads, og at vi er i stand til at identificere og anmelde mistænkelige forhold.

Risiko for hvidvask og terrorfinansiering

Finanstilsynet vurderer, at Merkurs risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. Det svarer til risikoen i de fleste banker af vores størrelse. Det er også den risikovurdering, vi i forvejen agerer ud fra.

Tilsynet hæfter sig ved at et par områder, hvor vi skal styrke vores arbejde for at stå bedst muligt imod at blive misbrugt til hvidvask af kriminelle.

Finanstilsynet vurderer, at Merkurs risikovurdering skal uddybes med yderligere analyse og konklusion omkring de risici, der er i vores pengeinstitut, særligt i forhold til at sikre, at vi ikke bliver misbrugt til at finansiere terrorisme - et område, Finanstilsynet generelt har et naturligt fokus på. Risikovurderingen er et internt dokument, der danner grundlag for de politikker og forretningsgange, som efterfølgende bygges op på området.

Finanstilsynet konstaterer, at der er personsammenfald mellem andelskassens compliancefunktion (dvs. den funktion, der kontrollerer, at vi overholder love og regler) og den hvidvaskansvarlige. Det er vi helt bevidste om, og det er heller ikke usædvanligt i et pengeinstitut af vores størrelse. Finanstilsynet anerkender samtidigt, at vi allerede har ansat en risikoansvarlig til at løse compliance-opgaven på hvidvaskområdet.

Endelig gør Finanstilsynet opmærksom på, at vi har et stort antal af inaktive kunder, som vi skal sikre, er ajourførte. De inaktive kunder kan f.eks. være ophørte kundeforhold eller kunder, hvor der af andre årsager hverken er konti eller transaktioner. Flest mulige af disse kunder skal blot slettes, og det er vi i fuld gang med.

Du kan læse Finanstilsynets redegørelse herunder.